K.F. C. en Heracles kampioen. <(S J 't Gooi eri Alcides definitief onderaan, De puzzle in afdeeling II. H. R. C. verliest. DE EERSTE KLASSERS. 't Gooi onderaan. K. F. C. kampioen! Heracles kampioen van het Oosten. Willem II klopt Longa. Nog één punt komt Velo te kort! ONZE TWEEDE KLASSERS. 6 2 6 8 1-2 E 1 2 2-1 DE DERDE KLASSE A. i de vierde klasse a. 6 6 6 6 5 4 3 1 3 2 2 2 1 1 1 DE VOETBALUITSLAGEN. 't Gooiz.f.g HaarlemSparta h. d. s. v.Feijenoord a. d. o.—v. s. v. k. f. c.Hilversum v. u. g—d. h. g g. v. a. v.Velocitas AlcidesBe Quick Veendam—Friesland SneekAchilles FriisaLeeuwarden afdeeling i. 2e Klasse. a. f. c.-w. f. c. z. v. v.-o. v. v. o, h. r. c.Kinheim d. o. s.—b. f. c. v. v. a.Velox 2-3 3-0 1—3 1-2 4-5 4—1 6—1 3—1 4—6 7—2 2—3 1—3 7—2 2—3 0-2 4—1 3—2 2—2 2—4 5—2 1-3 2-1 4—2 2—1 3-1 0-0 IERLAND—BELGIE 4—4. In de tweede helft maakte Ierland gelijk, doch voor de tweede keer nam België de leiding, doch weer maakte Ierland gelijk. ALCMARIA A EN B KAMPIOEN! STEDENWEDSTRIJD HAARLEMALKMAAR. Nog geen 3 weken is 't Nationaal concours achter den rug en reeds n.i is een 25 tal Alkmaarders gisteren Haarlem getogen om daar op 4 banen k gebouw van den Haarl. Kegelbond een lijk aantal van Haarlem's best kegelaar ontmoeten voor een steden wedstrijd tv* wedstrijd welke ieder jaar, thans voor dvi? maal, wordt gehouden is reeds 2 maal achw eenvolgens door de Haarlemmers gewonn.» Verleden jaar waren de eindcijfers Haari 12606 en Alkmaar 12476, een verschil a!® van 130 hout. In Haarlem wierpen de heeren toen 6330 terwijl de AlkmaarderV?* met 5884 tevreden moesten stellen, het:**, een verschil van 446 aangeeft. 1. c. a. Witte 279,2. c. b. Balder 265 na tr.), 3. l. Boom 265 (37 tr.), 4. h. Buvs 2sl 5. w. Scheepmaker 265, 6. m. Scheeomak2 251, 7. h. v. d. Schilden 250, 8. j. Mete 24? 9. d. Klos (Schagen) 243, 10. mr. g ad. Groot 239, 11. g. j. Genefaas 237,12. mr l p. Bosman 236, 13. m. Bak 233, 14. gt Blauw 230, 15. r. Tromp 224, 16. Herm' d» Haan 224, 17. j. Met Jr. 223, 18. t. Bonse- ma 223,19. j. Kok 221, 20. dr. j. m. v. k 221, 21. Joh. Diepen 211, 22. j. h. de ha» 211, 23. g Fuhrmann 211, 24. m. Olie 206 25. r. Brugman (Schagen) 205. Biljarten. DE NEDERLAAGWEDSTRIJDEN Tl SINT-PANCRAS. (d: (d: <k) (d) 6 1.« 8 1.41 7 1.49 11 1.78 1.73 13 1.73 8 1.66 1.17 n. Wagemaker h Meyer p. Wagemaker d. Koning g. Bas Bou vostra peletonrit van alcmaria. a-ldasse: 1. p. Joon; 2. j. a. Serpentie; 3. f. de Haan. b klasse: 1. p. Pranger; 2. c. Joon; 3. j. Min. 1. j. Martin; 2 j. Hollenbeek; 3. n. Tam»». d. o. s. tegen heiloo. d. o. s. Oppositie. p. Ooijkaas—p. j. Ros y—y. n. Henariks—f. v. d. Vliet 1—0 r. v. Weropa. j. de von Buchart 10 s. de Boerj. Boulhouwer 01 c. Masereeuw—h. de Vries 0—1 b. JansenOldenbroek 10 c. Ou wens—l. Ros 1—0 j. Kooijj. Vorzen 01 n. h. s. b.—a. s. b. 5—5. j h. w. Felderhof (z'dam)e. j. Zoontjes (Velsen)j. Sterk (Euwe) vi^-y» g. Bollebaker (h'lem)f. a. b. van der Velden (z'dam)—a. Frijda (b. Cl.) 0-1 a. d. de Groot (Velsen)f. d. j. g. van Burken (Alkm.)Th. v. Herrikhuizen (Westen) yt~~ a. s. Katan (h'lem)—w. Koo- 4/ men (c.t.o.) a. c. de Groot (Zandvoort)m. de Kruyff (u. d.) 0-1 n.rf.s.b. as.b. h.s.b. Rott. s.b. l.g.s. 2 2 2 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 9*10* 2 4-6 4-6 0 SPORT EN WEDSTRIJDEN: Is gisteren voor de voetballers wel eei bizon dere dag geweest in West, Oost en Noord zijn eenige beslissingen gevallen. Allereerst heeft K. F. C. den kampioenstitel veroverd en is zij de eerste club, die een dergelijke titel boven het IJ brengt! Verder is ia afdeeling I 't Gooi aangewezen, om degradatiewed strijden te spelen. In het Oosten werd Heracles kam pioen, dank zij een zege op Wageningen en in het Noorden zal Alcides het tegen de 2de klas-kampioenen moeten op nemen. Verdere beslissingen bleven uit, al kan in 't Noorden de eerste wedstrijd van Velocitas haar het kampioenschap be zorgt, terwijl in het Zuiden Willem II nu een vrij veiligen voorsprong heeft. In afdeeling I is het dan zoo ver ge komen, dat 't Gooi degradatiewedstrij den moet spelen. De Hilversummers hadden bezoek van Z. F. C. en werden met 32 geklopt. De eerste helft verdedigde 't Gooi zich goed en wist tot de rust den stand blan co te houden. Na de thee probeerde 't Gooi den wedstrijd uit het vuur te sleepen, doch doelpunten bleven uit. Ge lukkiger was Z. F. C., dat vrij spoedig twee keer doedpuntte. Toen werd de ach terstand verkleind, maar even later stond het 13. Vlak voor 't einde maak te 't Gooi nog een tweede doelpunt, doch toen was de degradatie al beslist. Haarlem had blijkbaar niet veel trek om af te wachten, wat Z. F. C. deed. Het ontving Sparta en won met 30. In het veld was Sparta zeker niet de mindere, maar een paar snelle aanvallen van Haarlem gaven de club een 20 voor sprong met de rust. Na de thee trachtte Sparta op te halen, maar verschi .ende schoten waren slecht gericht en boven dien versterkte de thuisclub haar ver dediging. Even voor tijd werd de stand 3-0. Voor de verrassing zorgde H. D. V. S., dat thuis het sterke Feijenoord met 40 klopte. De Rotterdammers waren wel sneller in hun bewegingen, maar voor doel was het mis. Beter gelukte het H D. V. S., dat voor de rust twee keer doelpuntte. In de tweede helft viel Feijenoord nog feller aan, doch een uit val van H. D. V. S. leverde een derde doelpunt op en zoowaar werd ook de tweede uitval een succes, zoodat de strnd 40 werd. En hoe Feijenoord ook vocht, het bleef 4—0. Toch bleef Feijenoord op de tweede plaats, want A. D. O was zoo vriende lijk, om V. S. V. met een nederlaag huis waarts te zenden. Wel was V. S. V. ster ke'*, maar de voorhoede wist geen enke le kans te benutten. Beter gelukte het A. D. O., dat bij een der weinige aanval len ko ndoelpunten. Ook in de tweede helft bleek V S. V. veel sterker, maar ook nu bleven doel punten uit. En al weer had een korte op leving bij A. D. O. succes en het was 2—0. Waarbij het bleef. De stand is: Ajax 17 16 0 1 68—29 32 Feijenoord 17 10 1 6 45—33 21 V.S.V. 17 10 0 7 44—42 20 Sparta 17 9 0 8 33—46 18 Z.F.C. 17 8 1 8 53—38 17 H.-D.V.S. 17 7 1 9 47—48 15 Haarlem 17 6 2 9 39—48 14 A.D.O. 17 6 1 10 43—47 13 H.F.C. 17 5 2 10 28—46 12 't Gooi 17 3 2 12 33—57 8 K. F. C. kampioen! Dat is het verheu gende feit voor geheel Noordholland. Z. F. C. heeft eenige keeren geprobeerd den titel te veroveren, maar strandde in het zicht van de haven en nu komt daar K. F. C. met een titel. K. F. C. ontving Hilversum, dat ernstig in aanmerking kwam voor de laatste plaats. De wedstrijd zelf was niet zeer fraai, wat kwam door de zenuwen, die beide ploegen parten speelden. Boven dien vertrouwde men elkaar niet, zoodat de halflinies uitsluitend een verdedi gend spelletje speelden. Gelukkig was de K. F. C. voorhoede in staat, om doelpun ten te maken, dank zij Jaap Mol, die voor drie doelpunten zorgde (een voor eri twee na de rust). En pas, toen het 40 stond, redde Hilversum de eer. K. F. C. was kampioen en Hilversum heeft een kans op de onderste plaats. Maar er zijn nog meer candidaten voor de fatale plaats, n.1. Excelsior, V. U. C. en Xerxes. Xerxes staat er nog het beste voor met haar 14 punten. De club van Lagendaal ontving H. B. S. en verloor met 4—5! H. B. S. vero erde in de eerste helft een 21 voorsprong, die in de twee de helft tot 2—3 gereduceerd werd, doch daarna weer tot 25 werd opgevoerd. Xerxes pakte toen flink aan en wist nog twee keer te doelpunten. V. U. C. deed verrassend goed werk door thuis D. H. C. te kloppen en nog wel met 61. Dat dankte V. U. C. niet zoozeer aan eigen goed spel, als wel aan het zwakke verdedigend -pe' van D. H. C. Al heel gauw stond het 2—0 en met de rust was het 31. Een strafschop bracht den stand op 41 en toen was het met D. H. C. gedaan. De eindstand werd 61. Excelsior, dat ook beide puntjes hard noodig had, verloor op eigen grond met 21 van R. C. H. Het werd een aardige wedstrijd, waarin Excelsior al gauw de K. F. C. 17 12 2 3 H.B.S. 17 9 3 5 Stormvogels 17 10 1 6 D.H.C. 17 9 1 7 R.C.H. 17 8 1 8 D.F.C. 17 7 1 9 Xerxes 17 6 2 9 V.U.C. 17 4 5 8 Hilversum 17 4 4 9 Excelsior 17 5 2 10 leiding nam, doch de rust kwam met 21 voor de Haarlemmers. Na de rust probeerde Excelsior op te halen, wat echter mislukte, dank zij het om hals h-engen van eenige pracht kansen. Dan deed D. F. C. het veel beter. De Dordtsche club trok naar IJmuiden en wist de Stormvogels met 31 te klop pen, waardoor ze meteen in veiligheid kwam. De rust kwam met 20 en na de hervatting was het direct 21. Verder kwam de thuisclub echter niet en toen D. F. C. nog een doelpunt maakte, was ze in veilige haven. De stand is: 51—28 26 46—34 21 28—26 21 43—41 19 30—39 17 39—42 15 49—53 14 43—48 13 31—38 12 38—49 12 Excelsior moet nu nog naar H. B. S. en Hilversum ontvangt nog Xerxes. Ten slotte moet V. U. C. nog een bezoek brengen aan D. F. C. Men ziet, dat waarschijnlijk een wed strijd HilversumXerxes den doorslag zal geven. In de Oostelijke afdeeling is Heracles kampioen geworden. De Almeloërs trokken naar Wageningen en hebben daar voor een zeer spannenden wedstrijd gezorgd. Wageningen nam al heel gauw de leiding, doch een half uur later stond het 11. Een strafschop, even voor de rust, bracht den stand op 12 en toen direct na de hervatting Heracles den stand op 31 bracht, leek het kampioen schap voor het grijpen. Wageningen hield echter vol en bracht den stand op 23. Verder kwam het echter niet en Heracles was kampioen. Zelfs was een gelijk spel al voldoende geweest, want Go ahead verspeelde tegen Tubantia een punt. Tubantia begon goed en doelpuntte na 20 minuten. Nog voor de rust werd het echter 2—1 voor de thuisclub en hoewel deze ook in de twee de helft sterker was, kon Tubantia nog net gelijk maken. Hengelo streed met den moed der wanhoop thuis tegen de Ensch. Boys en won met 31. Wel wisten de Boys het eerst te doelpunten, doch na de thee kwam eerst de gelijkmaker, even later stond het 21 en vlak voor tijd werd het 31. Er is dus nog een heel klein theore tisch kansje voor de Hengeloërs. Enschedé won den onbelangrijken wedstrijd tegen A. G. 0. V. V. met 72. Er werd lauw gespeeld. Beter was het spel in de ontmoeting P. E. C.Vitesse, waar de doelpunten heel goedkoop wa ren. De volgorde was: 01, 11, 21, 2—2, 2—3, 2—4 4—5, 4—6! Aan dus niet. De stand is: rust 25, 35, spanning ontbrak het Heracles 17 13 3 1 54—14 28 Go Ahead 17 10 5 2 61—23 25 Enschede 17 10 3 4 55—26 23 Vitesse 17 6 4 7 38—41 16 P.E.C. 17 7 1 9 41—44 15 Tubantia 17 6 2 9 31—48 14 A.G.O.V.V. 17 6 2 9 23—42 14 Wageningen 17 4 4 9 23—42 12 Ensch. Boys 17 5 2 10 25—41 12 Hengelo 17 3 4 IQ 26—60 10 Het was in het Zuiden voor Willem IT een beste dag. De Tilburgsche derby LongaWillem II bracht n.1. twee kam- pioenscandidaten in 't veld en dus was er alles, wat een vinnigen strijd waar borgde. Reeds na enkele minuten scoor de Willem II en toen moest het eenige felle aanvallen van Longa afslaan, wat ge'ukte, dank zij het zenuwenspel van de Longa-voorhoede. Ruim een half uur na het eerste doelpunt kwam het tweede uit een strafschop, zoodat Willem II de rust met 2—0 leidde. Na de hervatting heeft Longa ener giek geprobeerd, om den achterstand in U halen, doch ze kon de verdediging van Willem II niet verschalken, zoodat de driekleurigen met 20 wonnen en nu een kostbaren voorsprong hebben. M. V. V. liet zich thuis kloppen door S. V., dat technisch beter was en met de rust reeds met 20 voorstond. Wel werd de achterstand al gauw verkleind, maar P. S. V. wist toen een derde doel punt te maken en w( n met 31. Middelburg kon het tegen Bleijerheide niet bolwerken en verloor met 2—0, nadat de rust met een blanco-stand was ingegaan. Het degradatievraagstuk blijft hier dus urgent! De stand is: 24 22 20 20 15 13 12 9 9 6 Velocitas speelde een uitwedstrijd te gen haar stadgenoote G. V. A. V. Beide elftallen vochten hard en forsch en al gauw nam Velo de leiding, die echter even later weer teniet werd gedaan Echter, een tweede doelpunt gaf Veloci Willem II 14 11 2 1 37—20 Longa 15 11 0 4 48—28 P.S.V. 16 8 4 4 44—28 M.V.V. 16 9 2 5 42—36 Endhoven 16 6 3 7 28-28 Bleyerheide B.v.V. 14 5 3 6 32—30 15 5 2 8 2541 N.A.C. 15 3 3 9 17—29 Middelburg 16 4 1 11 25—46 N.O.A.D. 13 2 2 9 15—27 tas weer de leiding, en de rust kwam met 12. De tweede helft bracht veel spanning en via 13 werd het 23 en toen liep Velocitas uit tot 26, waar mee het einde awam. Be Quick had totaal geen moeite met Alcides, dat met 92 verloor. In de eer ste helft ging het nog en zelfs nam Alci des de leiding; doch de vreugde duurde niet lang. Eerst werd het gelijk, de rust ging in met 2—1 voor Be Quick en na de thee werd het geleidelijk 91. Pas toen kwam het tweede tegenpunt. Frisia deed goed werk door den plaat selijken wedstrijd tegen Leeuwarden met 10 to winnen en Sneek deelde met 28 26 24 18 14 14 14 11 10 3 Hoewel Alcmaria niet speelde, was er toch nog iets, dat voor haar gunstig was: de nederlaag van H.R.C. tegen Kinheim. De Heldersche club moest op eigen veld de meerdere erkennen in Kinheim, dat met 20 won. A.F.C. stelde zich definitief in veiligheid, dank zij de groote 72 overwinning op W.F.C., en ook O.V.V.O. is nu wel veilig, dank zij de onverwachte zege op Z.V.VÜ dat n.1. thuis speelde, 't Werd 32 voor de Amsterdammers. De stand is hier: Achilles de beide puntjes (1- -1). Velocitas 15 14 0 1 7414 Be Quick 17 12 2 3 63—25 G.V.A.V. 17 11 2 4 65-40 Leeuwarden 15 8 2 5 33—32 Veendam 15 6 2 7 49—44 Friesland 17 6 2 9 42—56 Achilles 17 6 2 9 37—55 Sneek 16 5 1 10 29-52 Frisia 17 5 0 12 38—58 Alcides 16 1 1 14 30—85 D.W.S. 17 12 2 3 41—20 26 W.-Frisia 17 9 3 5 46—28 21 Z.V.V. 17 8 3 6 49—32 19 Kinheim 16 6 5 5 32—29 17 A.F.C. 17 6 4 7 42—43 16 W.F.C. 16 6 3 7 29—41 15 O.V.V.O. 16 5 4 7 23—29 14 H.R.C. 16 5 3 8 25—32 13 Zeeburgia 16 4 5 7 22—34 13 Alcmaria 16 3 5 9 28—31 10 In de B-afdeeling won D.O.S. met 4 -1 van B.F.C., terwijl V.V.A op met 80 van Velox verloor. De stand is: eigen veld Velox BI. Wit D.O.S. E.D.O. Hercules Bloemendaal B.F.C. Spartaan T.O.G. V.V.A. 18 17 17 17 17 17 17 17 17 18 13 9 11 10 5 5 4 3 5 3 5 5 0 1 5 4 5 3 0 3 6 7 9 8 10 12 67-21 51—27 53—53 65—36 31—43 35—51 26—38 26—33 32—50 27—61 31 23 22 21 15 14 13 12 12 9 Westel. 2e kl. A Kinheim H, R. C. W.-Frisia 0-2 1-1 O.V.V.O. Zeeburgia Z. V. V. W. F. C. Alcmaria 1-1 4-1 1-25 3-0 2-3 F 7-1 2-1 1-1 3-216 3|3-4 2-0 1-1 2 0 2-1 d 1-4 2-1 1-1 212-3 2 0 2-1 3-ï 13 1-1 0-2 6-2 2-1 2-3 11 1-2 3 0 1-0 2-3 1-1 2-1 1-1 7-2 1-0 1-1 3-3 4-3 1-2 2-3 1-3 L 3-2 2-4 0-3 12 0 1 2-0 2-2 4-0 1-3 Dm 5 0 2-2 0-0 21 5-0 3-1 3-2 12 11 1-4 6-3 2-2 4 3 4 0 6-0 7-2 G 5-5 1-3 2.-0 4-3 0 3 n 3~2 I De beide kampioenscandidaten de Ken- nemers en O.S.V. hebben beiden gewonnen. De Kennemers wonnen thuis met 52 van Helder en O.S.V. trok naar de Meervogels en won met 42. Hollandia herstelde zich en won thuis met 32 van D.W.V. De Meteoor en Assendelft speelden in Amsterdam een spannend partij, dat eindig de met 22. De stand is: O.S.V. 16 14 0 2 72—21 28 Kennemers 16 13 1 2 6623 27 D.W.V. 14 8 2 4 39—37 18 Helder 14 6 3 5 4541 15 Hollandia 15 6 2 7 51—54 14 Meteoor 16 5 4 7 38—51 14 Purmersteijn 15 5 3 7 3948 13 K.V.V. 15 3 2 10 31—47 8 Meervogels 15 2 3 10 4164 7 Assendelft 14 1 4 9 4065 6 Westelijke pa 4e klasse A Afd. 1. J2 ca e T3 C •00 8 4> C/5 c/5 D c/5 O Alkm. Boys «6-06-l:l-l:4 lj7 1 7-4 6 0:6-0 LJ;_.li.j.j.iji Alkmaar jl-3!0;l-3:l-2j - 10 3|7 5 3-1 2-2 j^ii it'i' Andijk i3-lj0-2;fp2-5!l-l|l-lj6-3;2 0:4-1 jjJj Succes 10-5.11-2:4 0 ®2-2j6-li2 2 5 0 8-2 Uitgeest ;l-0;0-3:2-l;0.2;®2-l|3 2j0-li5-0 Texel =1-2=5 0:4 113 410 3;Ai - \2 3:3-1 Schagen :3-53-23-l 1 0i3 2:2 0;So 3:3-2 D. T. S. 1-4 1-3 2-4 - - 1-2T-1:£ Vrone 2 4 4 2i - =1-8 4-3 2 1 1-3 2 4;é In de vierde^ klasse A heeft Alkmaar vriend en vijana verrast door in Oud karspel met 31 van D.TS. te winnen, wat een zeer fraaie prestatie is. Andijk en Uitgeest speelden een forsche partij en deelden de puntjes (1—Ij- De stand is hier: Alkm. Boys Succes Uitgeest Andijk Schagen Texel Alkmaar D.T.S. Vrone 16 13 15 10 14 15 15 15 15 13 14 66—20 27 61—25 23 28—25 14 30—36 14 28—38 14 8 29—33 13 9 32—50 11 8 18—34 9 1 10 24—56 Eerste klasse. Afdeeling i. Afdeeling ii. Stormvogels—d. f. g Excelsiorr. h. g Xerxes—h. b. s. Afdeeling iii. HengeloEnsch. Boys p. e. c.Vitesse Go AheadTubantia Enschedea. g. o. v. v. WageningenHeracles Afdeeling iv. Longa^Willem ii m. v. v.—p. s. v. MiddelburgBleijerheide Afdeeling v. 3e Klasse a. Hollandia—d. w. v. De MeteoorAssendelft Meervogelso. s. v. De KennemersHelder 4e Klasse a. d. t. s.Alkmaar AndijkUitgeest Res. 2e klasse. West Frisia ii—d. w. s. ii w. f. c. ii—v. s. v. ii a. f. g ii—bi. Wit iii Rse. 3e klasse. De Volewijckers iiHelder ii Alc. Victrix iii—z. f. c. iii o. s. v. iiDe Kennemers ii Watergr.meer ii—Amstel ii 4-0 2—0 2-2 0—2 0-2 2—6 2—9 6—2 1—1 1-0 0-8 1—1 2-1 1—4 De landenwedsti ijd IerlandBelgië, welke gespeeld werd als voorwedstrijd voor het wereldkampioenschap, is in een gelijk spel geëindigd. België, dat verrassend goed speelde, veroverde zelfs een 3i-voorsprong en leidde met de rust nog met 32 Een mooie en onverwachte prestatie van het Belgische elftal! Als ooit het spreekwoord: „Aan de jeugd de toekomst" waarheid bevat, dan gaat het oude Alcmaria een zonnigen tijd tegemoet. Want de beide kopploe- gen der adspiranten kampioen, is een weelde die men zich de laatste jaren niet beeft kunnen veroorloven. Alcmaria A behaalde reeds eenige we ker. geleden het kampioenschap en moet nu nog één wedstrijd spelen. De stand aan den kop in deze afdee ling is: Alcmaria A 9 9 0 0 18 59— 3 D. T. S. A 8 5 1 2 11 16—26 Alkm. Boys A 9 4 2 3 10 23—17 Alcmaria A is dus met een groote voorsprong kampioen geworden en vooral het doelgemiddelde spreekt voor zich zelf. Alcmaria b heeft Zondag de competi tie beëindigd met een 12—1 overwinning op Ursem a. Ze moesten juist 12 goals maken wilden ze de 100 doelpunten vol hebben en ze deden het ook en zijn dus ongeslagen kampioen. De stand aan den kop is hier: Alcmaria B 14 13 1 0 27 109—10 Vrone A 13 11 1 1 23 68—23 C S. V. A 12 6 2 4 14 30—20 Alcmaria B blijkt dus wel de kunst, om doelpunten te maken, te verstaan en ir sommige wedstrijden was het een spel van kat en muis, zooals b.v. tegen Uit geest B waar een 180 overwinning voor zich zelf spreekt. Toch had Alcmaria B eet. gevaarlijke concurrent, n.1. Vrone A, die pas in den wedstrijd Alcmaria B— Vrone A op 7 Januari j.1. met een 4—0 nederlaag afgeschud kon worden. Volgend jaar kan Alcmaria, doordat een groot aantal spelers uit Alcmaria A en B de gestelde leeftijdsgrens bereiken, een paar uitstekende juniorploegen in het veld brengen. Alcmaria C handhaaft zich in de mid denmoot harer afdeeling. Met 9 punten uit 11 wedstrijden en een doelgem'd lel- delde van 5726 staat ze onder Castri- cum A als no. 4. Alcmaria D staat in haar afdeeling no. 3, met 14 punten uit 11 wedstrijden (doelgemidd. 29—18). Alcmaria D heeft nog een zeer goede kans no. 2 te komen, al is het kampioenschap voor Egmond A weggelegd, t Zou van deze ploeg een knappe prestatie zijn zóó te eindigen. ain r^r9a »ukkies" staat onder aan met 2 punten uit 8 wedstrijden ruw vvt?1 Toch kunnen ze hier nog wel tandaan komen. Met nog 6 te spden wedstrijden is nog alles mogelijk Al met al kan Ucmaria trotsch zijn op haar adspiranten-afdceling). K e g e 1 e n. De gisteren behaalde resultaten zifti dan ook veol gunstiger te noemen n.1. HaarU- 5997 en Alkmaar 5868, een verschil on banen van 129 hout. Zeer terecht merkte ctaü ook de voorzitter van den h.k.b., de hwr Jac. v. Maris, in zijn sluitingswoord op. da» de eindstrijd op Zondag 18 Maart in Alk maar, dus niet 11 Maart, zooals oorsproa. kei ijk was vast gesteld, buitengewoon soan. nend zal zijn. Immers, 't tegendeel van «gen banen is toch altijd een 200 punten waan? Van de Haarlemmers was de heer n Bremer met 73, 75, 80 en 81 is 309 de hoos* ste gooier. Van de Alkmaarder de heer cy Witte, die 71, 71, 70 en 67 is 279 houten scoorde. Hieronder de gespecificeerde resultaten, waarbij wij de volgorde naar 't bereikte aan! tal hebben bepaald. De nederlaagwedstrijden te St Panen» werden gister voortgezet met den wedstrid „De driesprong"—„De korte keu" (Alkmaar), 52 29 100 29 12 ZM 95 67 100 67 82 46 100 46 13 100 53 13 IA 91 52 100 60 69 59 9 De uitslag was: v. d. Aakster j. Schuit Koekma h. Kuiper Wielrennen. De wielerclub Alcmaria hield gister een peletonrit over 51 k.m. De uitslag was: Een rit over 30 k m. voor junioren had het volgende resultaat: Schaken. Vrijdag speelde de Arb. Schaakclub d. o. s. een vriendschappelijken wedstrijd tegen de schaakclub Oppositie te Heiloo. De uitslag was: Joh. Ketf. Somtifort 01 4'A Ie Amsterdam werd de schaakwedstrjK» a. s. b.n. h. s. b. gespeeld. De wed* strijd eindigde in een gelijk spel (55). De gedetailleerde uitslagen zijn: r- a. Davidson (h'lem)g. Kroone (Pion) yi~*% van Amerongen (Oosten) 1—0 Spinhoven (c.t.o.) 0—1 Scheltinga (Euwe) 1—0 Dr. p. Feenstra Kuiper (Helder) rt s. Okker (Col.) i-o 55 Noord-Holland had aan de oneven borden wit. De stand van de bondstientallencompe"* tie luidt: Gesp. gew. rem. verl v. t. 1114-8* 3 11-9 3

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1934 | | pagina 8