I HPaiÉrlercnalOfl y M GEURIG KRACHTIG VOOKDEELIG WAAROM??... OMDAT zr ma< hiuaal gebroken is, het kokende lïfifÊ N.V. vh. J. WIGLAMA Neerlands Groep BE J A's Reep. Hoonde Mot- en EttiÈnt, Déposito's f I Alcmaria Cacaopoeder C. HEINIS Mient 29, Alkmaar. "J ^eY— Nico van Vuure. Condorzeep Condorzeep Voor de Sint Nicolaas ontvangen n BEDRIEGERS BEDROGEN "S Zaadmarkt 58 ALKMAAR wejmtHHBI Anda- Bonbons HYPOTHEEKBflNKTE ZIERIKZEE. 0 J. J COCK. H J. KORLVINKE. KLUIZEN. water er meer indringt ze daardoor beter aftrekt en er dus niets van verloren gaat. 25 29, 32, 35 ets per ons-pakje. stolt Trox*lsLx"ijgr"t>ci:^^ ALKMAAR (Doorbraak) SCIIAGEN. Winkeliers, die U andere zeepsoorten Amerikaanscho I. II. C. Olie* Jen Electro-motoren, HOLLANDSCIIE DORSCIIMACHINES. WANMOLENS en MEELMOLENS. Ou^e ECKERT Ploegen en Cultivatoren AMERIKAANSCIIE PINTAND-EGGEN, ECKERT ZAAIMACH1NES, 1% - 2 meter. Engelsche Bieten* en Stroosnijders. Prima materiaal. Garantie. 'Proeflevering;. Effecten Coupons Prolongation met rentevergoeding naar gelang yan tijd. Heerlijker poeder is tot op heden niet gefabriceerd. I K.G. f2,-, y, K.G. f 1,05, y,o K G. f 0,50. K G. f 3.- K.G. f 1,50 - 0,80 - 0,37% n DEPOSITO'S Muziek-bureau Zilverstraat 4. Een pracht St. Nicolaas-cadeau. Zie de e'talage. Nikkelen Kloksloten Zaklantaarns in alle soorten. DUNLOP BANDEN. Sen««rn'dd^ Maakt de ademhaling ruimer. Prijs per Flacon fiso PiliBBRIKVES; In ontloop rul ut I Te PURMERENDen te MON NIKENDAM bij OSCAlt SMIT'» BANK. Te WORMERVEER bij den Heer J. SCHAAP Lzu. Te CASTRICUM bij de Heeren BROM «fc Co. De Directie: Volgens moderne bouw- en reiligheidseischen. Fabriek Magazijn ZAADMARKT 60 i/SR KANTOOR ALKMAAR (voorheen J. DE LANGE C J,zn.) waarvan de voorwaarden ie haren kantore verkrijgbaar zijn IN DE HANDEN STOPPEN, ALS U SUNLIGHT- =ZEEP VRAAGT, BEDRIEGEN ZICHZELF, WANT ZIJ VERLIEZEN HUN DEBIET. U WENSCHT DE ZOO GUNSTIG BEKENDE SUNLIGHT* DE EENIGE BESTE ZEEP, GEEN ANDERE. LET DUS OP HET WOORD „SUNLIGHT" OP IEDER STUK ZEEP. LEVEREN UIT VOORRAAD:; vervoerbaar op 2 en 4 wielen. Billijken prijs van aanschaffing. Weinig onderhoud. Geringste verbruik. zijn prima afgewerkt en met panUerstaleu rislers en scharen. (verateihaar) tlrle meter arheldabreedte. ONTVANGEN: scheermessen; Fr. Herder Abr.z! Prima kwaliteit met garantie M. KATER. is HOORN, Dal 3. ALKMAAR, Oudegracht 297. een zeer gezochte huis houdzeep, omdat de kwaliteit in één woord „schitterend" was. Waarom zonhetNcder- landsche Volk in Vredestijd niet eveneens gebruiken? Wat doet UT Bestel NU. 99 Verkrijgbaar bij Uwen leverancier in ronde bussan met blauw etiket: in vierkante bussen met bruin etiket; ONDERWIJS. AANBEVELEND, MM v een krachho ei VASTZITTEND SLUm" OP DE BORST, BRONCHITIS, HOEST, LUCHTPUPKATHABGE. ASTHMA, SLAAPSTORENDEN HOESTPRIKKEL, HOEST BIJ OUDEN VAN DAGEN, KINKHOEST EN SLIJMHOEST. Deze siroop werk! genezend, dlijmoplossend, verzachtend, zuiverend, hoeslshllend. Om bulknchuis, hetzij op reu.in den hrein, bj samenkomsten, vergaderingen.of op Uw werk een goed hoeststillend middel bri de hand te hebben, fabriceeren wij VerpakT In gemakkelijk in Uw zak Fe dragen doozen van 5CTen 90 cent. Verkrijgbaar bij ApoHi. en alle drog ishen. Fabr. A.M'JNHARDT. PHARM f"* 8 Verkrijgbaar: KALKFAB RIEKEN. STOOMTRASMOLEN. STEEN KOOP ER IJ. Handel in Bouwmaterialen. W. F. STOEJL tl ZOOI». Alkmaar. JA, JA, WILLEM WEET WEL WAT GOED VOOR EEN a SCHOEN IC T 'EN 'T POETST MAAR BEST t MUIfUfH Pirma Van Devonter I fan j* m C-^ DE HAAS k VAN!BRER0, Apeldoorn. k ALCMARIA Cacao. 99 Te Alkmaar verkrijgbaar bij ij in Kol. Waren N.V. Gressierderij v.h. M. DE HAAS, Luttik-Oudorp No. 93. i/ Jlisiilisjss-Rijilfii van 8 tot 15 jaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 8