E. Schermerhorn, Telefoon Interc. No. 224 Alkmaar J. LIND Az.HeerensM 5Tekf, 588, mm Sint Nicolaas-Cadeaux Sigaren-magazijr „Nederland." II een ptisck tg Étlmitij SI. DIAS-Cn tttn 1 CORET's .UMKIlUltL Q U Fa. I J. III, int IALK1AAR. 1 .10 Firma KEG Tuberculoselijders Joh. Kühne, rt CJ.ISSIE1, lift Si. lii Stofjassen E. W. VET, Firma C. KEG. Behimgerij, Ntoffeerdery, Complete Meubileering. SNEEliWWITGLDOR St Nicolaas-Cadeaux. WEST-INDISCHE CACAO EN CHOCOLADE Prijsvermindering LAAT 142, ALKMAAR Muziek voor den Dans St Nicolaasfesst, Practiscli St. Nicolaius-Cadwui. Algemeens Centrale Bankrereenlpg roer den Middenstand Nieuwe Krenten Sultane Rozijnen Blauwe Rozijnen Amandelen Abrikozen Californische Pruimen expeditie en Goederenvervoer. HAXlijj 3sL4© ^JE&x*jl©T7"C53Q.-. erhuiz ngen door geheel Europa Kantoor: Achterstraat en Nieuwesloot No. Dames-Hoeden magazijn ZIE DE ETALAGE van het HARMONIE ALKMAAR Manufacturen magazijn HA1QBK0CWKKSTRAAT 8. DE HWIS HUN BRERQ, DAMESTASCHJES PORTEFEUILLES I'ORTËMONNAIES SIGARENKOKERS MLZIEKTASSCHEN AKTEN MA PP EN REISDEKENS. HOEKSTRA SCHAATSEN. SCHOOLTASSCHEN van Ammkannsch gummidoek, onverslijtbaar. 45, Gerookte paling. Gerookte paling. Gerookte paling. Gerookte paling. SPOKTAI TIKEt.K.N, LEDERWAREN Worden gratis van monogram vóórzien. VRIJDAG 5 DECEMBER as Langestraat 3G, Alkmaar, CREDIEIEN en BOÜWCREDIETEN. INCASSO'S. DEPOSITO'S. WISSELS. Ontvangen de Prima iKwaliieitcn Kapitaal en Reserven f 7,500,000 voorh. J. DE LANGE C Jzn. in ruime keuze voorhanden bij Te Alkmaar verkrijgbaar bij N.V. Orossierderlj in Kol Waren, v/h. M. DE HAAS. Luttik-Oudorp no. 93. ZIE ETALAGE. O' ZIE ETALAGE. Aanbevelend, WEST-INDISCHE IMPORT CQMR, AMSTERDAM Moj. W. S Schilling Piano-Leeraren. Geeft dl&LXi een van onderstaande artikelen. VAN4F HEDEN 9 LANGESTRAAT 50. Aardappelmesje». Broodplanken. Broodroosters. Broodtrommels. Brood bakvormen. Broodsnijmachines. Beschuittrommels. Dessertlepels en vorken (zilvera). Eetlepels en vorken (zilvera). Familieschaleu. Fornuizen. •Gascomforen. Gegalvaniseerde emmers. a tobben. waschketels. Herder's messen eri scharen. Hakborden.i Koperen bedkruiken. Koffie- en theebussen. Koffiemolens. Kaasschaven. Kachelplaatjes. Kotfiezeeften met lekbakie, nikkel Koffie- en theelepeltjes (zilvera). Koekpannen Koekpanmessen. Mangels Mouwplankjes. Messen- en Vorkenbakken Ontbijtkoektrommels Parapluiestandaards. Petroleumstellen. Schaatsen. Strijkplanken. Spionnen. Strijkijzers. Thee-en koffiekannen Theelichtjes (nikkel). Tapijtschuiei s. Toiletemmers. Vleesch plan ken. Vleeschhakmachines. Vulemmers. Vuilnisbakken. Vuurschermen.' Warm waterstoven. Warmwaterborden. Waschmachines. W a nd d roogrek ken Wringers. Wand koffiemolens. IJsemraeis. Zeeften. Grdt's cadeau Prachtcollectie CADEAUX in de diverse artikelen Gratis cadeau Aanvang 4 uur. Stalling Rijwielen vraagt de voor U zoo uiterst belangwekkende brochure „MAXIMA DOCTRINA" (wettig gedeponeerd) Verzuimt het toch niethet kan nog Uw redding zijn. De brochure wordt gratis toegezonden door J. v. Oostrum, Koningsplein 25, Den Haag. In uitgebreide keuze voorradig IE ETALAGE. ZIE ETALAGE. voor Dames en Heeren te AMSTERDAM. IC Uitgebreid IUH|I K< en LlUOVKUUKKK. -*NÜ Het kantoor te Alkmaar, aan den Koningsweg no. 2, hoek Nieuwe sloot, is dagelijks geopend van 9—12 en van IJ5 uur. Zaterdags alleen van 9—1 uur. De Directeur, J. F. LUüBE. Kantoor ALKMAAR, COUPONS, EFFECTEN. VREEMD GELD, DEPOSITO'S, INCASSO'S, SPAAR BANK 4 °/0, REISCREDIETBR1E- VFN, IN- EN V RKOOP VAN WISSELS, ADMINISTRA- I IE VNN VERMOGENS, CHEQU1 S OP BIN NEN- EN BUITEN- L\ND, APE DEPOSIT, GIRO. üw St. lias-te IrJif Hat welbekanda artikel is weer In haar oude, beproefde kwaliteit te bekomen. Nu de waschbenoodigd- heden wederom velop te verkrijgen zijn,dientieder dit gunstig bekende merk weer In voorraad te houden. APELDOORN. DEZE CHOCOLADE MET OEN NATUURLIJKEN CEURIGEN SMAAK VAN DE CACAOBOON, HEEFT EEN HOOGE VOEDINGSWAARDE EN VEROORZAAKT GEEN DORST (DIPLOMA N T V Ga©* «|ngel o 31 VAN ALLS GEGARNEERDE omes- en rhoe Bfs na Geldkistjes. TFLEFOON 644 van io mm extra grof.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 4