(Jrk geen e^an<^ meer - Zware brand te Amsterdam - Jonge egels ALKMAARSCHE COURANT van Woensdag 4 October 1939 URK IS GEEN EILAND MEER! Gistermiddag is de dijk tusschen Lemmer en Urk, de afsluiting van den nieuwen Noord-Oostpolder, gesloten. Boven: de laatste bak keileem wordt gestort; onder: de burgemeester van Urk, de heer Keyzer (links) reikt den burgemeester van Lemmer, den heer Krijger, de hand. EEN VOORSPOEDIG GEZIN! Een landbouwer te Schellinkhout (N.H.) vond dezer dagen in zijn schuur een moeder egel met 8 jongen. „STROOMEND KOUD WATER" is in het sol- datenpension aanwezig. De put van de boerderij dient als waschtafel voor de militairen. ZEEPFABRIEK IN VLAMMEN. Gisteravond woedde brand een zware in een zeepfabriek aan den Oudekerkerdijk te Amsterdam. De brandweer in actie in de afdeeling verpakking, waar het carton in brand geraakt was. DE OPROEP tot de Amsterdammers om kussens voor de militairen beschikbaar te stellen. Een zending kussens wordt afgeleverd OVERZICHT VAN HET GROOTE RANGEERTERREIN BIJ WATERGRAAFSMEER TE AMSTERDAM, HETWELK GISTEREN IN GEBRUIK IS GENOMEN. DIT ENORME COMPLEX IS EEN ONDERDEEL VAN DE SPOORWEGWERKEN OOST. het ?AlJRETANLr EN GELSCHE MAILSCHIP c'm-kation op», is op bet achterdek een vallen v'1 S *er bescherming tegen aan- n landelijke duikbootejou DE BEKENDE KALKOVENS aan het Jaagpad naar Delft te Rijswijk, welke al eenige iaren buiten bedrüf zijn en aangekocht door de gemeente Rijswijk voor afbraak, worden omvergehaald. Een overzicht van hej. werk. TE BATAVIA WERD EEN ZEILWEDSTRIJD GEHOUDEN TUS SCHEN DE KON. MARINE EN DE BATAVIASCHE JACHTCLUB. DE START VAN DE MARINE-SLOEPEN.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1939 | | pagina 5