Ve rkeersoptocht te Utrecht - Brand te Bergen op Zoom - Voetbal ALKMAARSCHE COURANT van Maandag 9 October 1939 ERGENS AAN HET FRONT. FRANSCHE ARTILLERIE IN ACTIE. DE GROOTE VERKEERSOPTOCHT TE UTRECHT, welke Zaterdag gehouden werd ter gelegenheid van het eeuwfeest der Nederlandsche Spoorwegen. De trekschuit in den stoet. ACROBATIKK OP HET VOETBALVELD. Een moment uit den te Amsterdam gespeel den wedstrijd D.W.S.A.D.O. (04). Keeper Koek van A.D.O. en de D.W.S.er Dijkstra. ERGENS IN NEDERLAND bij een tocht langs de stellingen. Tijdens een oefe ning wordt een aanval van pantserwagens tegen een vooruitgeschoven post verwacht De bediening van een pantser afweerkanon heeft daartegen snel een gemaskeerde stelling opgeworpen. DE BRAND IN DEN LINKER BOVENVLEUGEL van °ude gedeelte van de Oranje Nassaukazerne te Ilergpn op Zoom. De uitgebrande vleugel, waarvan het dak is ingestort. EEN AARDIG MOMENT UIT DEN VOETBALWEDSTRIJD H.B.S.—V.U.C. IN DE RESIDENTIE (3—i). KEEPER PELLIKAAN VAN II.B.S. WERPT ZICH OP DEN BAL BIJ EEN AANVAL OP ZIJN DOEL. 5 voo gaat plaats maken voor een autobusdienst. Tijdens een proefrit ontmoitti <1< auto het station te Hilversum zijn afgedankten collega, den tramwagen. Doch er zal nog iets anders Veranderen, de conducteur zal op den bus vervangen worden door een condu<tric<. DE ENGELSGIIE CONTRABANDE-CONTRöLE. De Engclsche marine onderzoekt nauwkeurig alle neutrale schepen op contrabande. Deze foto werd ergens aan de Engelsche kust gemaakt, terwijl een controle-officier aan boord van een vrachtschip klimt.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1939 | | pagina 5