Huishoud Centrale EEN BLIJ SCHOONHOVEN, WALMA f Langestraat 102. WIJ ZOEKEN CONTACT" Vereenigde Brandstoffenhandel N.V. DAGBLAD-RECLAME IS ACTUEEL bij SIMON DE WIT Een pak beschuit, 9 stuks.... 5 cent. H. BOSSERT ZOON GERO ZILVER EN ZILMETA. H. MORDEMAHH De St. Nicolaas-verrassing f i -, liét- KARL MARXSTRAAT11, Moderne Villhoed Al onze hoeden zijn zichtbaar geprijsd. ANTHRACIET, MIBNT 7. Schoenmakerij J. CHA1ILL0N, METWITTE KRUIS Fa. E. W. VET, DOELMATIG GESCHENK! ECT,E siflC 1.95-7.50 WANDELPARAPLUIE'S MEI LANGEN SIOKf GIET- en BRECHCOKES S ANGVINOSE 25 ct. 10 ct. 18 ct. 13 ct. 10 ct. 9 ct. 19 ct. 16 ct. 11 ct. 8 ct. 10 ct. 10 ct. ^00! StJ«£2!^7^5 11 koopt bij ons goedkooper. LANGESTRAAT 65 - ALKMAAR. f 1.95 BON BON PROFITEERT VAN DEZE 1-DAGS-RECLAME. Afd. ALKMAAR. gezicht krijgt ge als ant woord, wanneer ge een geschenk geeft van Woninginrichting BEL OP 2509 EXCLUSIEVE COLLECTIE Iedere parapluie gegarandeerd. f 5.50 TELEF. 4105. ALKWIAABSCH REVU£-GEZELSCHAP. KONINGSTRAAT 6. TELEF. 4141-4142. Levering van prima soorten Hollandsche, Belgische en Wales voor centr. verwarming enz. enz. Sanguinose gebruiken beteekent Gezondheid herwinnen. 1 kilo fijn smakende cacao 72 pond goede koffie 1 ons geurige thee 1 pond nieuwe Sultane rozijnen 1 pond grove vermicelli 1 pond capucijners 1 liters-blik spercieboonen 1 liters-flesch tafelaugurken 1 ons lunchham 1 ons fondant borstplaatjes 72 pond Zaansche taai-taai l ons witte peper Onze Prijsvraag De uitslag wordt 5 Dec. in al onze winkels bekend gemaakt „t 2 fabUU3o\oor HUIGBROUWER STRAAT II, HOEK LAAT, ALKMAAR LEVEREN U ROESTVRIJ STAAL, MASSIEF KEURZILVER, KUNSTAARDEWERK, KRISTAL, TIN, KOPER - GITWERK - HINDELOOPER KUNST LEDERWAREN - SIERADEN. Heeren- en Kinderkleedingmagazijnen OTTO VAN OS laat alkmaar laat. „ROCHDALE", Alkmaar. TE HUUR: OPitFFIKGS- UlTVERKOoP. RITSEVOORT 36 hoek Vrouwenstraat VAN Vanaf heden tot en met 6 December a.s. kan door elke cliënte bij aankoop van een Hoed van f 1.95 of duurder, onderstaande bon ter waarde van in betaling worden gegeven. Deze bon, fer waarde van f 1. in te leveren bij aankoop van een hoed van i t.95 of duurder, geldig vanaf heden tot en met 6 Dec. 1935. voir Speelgoederen, Complete Keukenuitrustingen e. Schaatsen Brengt morgen Donderdag 21 Nov. Uw schoenen voor het ondermaken van Wood-Milne rubber-leder zolen en hak*en. Alleen met dezen bon geldig voor een paar Dameszolen 15 et. Heerenzolen 25 ct. Dameshakken 10 ct. Heerenh. 15 ct. Schoutenstraat 10. Telef. 3987. „HET BROEKEN Hl)IS" is hier ter stede het eenijje vak kundige adres voor zelfver vaardigde Manchester Vesten, Broeken, Jassen en Mouwvesten. Voor iedere beurs en in elke ge- wenschte kleur een alombeken- de groote sorteering. Denkt U aan de lage prijzen in „HET BROEKENHUIS". Alle voorko mende soliede vakkleeding. LAAT t.o. het Vlaanderhof LAAT. LEDENVERGADERING op Woensdag 4 December 1935, des avonds 8 uur in het „Wapen van Munster", Verdr.oord 94. AGENDAi I Opening. 2 Notulen. 3 Ing. stukken.4 bestuursverkiezing, 5 Benoeming van een lid inde Commissie van Beheer over het Badhuis. 6 Vaststellen be grooting 1936 van afdeeling en Badhuis. 7 Behandeling Be schrijvingsbrief voor de Alg. Vergadering. 8 Verkiezing af gevaardigden Alg. Vergadering. 9 Benoeming lid in de Com missie tot nazien der rekening over 1935, 10 Rondvraag. II Sluiting. De Secretaris. Langestraat, b. d. Gr. Kerk. voor zicht-zending Overalls, Stofjassen, Fantasiebroeken, Rijbroeken, Slagers-, Bakkers-, Kruideniers- jassen enz. Manchesterhuis, Langestr. 37. 1 l l parapluie s J pAR Zondag 24 November, 's avonds 8 nur in 't Gulden Vlies DE GROOTE REVUE II Revue in 2 bedrijven (20 taiereelen). Schitterende costumes en décors. Kaarten in voorverkoop a f 0.75 bij Gerritsen, LangestraatKlooster Kiebert, Mient en Hartland, Houttil. 's Avonds aan de zaal f 1. Plaatsbespreking aan de zaal Zondagmorgen 111 uur. is een zuiver plantaardig versterkingsmiddel, want zij bevat de voedingszouten uit de planten in een vorm, die gemakkelijk in het bloed wordt opgenomen. Zij heeft absoluut geen schadelijke bijwerkingen. Het is een krachtig werkend middel in alle gevallen van bloedarmoede en zenuwzwakte en algemeene verslappingstoestanden. Als andere middelen falen, grijpt Sanguinose met krachtigen hand in de oorzaak van uw kwalen en geeft u uw gezondheid weer. Prijs per fl. f 2.—; 6 fl. f 11.— 12 fl. f 21.—, Omzetbelasting inbegrepen. Verkrijgbaar bij Apothekers en Drogisten. De Riemerstraat 2c-4. VAN DAM Co. Den Haag. Te Alkmaar bij NIEROP SLOTHOURER, Langestraat en JAN DE VRIES, Zaadmarkt. e Gruyter (joon N.V./ HeelB i«Ierland deC»V«U«"* voo« n ïol ££N GULDEK 1 -Mctiei005 °f ««- 54 samen van^ 1^TÓÓnde,dab,, aJ. Choc. Letters fijner en gfooter 10-12-15 et. Choc. Harten 2 in aardige dooe Speculaas Prima ^Speculaas per "5 ct 3 ponds-blik 85 m Amandel Speculaas per pond 20 3 ponds-blik 110 (20 eert «Wies«J<J Chocolade Reepen, 8 verschillende soorten 3- 5 et Tabletten. Hoogf. en Volle Melk15 Napolitains, 3 soortep- P doo. 15 Kattetongen, bijz. fijn - 20 Kleine Choc. Flikjes - '0 Chocolade Bonbons - '0» Luxe Choc. Flikken p- oot 15 Chocolade Hagelx P pak 15 m De stoomboot van Sint volgeladen met De Gruyter's Chocolade 44ct. Aan Chocolade reeds meer dan 10 ct. besparing Groote verscheidenheid in kleuren I vanaf 4.50 een kleurechte eigen- gemaakte Blauwe en Zwarte Pan talon in kamgarén, fancy of visch- graat. Zonder prijsverhooging ook voor slanke en corpulente figuren. huurprijs t 5.50 p. w. Schriftelijke aanmelding Rochdale- straat 36, vóór Zondag 24 Nov. 4 0 korting op alle goe- I U IQ deren. r 01 korting op beste fla- 4.3 0 nellen, Kinderpyama's Nachthemden. 4f|0j korting op circa 8 4U 0 dessins Allovernets. A De Stad Parijs

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1935 | | pagina 4