Hoe drie jonge wielrenners te den dood vonden. De e.-fnrflU R Kop.zky werd bi) d. International, ro.lw.d- rtrijder ia Sloten winnaar van de Holland-Beker V°0r de 8bd« ,8 I, Zater Jagmlddag g.lefld doo, jhr «fc Ch. Ruys de Beerenbrouck. - Een opnam, tijden, da pl.chtlgh.ld Een hlndernisbaan. Parkherttellingtoorden organi,eerden Zaterdagmiddag een behen digheidswedstrijd op de proefbanen van de Ford-fabrieken Links: de plek, waar Zaterdagavond drie jonge menschen een vreeselijken dood vonden. De overweg bij Schoorldam. Rechts: wat eens de auto van Klaas van Nek wasl De drie voor-inzittende wielrenners werden op slag gedood. De in de dickey-seat zittende soigneer Ridel werd ernstig gewond Voor aanvoer van duinwater is Zaterdag middag bij de Oosierdoksluis te Amsterdam een zinker te water gelaten De Waalbrugwerken te Nijmegen. - De 95 meter lange overspanning tusschen de twee pijlers In de winterbedding van de Waal aan de Lentsche zijde zijn gereed gekomen, zoodat thans de twee pijlers geheel met elkaar verbonden zijn Het comité van .Hulp voor Onbehuisden" heeft Zaterdag te Amsterdam een collecte gehouden. Een militaire politieagent koopt een bloempje

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1934 | | pagina 5