De voetba'wedshijd F rank. ijk—Nederland te Parijs. De opnieuw op het strand Het Nederlandsch elftal dat zulk een „schitterende zege te Parijs behaalde, vlak voor het be gin van den wedstrijd tegen de Fransche ploeg Een hachelijke situatie voor het Fransche doel tijdens een der vele gevaarlijke aanvallen van de Nederlandsche voorhoede ^i.Vr ALKMAARSCHE COURANT van Maandag 13 Januari 1936 H"1 NlllMlIH 'IVIil M 1 l ill' -.w.w.w ow.<x> - w/x-r.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1936 | | pagina 5