tBucqedijke Stand {Radionieuws £aaisie AecicfUeti JUchtsza&eu. 'JUownciaai 'Hieuw* JCech ói School Jfcheepstiiduujm ST. MAARTENSBRUG ZIJPE SCHAGEN BERGEN KOEDIJK EGMOND A. D. HOEF NOORDSCHARWOUDE Jecovltol levertraon wetenschappelijk de beste levertraan voor U en Uw kind. Verkrijgbaar bij apothekers en drogisten tO.75 per flacon. naar Limmen. A. Siemer, kappersbedien de, E.L., van Nieuwpoortslaan 30 n. Schoorl. M. Bolt, h.i.d.h., G.K., van Boterstraat 20 naar Delfzijl. S. Hoogma, controleur, R.- K., van Spoorstraat 89 naar Steenwijk. J. C. Huidekoper, analyste, D.G., van Wilhel- minalaan 11 naar 's-Gravenhage. A. M. Kok,- dienstbode, R.K., van v. Everdingen- straat 18 naar Wognum. E. M. Hart, leer lingverpleegster, G.K., van Wilhelminalaan 11 naar Zaandam. J. Schoen, N.H., van Varnebroek 1 naar Maarn. M. Louw, h.i. d.h., N.H., van Zilverstraat 3a naar Winkel. J; N. Schneiders, bureelambtenaar N.S., R.K., van Vogelenzang 12 naar Breda. C. Steur, dienstbode, R.K., van v. Everdingen- straat 18 naar Blokker. N. Trompetter, z.b., R.K., van Sandersbuurt 7 naar Velsen. A. van Hoeven, z.b., N.H, van 2e Tuin dwarsstraat 2 naar Utrecht. L. Harmsma, adj. comm. reg., Rem., en gezin, van Wester- weg 1511 naar 's-Gravenhage. C. A. Geertzema, geen, z. b., van Kenne- merstraatweg 101 naar Baarn. A. B. Lancée, wed. v. A. Berlijn, N.H., werkster, en zoon, van Dr. Schaepmankade 25 naar Oudorp. W. A. H. Slag, R.K., kappersbe diende, van Kennemerstraatweg 42 naar 's-Gravenhage. J. van der Vliet, N.H., inspecteur levensverz. maatschappij, en ge zin, van Nieuwpoortslaan 3 naar Span broek. H. van der Hof, geen, handels reiziger, van v. Leeuwenhoekstraat 23 naar Haarlem. E. J. Borst, N.H., z. b., van Helderscheweg 50 naar Wageningen. N. Ramakers, R.K., electricien, van Keizer straat 34 naar Almelo. H. Mosblech, R.K., dienstbode, van Stationsweg 106 naar Roo sendaal en Nispen. V. E. Nind, echtg. v. Th. J. Kloppenburg, geen, z. b., van Dr. Schaepmanplein 4 naar Londen. Th. J. Kloppenburg, geen, machinist groote vaart, van Dr. Schaepmanplein 4 naar Argen tinië. E. Rademaker, geen, dienstbode, van Laat 151 naar Heer-Hugowaard. B. Dijkstra, echtg. v. J. Hoekstra, N.H., huis houdster, van Stationsweg 26 naar Tietjerksteradeel, Santhuizen onder Ber- gum. B. R. Tenkink, G.K., brandstoffen- handelaar, en echtg., van Oudegracht 37a naar Heiloo. W. Th. M. Duncker, R.K., winkeljuffrouw, van Dr. Schaepmankade 3 naar Amsterdam. E. Rabeling, N.H., dienstbode, van Liefdelaan 33 naar Zeist. C. A. Schouten, R.K., leerling-verpleeg ster, van v. Everdingenstraat 18 naar 's-Gravenhage. J. Boersen, R.K., kellner, van Vondelstraat 7 naar Castricum. A. Hoogland, R.K., religieuse, van v. Everdin genstraat 18 naar Boskoop. F. Jansen, R.K., dienstbode, van Fnidsen 76 naar Ha renkarspel. N. van Dijk, G.K., smid (o), van Paardenmarkt 4 naar Hoorn. Tr. Jeensma, geen, dienstbode, van Kennemer straatweg 39 naar Zijpe. C. J. Bijl, R .K., dienstbode, van C.W. Bruinvisstraat 1 naar Heiloo. G. Brouwer, echtg. v. J. H. M. Haan, R.K., z. b., van Schermerweg 4 naar Rotterdam. C. Pater, R.K., dienstbode, van Luttik Oudorp 20a, naar Heemstede. A. Beers, R.K., dienstbode, van Bisschop Botteman- nestraat 54, naar Medemblik. A. J. Smith, R.K., caféhouder, van Liefdelaan 10 naar Hoorn. J. M. Mooij, R.K., echtgenoote van C. Valkering, zonder beroep, van Koorstraat 24 naar Limmen. A. Jüdell, geen, conser venfabrikant, en echtgenoote, E.P., en kin deren, geen, van Egmonderstraat 18 naar 's-Gravenhage. M. J. Hooijer, G.K., chauf feur, van Nieuwpoortslaan 12 naar Naarden. L. M. de Fouw, Rem., zonder.beroep, en echtgenoote, geen, van Westerweg 51 naar Barneveld. C. J. Koning, geen, slagers knecht, en echtgenoote, D.G., en dochter, geen, van v. Leeuwenhoekstraat 5 naar Den Helder. H. Kreher, R.K., zonder beroep, van Spoorstraat 35 naar Duitschland. H, Vinke, G.K., bouwvakarbeider, van Tromp straat 2 naar Kampen. J. M. F. Alsem- geest, geen, kappersbediende, van Stuart- straat 59 n. Amsterdam. A. Kuilman, N.H., dienstb., v. Spoorstr. 6 n. Zuidschar- woude. M. A. M. Trap, (D.G., z.b., van Kruislaan 14 naar Bussum. H. J. Jans- sens, R.K., kappersbediende, van Verdron- kenoord 84 naar Amsterdam. A. A. M. van Mil, R.K., religieuse, van van Everdin genstraat 18 naap Delft. J. C. Stam, R.K. dienstbode, van Laat 111 naar Heiloo. A Koomen, R.K., slagersknecht, van Laat 142 naar Den Helder. G. J. Berger, geen- expeditiechef, en echtgenoote en kinderen, van C. W. Bruinvisstraat 33 naar Heiloo. P. Hartog, N.H., teekenaar N. S., en echtge noote, van Karl Marxstraat 11 naar Utrecht. H. J. Mandemaker, dienstbode, van Bo- Overleden: Theodoor Weyhenke, oud 67 jaar. Jacob Daalder, 73 jaar. Ide Min, oud 75 jaar, Petrus Kaan dorp, oud 43 jaar (overleden te Alkmaar). Anna Petronella Zandbergen, oud 4 maanden. Alida Levering (wed. Johs. Louwe), oud 73 jaar (overl. te Alkmaar), -r Johanna Christina Maria Mook, wed. Hendrik Wielinga, oud 53 jaar (overl. te 's-Gravenhage. Grietje Winkel, echtge noote Albert Leonard Pool) oud 62 jaar. Levenloos kind van Gijsbertus Ruitenburg en Guurtje Borst. Seeske Jaarsma, we duwe Karei de Vries, oud 96 jaar. Gehuwd: Gerardus Overpelt en Jo hanna Schotten. EGMOND AAN ZEE. (November). Geboren: Arendje Cornelia, dochter van G. Groen en E. Dekker. Geertruida Wilhelmina, dochter van A. van der Steen en J. JT. G. de Raadt. Alberta Agatha, dochter van H. Wijker en A. Vethaak. Jansje Petronella, dochter v. Ph. Buis en A. C. Heere. Ondertrouwd: P. Dekker en C. Zwaan. N. Scholder en A. M. Zonne veld. KI. Stam en C. Wijker. Getrouwd: P. Dekker en C. Zwaan, D. Goedhart en N. Zwart. Overleden: E. Stam, 82 jaar, we duwnaar van J. M. Andriessen. Fr. van Kampen, 80 jaar, weduwnaar van K. J. Schilder. IJ. Conijn, 66 jaar weduwn. van Tr. Dekker. - S. Smit, 75 jaar, weduw naar van G. Groenman. Gr. Groen, 33 ;aar, echtgenoote van P. Koper. C. Wij ker, 77 jaar, echtgenoote van J. de Groot. M. de Graaff, 64 jaar, echtgenoote van P. Dekker. ALKMAAR. GEBOREN: Romke, z. van Jan Steensma en Janke Hamstra. Anthonia Brigittha, d. van Franciscus Petrus van Saaze en Cecilia Buis. Louise Margareiha, d. van Pieter van Langen en Louise Bleeker. Nelly Geer truida, d. van Pieter Wagenaar en Neeltje Mijts. Paulina Joanna, d. van Bernardus Termaat en Geertje Roozing. OVERLEDEN: Jan Timmer, 89 jaar. Aagt je Roos, we duwe van H. Blok, 82 jaar. Elisabeth Roozendaal, gehuwd met Comelis Pronk, 58 jaar. OUDKARSPEL (December). Getrouwd: Petrus Theodorus Smit en Anna Elizabeth Jansen. Overleden: Trijntje Kapitein, oud 68 ;aar, echtgenoote van Albertus Kuilman. NOORDSCHARWOUDE (Dec.) Geboren: Pieter z. van D. Koorn en J. H. Buiteman. Jacob z. van J. Jong en A. Wagenaar. Jacoba Alida d. van G. Oud en M. Jongedijk. Getrouwd: Petrus Stoop en Antonia Broerse. WINKEL (Dec.) Overleden: Trijntje Boots, gehuwd met P. Pluister, 97 j. Klaas Appel, 97 j Trijntje Vogelensang, gehuwd met S. Kriek, 40 j. Antje Dekker, gehuwd met W. Amels, 76 j. Arie Liefhebber, 53 j. MOOIE OPDRACHT; 6 elevatorschepen te bouwen. Naar wij vernemen is aan de N. V. Scheepsböuwwerk Machinefabriek de Klop te Sliedrecht opdracht gegeven tot den bouw van 6 elevatorschepen, élk van 1200 ton, afkomstig van de N. V. van Hat- tum en Blankevoort te Beverwijk. De op dracht is tot stand gekomen in concurren tie met het buitenland eri zal zonder eeni- ge rijkssubsidie worden uitgevoerd. De schepen, die gebouwd worden onder toezicht van het bureau „Veritas," moe ten in 7 maanden worden afgeleverd. HET 95-STE Maarschalk Badoglio telegrafeert het 95-ste Italiaansche legerbericht, dat als volgt luid: In Danakil heeft de luchtmacht een ver kenningsvlucht gemaakt boven de streek van Teroe. Op de rest van het noordelijk front zijn patrouilles in actie. IN MEMORIAM MR. HARM SMEENGE. Zaterdag vergaderde in hotel „Terminus" te Utrecht het Comité tot huldiging van de nagedachtenis van mr. Harm Smeenge. Een dagelijksch bestuur, bestaande uit de heeren Buisman te Zwartsluis, mr. Lint horst Homan, burgemeester van Vledder, baron Mackay, burgemeester van Meppel, Voorthuis en Westerhof te Meppel werd opgedragen de plannen nader uit te wer ken. Gedacht wordt o.m. aan het aanbrengen van eenige plaquettes op sluizen, scholen, enz. Voorts aan het steunen van die instel lingen van onderwijs, die zoo zeer de bij zondere belangstelling van mr. Smeenge hadden. RIE GILHUYS EN JOAN REMMELTS NAAR HET TOONEELGEZELSCHAP „DE SCHAKEL". Naar wij vernemen zullen Rie Gilhuys en Joan Rommelts deel uitmaken van het tooneelgezelschap „De Schakel", dat onder directie van Anton Ruys, een tournee van vier maanden door Indië maken. \n oo* auto s W» hou' aao- w eeo r vel"""'' ete«c èX *e9en BERGEN (December). Geboren: Cornelia Eva, d. van Jo- hannes Joseph Kaldenbach en Veronica Clasina Hoogland. Sierd Sint, z. van Arie Eriks en Guurtje Meijer. Henri- cus Johannes Paulus Maria, z. van Hendri- cus Wilhelmus Johannes Maria Poot en Wilhelmine Henriëtte Theodora Maria Hansen. RADIO-OMROEP OP CURACAO. Politiek en godsdienst geweerd We lezen in de „Amigoe di Cur." van 20 December: De Curagao'sche zender schijnt dan toch spoedig te zullen komen, wat blijkt uit een schrijven dato 11 December door Z. Exc. den Gouverneur aan de Curagao'sche Radio- vereeniging gezonden. Het schrijven luidt als volgt: Het komt mij gewenscht voor hetgeen bij de bespreking, die ik op 7 Dec. j.1. in tegen woordigheid van den procureur-generaal en den directeur van den Landsradio- en tele foondienst met u had, is behandeld, schrifte lijk vast te stellen. Het Gouvernement zal een zender voor den radio-omroep bouwen en 'n eenvoudige studio inrichten. De Curaeao'sche Radiovereeniging krijgt voor een jaar het recht om tegen betaling van een huurprijs, muziek, zang, causerieën over wetenschappelijke onderwerpen en re clame uit te zenden onder de volgende voor waarden: In het programma mogen de politiek en de godsdienst niet worden behandeld. Ook het houden van redevoeringen is niet geoorloofd. De algemeen® samenstelling van de pro gramma's geschiedt door eene commissie door den Gouverneur benoemd. Het ligt in de bedoeling het Algemeen Nederlandsch Verbond, „Oost en West" en den Curagao- schen Kunstkring uit te noodigen ieder 1 lid der commissie voor te dragen. De Cura gao'sche Radiovereeniging kan twee leden voordragen. De uitzending moet, behalve wat de zang betreft, in hoofdzaak in het Nederlandsch geschieden. Hoogstens 25 pCt. mag in een vreemde taal worden uitgezonden. Aan reclame kan maximum 15 pCt. ,van den omroeptijd worden besteed. Elk pro gramma moet aan de goedkeuring van het plaatselijk hoofd van politie worden onder worpen. De omroeptijd is maximaal 12 uur per week. Het bestuur houdt zich het recht voor, van den zender gebruik te maken of te doen maken, behalve voor uitzending van muziek, zang en reclame. Het Gouvernement zal eventueel nieuws berichten doorgeven of doen doorgeven ten zij de C.R.V. dit laatste in haar program kan opnemen. Hierbij moet er rekening gehou den worden, dat de nieuwsberichten in het Nederlandsch dienen te worden omgeroe pen en de uit Nederland afkomstige berich ten moeten bevatten. Zoodra u mij. schriftelijk hebt bericht, dat u zich met bovenstaande regeling kunt ver eenigen, zal ik de vergunning in den ver- eischten vorm doen opmaken. De Gouverneur van Curagao (w.g.) van Slobbe. (Ongecorrigeerd.) LUCHTAANVAL OP ADDIS ABEBA VERWACHT. Tusschen 22 en 24 Januari. Gister is in de kerken te Addis Abeba een proclamatie voorgelezen waarin gewaarschuwd werd voor de mogelijkheid van een Italiaanschen luchtaanval op Addis Abeba tusschen 22 en 24 Januari. „DE S.D.A.P., UW PARTIJ". Kwestie vétor den Hoogen Raad ge bracht. De Hooge Raad wees heden arrest in het cassatieberoep van den officier van justitie te Middelburg tegen een vonnis der recht bank aldaar, waarbij A. de W. is ontsla gen van rechtsvervolging ter zake van de hem ten laste gelegde overtreding van art, 435a van het wetboek van strafrecht (uni formverbod). De W. had in een 1 Mei-op tocht met een roode vlag geloopen waarop voorkwamen de woorden: „De S.D.A.P. uw partij". Wegens een vormfout heeft de Hooge Raad het vonnis vernietigd en de zaak verwezen naar het gerechtshof te Den Haag. VIER NOORDER KOGGEN. Bij kon. besluit zijn benoemd: a. tot heemraad van het Ambacht van West-Friesland, genaamd de Vier Noorder Koggen, vanwege de Medemblikker Kog ge, de heer V. Kay Jzn. te Hauwert, uiter lijk tot het einde van het zittingsjaar waarin hij 70 jaar zal zijn geworden; b. tot heemraad van het Am bacht van West-Friesland, genaamd de Vier Noorder Koggen, van wege de Hoogwouder Kogge, de heer P. Helder Kzn. te Aartswoud; c. tot heemraad van het Ambacht van West-Friesland, genaamd de Vier Noorder Koggen, van wege de Middel Kogge, de heer C. Houter te Benningbroek. DE VEILING TE GROOTEBROEK. Geraamde omzet bijna bereikt. Aan de veilingsvereeniging „De Tuin bouw" was voor het afgeloopen jaar een omzet geraamd van 1K millioen gulden, terwijl deze buiten de uitgekeerde steunbedragen heeft beloopen 1.485.175.34. Dit is nog weer een achter uitgang bij 1934, toen de omzet 1.638.926.01 bedroeg. WESTFRIESCHE BOND VAN VRACHTLIEDEN. Zondagmiddag werd te Hoofn de alge- meene vergadering gehouden van den West- frieschen Bond van Vrachtlieden „Gemeen schappelijk Belang". Op deze vergadering werd door den pen ningmeester, den heer C. Stapel van Hoog- karspel, verslag uitgebracht van de finan ciën over 1935. De ontvangsten hadden be dragen 723,72, de uitgaven 572,48, zoodat er een saldo van 151.24 Het bezit van den bond was hierdoor gestegen tot 1565,50. Uit het jaarverslag van den secretaris, den heer G. May van Grootebroek, stippen wij aan, dat het leden- en donateursaantal iets terug liep; momenteel zijn er nog ruim 80 leden en 16 donateurs. Als een groot euvel werd genoemd, dat er thans tal van firma's, grossiers en winke liers zijn, die er zelf een expeditiedienst op na houden, waardoor het vrachtrijders- bedrijf niet totalen ondergang wordt be dreigd. Ook in Hoorn is dit het geval, waar thans niet minder dan 112 vrachtdiensten geregeld de stad bezoeken. De vraag werd gesteld, of naast een ledige kaas- en veemarkt Hoorn ook een ledig parkeerterrein voor vrachtauto's moet krijgen. Bij de rondvraag werd er de aandacht op gevestigd, dat de Bond den llden December 1936 zijn 25-jarig bestaan zal herdenken. Hierbij werd de wensch geuit, "dit op feste- lijke wijze te doen geschieden. Dan werden nog enkele discussies gevoerd over de bewaking van het parkeerterrein en van de veerhuizen, zulks in verband met het feit, dat er nogal eens goederen worden vermist. De voorzitter adviseerde hierbij, de góederen direct te laten inschrijven. Deze worden maar al te vaak achteloos neergezet en van de politie kan men niet vergen, ge regelde controle uit te oefenen. Overigens was er weinig belangrijks aan de orde. Brandje. Zaterdag brak een brand uit in den schoorsteen van het wóonhuis van deft heer G. Veuger alhier. Gelukkig Werd het door de bewoners tij dig opgemerkt en traden deze zonder dra len handelend op. Door middel van emmers water werd het vuur spoedig gebluscht en blééf het brandje beperkt tot den schoor steen die echter zoodanig door de vlammen bleek aangetast, dat er een nieuwe voor in de plaats zal moeten komen. Inmiddels was de motorbrandspuit van Schagerbrug ter plaatse gekomen; deze be hoefde echter geen dienst meer te doen. Geslaagd. De heeren P. Schoorl te St Maartens brug en S. Vogelzang te 't Zandt in deze gemeente zijn geslaagd voor het praktijk- examen boekhouden van de vereeniging van leeraren in de handelswetenschappen. Ontslag gevraagd De heer J. de Moor, oud-burgemeester dezer gemeente, heeft ontslag aangevraagd als ambtenaar van den burgerlijken stand. In deze vacature is door B. en W. aanbevo len de heer mr. D. Breebaart. Wijkverpleging. Door de wijkverpleegster voor Zuid- Zijpe, mej. G. Kuilman, werden in 1935 niet minder dan 3200 bezoeken bij patiënten af gelegd. Rijwiel gestolen. Ifi den nacht van Vrijdag op Zaterdag werd achter het perceel van den heer N. aan den Stationsweg te Schagen een zoo goed als nieuw rijwiel ontvreemd. Te water geraakt, De heer N. Slikker te Schagen ge raakte Zaterdagmorgen op het Noord ter hoogte van den heer de Moei met zijn bakfiets te water. Een groote hoeveelheid melk en boter *9 De heer Rampen weer in functie. Het is een verblijdend bericht dat de heer J. Rampen, die als doel verdediger van Alcmaria in den wedstrijd tegen Vriendenschaar, op 30 November gehou den, zoo zwaar gewond werd, dat hij naar het ziekenhuis moest worden overge bracht, thans als geheel hersteld zijn werkzaamheden weer heeft kunnen her vatten. Al den tijd, dat de heer Rampen afwe zig is geweest werd zijn werk geheel be langeloos overgenomen door den gepen- sionneerden ambtenaar, den heer W Rensink. Het is te begrijpen, dat het gemeente bestuur gemeend heeft bij het vertrek van den heer Rensink een blijk van groote waardeering te moeten geven. Den heer Rensink is dan ook namens de gemeente een aanwinst voor zijn boeken kast aangeboden, ditmaal eens niet di traditioneele studiewerken of de nieuwe encyclopaedie van Winkler Prins, maar een boekwerk van Top Naeff, van wier werken ieder zich uit zijn jeugd nog wel het gevoelige „schoolidyllen" zal herin neren. Afd. Bergen Ned. Esperantisten Ver Voor de afdeeling Bergen van de Ne derlandsche Esperantisten Vereeniging „L E. E. V." sprak Zaterdagavond de Oosten rijker Bruckenberger. Het zaaltje in het Dr. Dekkershuis was geheel gevuld met leden en belangstellenden uit Bergen omgeving, toen te ruim acht uur de voor zitter aan allen het welkom toeriep. Nadat een kwartet het mooie „Kanto de 1'ligo" had gezongen, was het woord aan den buiten- landschen gast. Hij vertelde, dat hij ongeveer 5 jaar ge leden zijn land had verlaten en al zwerven de door Duitschland, Nederland en Enge land tenslotte weer in Nederland was aange komen. Verleden zomer had hij echter met zijn Hollandsche verloofde een bezoek van drie weken gebracht aan zijn ouders reis was niet zoo vol wederwaardigheden geweest, daar men per trein gereisd had Alleen het laatste gedeelte veroorzaakte een paar uur oponthoud, daar een aard verschuiving in de bergen de rails had ver sperd. Na een gelukkig wederzien van ouders en familie was het al sopedig een komen gaan van vrienden en bekenden. Ja, velen, die hij vroeger nooit had ontmoet, kwamen hem nu opzoeken en tot een gezellig avondje uitnoodigen, want iemand, die vijf jaar het buitenland had doorgebracht, was curiositeitl Natuurlijk werden verschillende bergtoch ten gemaakt, waarbij men onder den in druk en bekoring geraakte van het mach- ïn een tige berglandschap. Eigenaardig is, dat leiding der Alpenhutten, waar de reizigers een eenvoudig nachtverblijf kunnen beko men, steeds in handen is van vrouwen, 's Morgens te worde gewekt door 't geklingel der bellen, die de koeien daar op de I penweiden om den hals dragen, is zeker interessante gewaarwording. Nadat de spreker nog eenige typeerende bijzonderheden had verteld over leven en de Al- 'n gewoonten zijner landgenooten, was het tijd om te pauseeren. Het kopje thee, dat door enkele jongedames werd rondgediend, viel zeer in den smaak. Op verzoek van enkele aanwezigen gaf de heer Bruckenberger na de pauze een kort resumé van den Cseh-cursus, de me thode, die het mogelijk maakt, dat bui tenlanders Esperanto kunnen onderwijzen aan menschen, wier landstaal zij niet ken nen. En hiermee waren wij gekomen aan het einde van de goed geslaagde bijeenkomst. Na een woord van dank door den voorzit ter en het gemeenschappelijk zingen van „La Espero" gingen allen welvoldaan huis waarts. In onze gemeente is opgericht een Knip- en naaicursus, waarvoor 24 deel neemsters zijn, onder leiding van mej. Buisse, leerares M. O. te Alkmaar. Aangevraagd, is een der schoollokalen. Gouden huwelijksfeest. Zondag herdacht het echtpaar P. Rui terBakker den dag waarop het voor 50 jaar in den" echt werd vefeenigd. Voor het huis had men een aardige eerepoort aangebracht. Het Hoever mu ziekcorps, onder leiding van den heer Wester, bracht hen een ovatie, aangehoord door het echtpaar, omringd door al hun kinderen en kleinkinderen èn het meeren- deel van de inwoners. Een zoon van den heer en mevr. Ruiter, 'n kloosterbroeder, die ook dezen dag kon meevieren, dankte leider en muzikanten hartelijk. Hierna sprak burgemeester Bos eenige hartelijke woorden en eindigde zijn toe spraak met een: lang zullen zij lc en, hiep hiep hoera, dat door alle belangstellen den hartelijk werd medegejuicht, waarna de muziek nog een vroolijk nummer toe gaf. Het echtpaar is nog flink en respectie velijk 75 en 69 jaar. De veilingsomzet steeds lager. *De omzet van de veilingsvereeniging De Noordermarktbond geeft over het af geloopen jaar weer een achteruitgang te zien, welke zeer belangrijk is. De totale omzet was over 1934 1.394.656.terwijl men in 1935 niet hooger kon komen dan 1.127.826. De omzetten van de twee laat ste maanden van het jaar waren ongeveer twee maal zoo hoog als verleden jaar, waardoor in die twee maanden bijna tach tigduizend gulden meer werd geveild. Dit kon echter den achterstand niet meer in halen. OUDERAVOND TE DE RIJP. Vrijdgavond werd te De Rijp een ouder avond gehouden in de openbare lagere school. Deze was gewijd aan filmvoorstel lingen. De aanwezigen maakten op het doek een reis mee van de Graaf Zeppelin naar Noor wegen, terwijl in een andere film de levens omstandigheden in Britsch-Indië werden vertoond. Een filmpje van Volendam en Marken werd eveneens gedraaid. CORRESPONDENTIE. Donateur te Heiloo. Wij plaatsen nim mer critiek op critiek. Het is begrijpelijk, dat honderd menschen ook honderd ver schillende opvattingen kunnen hebben. Met allen lof voor het betrokken gezel schap kunnen wij toch moeilijk aanne men, dat het spel zooveel beter dan van het beróepstooneel zou zijn. Er zijn wer kelijk bij het beroepstooneel ook nog wel goede spelers te vinden. Mocht U later nogeens een ingezonden stukje willen sturen, vergeet U dan niet om ook Uw naam mede te deelen. Red. Alkm. Crt. K. N. S. M. Achilles 12 Januari te Beyrout. Ariadne 13 Januari te Amsterdam. Aurora 11 Januari van Barcelona naar Tarragona;; 12 Januari te Tarragona. Barneveld 11 Januari te Rotterdam. Ceres 11 Januari Gibraltar gepasseerd 12 Januari te en van Oran naar Algiers. Cottica 11 Januari van Dover naar Ma- deira. Crijnssen 11 Januari van Amsterdam n. Hamburg; 12 Januari te Hamburg. Euterpe 11 Januari van La Pallice naar Amsterdam. Fauna 11 Januari van Gibraltar naar Barcelona. Ganymedes 11 Januari van Salonica naar Izmir; 12 Januari te Izmir. Helder 9 Januari van Las Palm as naar Le Havre. Hercules 11 Januari Istanbul naar Iz mir. Oberon 11 Januari te Triëst. Odysseus 11 Januari van Amsterdam naar Hamburg 12 Januari te Hamburg. STOOMV. MIJ. „NEDERLAND". De Tarakan, uitreis van Suez 13 Jan. De Madoera, (Silver Java Pacific Line) te Durban 9 Januari. De Enggano, thuisreis, te Amsterdam 11 Januari. De Siantar (S. J. P. L.) te Kaapstad 11 Januari. De Talisse (J. N. L.) te Belawan 10 Jan. De Bintang (S. J. P. L.) van Manilla 11 Januari. De Johan de Witt, uitreis, van Genua 10 Januari. KON. HOLL. LLOYD. Waterland, thuisreis 13 Januari te Am sterdam. Salland, 11 Januari van Buenos Aires n. Puerto Piata.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1936 | | pagina 3