spORT EN WEDSTRIJDEN. pe grootste verrassing bracht Feijenoord! p.F.Cf Enschede en L.O.N.G.A. geslagen. ÏÏT™ DE WESTELIJKE EERSTE KLASSERS. De uitslagen. Alcmaria en de Boys hebben de rollen omgedraaid. eerste klassers TlZl«erden kl.pp.n uitgedeeld, !eker M h'dde° ™r" de tweede klassers Alcmaria Victrix-Helder 4-1 Glimlachje. DERDE BLAD ALK1MAARSCUE COURANT VAN MAANDAG 9 OCTOBER 1939. Voetbal. DÊ nagenoeg een ware dag de knetterende Fey en- de nederlagen van tipt is «ineen geworden, want op vele gracht. Daar is b.v. «rtt-zege; vervolgens clubs els V.S.V., D. PKC, Enschede, A.G.O.V.V. en Z It de gedeeltelijke teleurstellingen L Friesche clubs; kortom, dit aües heeft wel blijk gegeven van een echten competitie-Zondag. Stappen we reeds dadelijk over naar hom erken we, dat onze voorspelling dan Sê, doch succesvolle trip van van naar Haarlem, bewaarheid is ge- werd een moeilijke Am- Jterdamsche zege, Hetzelfde betrof Ajax op de Koog. Ook miThet geen walk-over beteekenen en h!er- (3—4) laten dit wel heel duidelijk l inmiddels van de Kooger-ploeg een Se prestatie! We hadden V.S.V. in eigen home tegen -."vogels de beste papieren toegedacht, -?de westelijke buren dachten er anders tfel kSen selfs de flinke Velser-ploeg, nwS is de kluts geheel kwijt en kreeg het'bezoekende A.D.O. een bitteren pil te slikken. De Hagenaars hebben zich dus afdoende hersteld. 't Gooi sleepte bij D.O.S. het eerste winst punt in den wacht. Uit den stand blijkt inmiddels, dat Blauw wit nog de eenige club is, die over het maximum-aantal winstpunten beschikt, hier nu: 3 2 1 0 9—2 5 3 2 1 0 10—5 5 3 2 1 0 6—3 5 3 2 1 0 9—6 5 3 2 0 1 8—6 4 3 1 2 0 6—5 4 3 1 1 1 8—7 3 3 0 2 1 5—6 2 3 1 0 2 4—7 2 3 0 1 2 2—9 1 3 0 0 3 5—11 3 0 0 3 1—6 0 In het Noorden Blauw-Wit Ajax Stormvogels AJ1.0. V.S.V. Haarlem D.O.S. K.F.C. t Gooi D.W.S. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 2 1 X 1 0 0 0 1 1 2 1 2 2 2 9—4 9—7 9—7 10—6 6—3 6—7 7—8 5—10 3—7 2—7 4 3 2 2 1 1 1 de die Laten we nu dadelijk beginnen met productiviteit van de Feijenoord-ploeg, een bezoek aan de Wilgenpias bracht. Twee voorgaande wedstrijden zonder een enkelen goal te hebben gescoord en nuplotse- liag twee handen vol; hoe bestaat 't! Als nu neteen maar niet alle kruit is verschoten ion groote teleurstelling kreeg het Dordt- sche publiek te slikken, daar Sparta de tóde punten meenam. H.B.S. lijkt goed op streek, want ze zege vierde met mooie cijfers over de plaatsge- noote V.U.C. Hermes-D.V.S. haalde de eerste winst binnen, waartoe R.F.C. dat nu alleen nog puntloos is in eigen omgeving werd geklopt. D.H.C. sloeg op Charlois C.V.V. en neemt thans de leiding, zooals de stand laat zien. DiLC. Sparta DJ.C. HJ.S. Feijenoord Xerxes H-D.V.S. V.U.C. C.V.V. R.F.C. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 1 0 0 1 1 0 2 1 0 0 0 1 1 1 1 2 1 2 2 8—3 10—6 6—3 8—6 10—1 5—14 7—6 3—5 4—9 1—9 In het Oosten viel de groote klap bij Enschede; de leiders «vu® de eerste nederlaag van N.E.C. te ei. ,ei?' ,wat voor den aanhang van de por club ook wel een teleurstelling ge lest zal 2ijn, maalct ook gekke sprongen en strpet. v? eigen veld is ze niet bijster op terhc'i ^zoekende Tubantia blijkt ech- ter heel wat van plan. bere liet 2icb °P den Wageningschen °°k niet slechtaSS6n 611 d°et ^et "^middels vettr1 ^.u'ck ais Enschedesche Boys blij- slecht noemde bij het Hengelo resultaat niet zoo J^e stand is hier: fwantia Ahead «ttacles nengelo N.E.C. Enschede A-G.O.Vv Ensch. Boys 12—7 5—2 6—4 5—4 7—6 8—7 6—8 5—8 7—11 3—7 Het Zuiden spanning zien. Bij Redeeld en in°w werden de punten netjes •n L'O.N.Ga ie treffen tusschen N.O.A.D. bi 2egev'ercn °nden de gastheeren nog ?elpaond vaU°et'ng van Roermond tegen Club wel nederlaag van de kir elden de Ztl tegen- B-V-V. en Willem Ys Wel een iet wat ons van de bezoe- .Juliana Je meevalt. ierwacht - in 4srt pjfn™hutrg"'dat 00k nog op n°s een N.A.C. schijnt nog vrij Pr(1n<WlJt' want nu werd het ^oote nederlaag by M, V.V. Juliana P.S.V. N.O.A.D. Willem II L.O.N.G.A. B.V.V. M.V.V. Eindhoven Helmond N.A.C. Limburgia Roermond was het voor de Friesche clubs zooals I reeds eerder gezegd een teleurstellenden dag. Zoowel Sneek als Heerenveen zagen door een puntendeeling hun opmarsch ten I deele gestuit; wat van de bezoekende clubs H.S.C. en Veendam geducht meevalt. Ook de beide ontmoetingen G.V.A.V.— I Achilles en Velocitas—W.V.V. lieten pun- tendeelingen zien, iets wat ons van de Asse-1 naren mee- doch van Velo tegenvalt. Leeuwarden was de eenige club die het I hier tot een beslissing kon brengen, ten koste van het bezoekende Be Quick, dat nu onderaan staat, zooals de stand laat zien. Sneek G.V.A.V. Heerenveen Leeuwarden Veendam H.S.C. Velocitas Achilles W.V.V. Be Quick 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 3 13—5 7—3 11—6 8—9 7—8 6—7 3—4 7—10 5—12 3—6 8 5 5 3 3 I 3 3 2 1 0 De Alcmarianen en de Boys hebben de rollen omgedraaid. Verloren de wit- hemden vorige week in Enkhuizen, j thans wonnen ze, terwijl de Boys pre cies het tegenovergestelde deden, door I nu te verliezen. Trouwens, we hadden de resultaten wel eenigszins zoo ver-1 wacht. Alcmaria had bezoek van Helder en maakte geen fout; de punten bleven in Alkmaar. De Boys troffen het bij 't pittige H.R.C. niet en werden na de rust na aan vankelijk veel spanning nog met een vrij grooten uitslag geslagen. Het resultaat van W.F.C. op eigen veld tegen Zaandijk valt wel wat tegen, terwijl succes zich bij O.S.V. niet slecht gehouden heeft. Purmersteijn deed tegen het bezoekende West-Frisia heel goed werk, terwijl Hollan- dia in eigen home van Z.F.C. een zeer groote nederlaag te slikken kreeg. In groep C boekten in de ontmoetingen Zeeburgiade Kennemers, KinheimBloemendaal en A.F. C.Beverwijk, de thuisclubs overeen komstig de verwachting, een overwinning, terwijl de betrekkelijk flinke nederlaag van het thuisspelende Z.V.V. tegen Q.S.C. wat uit den toon valt. Groep D liet een flinke overwinning van Water graafsmeer tegen H.V.C. zien; eenzelfde re sultaat van Vriendenschaar tegen Hercules. Een nog grooter zege behaalde U.V.V. bij Elinckwijk. Hilversum liet in eigen home tegen Velox een teleurstelling zien, terwijl de derby De Volewijckersde Spartaan, eveneens de be zoekers de vollen winst bracht. Groep E liet het zeer mooie resultaat van Schagen tegen H.R.C. II zien. Watervogels won de derby tegen Atlas met flinke cijfers, even als H.R.C. III van Helder II, wat ons van de thuisspelende withemden zeker tegenvalt en Oudesluis en Wieringerwaard deelden de punten. In groep F deed M.F.C. verdienstelijk werk, door Spor ters met een mooien uitslag te slaan, terwijl West-Frisia II en Hollandia II de punten deelden. Groep G. Zooals we reeds voorspeld hadden zou Alcmaria II het op 't Sportpark tegen Ber gen niet gemakkelijk krijgen en inderdaad; de Bergenaren weerden zich geducht en verloren slechts met zeer klein verschil. Ook bij D.T.S. IAlcmaria III zegevierde de thuisclub met vrijwel eenzelfde resultaat. Alkmaarsche Boys II haalde bij Uitgeest een gemakkelijke overwinning weg, terwijl C.S.V. het in Nieuwe Niedorp al net even goed deed. Sportparkbewoners gedecideerd sterker. Het vrij talrijk ogekomen publiek, dat Zondag j.1. naar het sportpark was getogen om Alcmaria voor het eerst in deze nood- competitie in eigen omgeving aan het werk te zien, heeft de thuisclub een alleszins verdiende verwinning zien bevechten op een niet al te sterk spelend Helder-elftal. Toch zal men na afloop van den wed strijd niet algeheel voldaan huiswaarts zijn gekeerd, want hoewel de wedstrijd voor de rust het aankijken volkomen waard was en meermalen door beide partijen aardige staaltjes voetbal werd vertond, kan dit he laas niet steeds van de tweede helft gezegd worden. Na de rust is het een vrij slappe vertoning geworden. Helder, dat voor de rust behoorlijk partij had gegeven doch niettemin een 3—1 achterstand moest boe ken, hetgeen de verhouding goed weergaf, bleek na de rust zoo goed als uitgespeeld, Afdeeling I Afd. A HaarlemBlauw-Wit D.O.S.—'t Gooi V.S.V.Stormvogels K.F.C.—Ajax D.W.S.A.D.O. Afdeeling II Afd. A Xerxes—Feijenoord H.B.S.—'V.U.C. R.F.C.Hermes-D.V .S. C.V.V.—D.H.C. D.F.C.Sparta Afdeeling III Afd. A EnschedeN.E.C. A.G.O.V.V.—Tubantia QuickHeracles WageningenGo Ahead HengeloEnschedesche Boys Afdeeling IV Afd. A N.O.A.D.—L.O.N.G.A. B.V.V.—'Willem II RoermondHelmond P.S.V.—Eindhoven JulianaLimburgia M.V.V.—N.A.C. Afdeeling V Afd. A SneekH.S.C. HeerenveenVeendam LeeuwardenBe Quick G.V.A.V.—Achilles VelocitasW.V.V. Afdeeling I Afd. B H.R.C.—Alkmaarsche Boys Alcmaria Victrix—Helder Purmersteij nW est-Frisia W.F.C.—Zaandijk HollandiaZ.F .C. O.S.V.Succes Afd. C Z.V.V.—Q.S.C. A.F.C.—Beverwijk ZeeburgiaKennemers KinheimBloemendaal Afd. D WatergraafsmeerH.V.C. ElinckwijkU.V.V. VriendenschaarHercules HilversumVelox VolewijckersSpartaan Afd. E SchagenH.R.C. II WatervogelsAtlas OudesluisWieringerwaard Helder II—H.R.C. III Afd. F M.F.C.—Sporters West-Frisia IIHollandia II Afd. G UitgeestAlkmaarsche Boys Alcmaria Victrix n—Bergen D.T.S.—Alcmaria Victrix III Nieuwe NiedorpC.S.V. II 1—2 1—1 0—1 3—4 0—4 0—10 3—: 0—3 1—3 2—3 1—2 1—4 1—3 0—2 2—: 3—2 3—3 0—2 2—2 3—0 4—1 3—3 3—3 2—1 1—1 2—2 5—2 4—1 2—1 0—1 1— 5—-3 0—3 2—1 4—2 6—4 4—0 06 4—1 3—5 1—2 2—1 5—0 2—2 0—7 4—1 2 3—6 3—2 2—1 1—3 terwijl Alcmaria niet bij machte bleek haar vergrootte veldmeerderheid in meer dan met één doelpunt tot uitdrukking te brengen Over de wedstrijd het volgende: Alcmaria speelt het eerst tegen wind in, hetgeen haar echter niet belet om direct het heft in handen te nemen, zoodat de Heider- defensie alle zeilen moet bijzetten om erger te voorkomen. Voorloopig weet de Heider- keeper echter zijn doel „maagdelijk" te houden. Het succes komt juist aan den an deren kant als ongeveer 10 minuten spelen bjj een tegenbezoek van Helder, de A.-doel- wachter wil wegwerken, doch de bal onge lukkiger wijze juist tegen een eigen verde diger aanschiet en de bal in eigen doel ver dwijnt, 01. De vreugde, welke Helder van deze voorsprong beleeft, is echter van korte duur, want als spoedig daarop de Helder-defensie onvoldoende wegwerkt, belandt de bal bij Tellegen en met een prachtig diagonaal schot scoort hij de gelijkmaker. Even later ontsnapt het Helder-doel op wonderbaar lijke wijze aan een doorboring, wanneer van Wieringen met een plotselingen om haal buiten het bereik van de keeper tegen den paal schiet, doch het leder schijnt vriendschap met den H.-keeper gesloten te hebben, want de terugstuitende bal belandt precies in zijn handen. Het is echter uitstel van executie, want even later deponeert Hamstra de bal na een algeheele aanval, in het net, 21. Alcmaria blijft Helder haar wil opleggen, hetgeen echter niet wegneemt, dat ook Helder eenige kansen tot scoren krijgt, die echter door onbesuisd spel geen effect sor- teeren, terwijl eenmaal de linksbuiten der bezoekers slechts voor het inschieten heeft, doch hierdoor blijkbaar zelf zoo verrast is dat hjj finaal over den bal heenmaait. Vlak voor de rust vindt de talrijk door Alcmaria opgezette aanvallen belooning in een mooi doelpunt van Badenhuizen, die van grooten afstand een keiharden kogel lost, waarna de keeper tevergeefs grijpt, 3l, en met dezen stand gaat de rust in. Na de pauze draagt de wedstrijd een vrij eenzijdig karakter, daar al spoedig blijkt dat Helder voor de rust al haar kruit verschoten schijnt te hebben en minder tegenstand biedt, doch ook Alcmaria speelt nu vrij futloos. Nadat de H.-keeper een maal op keurige wijze redding heeft ge bracht, moet hü na ongeveer 10 minuten spelen, zwichtten voor een schuiver van Bakker, hiertoe in staat gesteld door een pass van v. Wieringen, hetgeen later het eenige doelpunt in deze tweede helft blükt te zijn, 4—1. Helder is door deze achterstand kenne lijk gedeprimeerd en tracht thans door stug verdedigen de nederlaag zoo klein mogelijk te houden. Het Alcmaria-offensief houdt aan doch de voorhoede begaat echter de fout het samenspel vel te ver door te voe ren, zoodat de Helder-verdediging steeds kan ingrijpen. De wedstrijd dreigt als de bekende nacht kaars uit te gaan als kort voor het einde de strijd nog even opleeft, wanneer van Wie ringen alleen voor den Helder-keeper komt te staan, doch naast schiet, terwijl meteen daarop aan den anderen kant zich eenzelf de situatie voordoet, de linksbuiten der bezoekers Godschalk doet het echter beter Haarlem—Blauw-Wit 1—3 De roodbroeken verschenen met eenige invallers en hadden daarom de opstelling moeten wijzigen. De Amsterdammers wa ren meer in den aanval. Nadat Nol een kans gemist had, gaf hij na tien minuten spelens zijn club de leiding (0—1). Smit ging in de middenlinie van Haarlem spelen, hetgeen een verzwakking voor de voorhoe de beteekende. Mede daardoor bleef Blauw- Wit sterker. Van Nol bracht den stand op 2—0. Na de hervatting verkleinde Haarlem den achterstand door van der Hulst (12). Haarlem bleef in den aanval en kreeg gele genheid de partijen op gelijken voet te brengen uit een strafschop. Van der Hulst schoot echter te zacht en Ferwerda stopte den bal. In de laatste minuut van den strijd ont stond een botsing tusschen den Amsterdam mer Colijn en Stiphout, hetgeen tot gevolg had, dat eerstgenoemde zijn scheenbeen brak. D.O.S.—'t Gooi 1—1. In een aantrekkelijken wedstrijd, waarbij zoowel 't Gooi als D.O.S. goed spel te zien gaven, werden de punten gedeeld. Voor de rust wist 't Gooi de leiding te nemen, maar keeper Veenendaal van D.O.S. zorgde er voor, dat 't Gooi geen grooteren voorsprong verkreeg. In de tweede helft pakte D.O.S. wat beter aan. De spelverdeeling was beter verzorgd, terwijl Dumortier wat minder angstvallig werd bewaakt door Cohen. Na een kwartier werd het harde werken der Utrechtenaren beloond. Dumortier plaatste den bal voor het doel, Veltmeyer zorgde voor de rest (11). Tot aan het einde bleef D.O.S. overwegend sterker, doch de verdediging van 't Gooi wist van geen wijken. Keeper Cohen was goed op dreef. V.S.V.Stormvogels 01. Het ontbreken wegens ziekte van Van der Lugt in de voorhoede was een handicap voor V.S.V. V.S.V. was in het eerste gedeelte van den strijd meer in den aanval, doch succes bleef uit. Een strafschop werd door V.S.V. gemist. Daarna nam Stormvogels het offen sief over en met een fraai open spel trok het ten aanval. Verdam gaf Stormvogels de lei ding door den bal via den back van V.S.V., Voet, in te schieten. Na de hervatting was de strijd sneller, waarbij Stormvogels het beste op dreef was. De Vries, de teruggetrokken spil van V.S.V., onderbrak echter vele aanvallen en dan was keeper Michel goed op dreef. Te gen het einde kwam V.S.V. opzetten. Een hoekschop werd goed voor doel gezet, waar na Bot inschoot. Keeper Michel was reeds gepasseerd, maar Haak Jr. stond in doel en redde ten koste van een hoekschop. Het bleef 10 voor Stormvogels. K.F.C.Ajax 34. De Koogers telden twee en de bezoekers één invaller. Dank zij stug verdedigen slaag de K.F.C. er in met het kleinst mogelijk verschil van de kampioenen te verliezen. Nadat beide partijen een paar kansen on benut gelaten hadden, nam Ajax vrij on verwachts door Stam de leiding, 01. Dit Schonk Ajax vertrouwen en K.F.C. werd geheel teruggedrongen. Tal van hoekschop pen op het Koogerdoel bleven zonder resul taat. Toch hield K.F.C. zich kranig en zij wist door Vink uit een voorzet van Bun schoten, geljjk te maken, 11. Tien minu ten voor de rust kon Ajax door Fischer op nieuw de leiding nemen, 12, terwijl Bijl iets later uit een strafschop den voorsprong tot 13 vergrootte. In de tweede helft ging de strijd eenigen tijd gelijk op, waarna Ajax veel sterker werd. Van Reenen maakte 14, doch K.F.C. gaf zich nog niet gewonnen en nadat Kok den achterstand tot 2—4 verkleind had, bracht Vink in de laatste oogenblikken uit een strafschop den eindstand op 34. D.W.S.—A.D.O. 0—4. De wedstrijd tusschen D.W.S. en A.D.O. is op zeer besliste wijze door A.D.O. gewon nen. Over alle linies waren de Hagenaars sterker. Een groote handicap voor de Am- sterdamsche ploeg was ongetwijfeld het feit, dat de geheele middenlinie uit reserve spelers bestond. A.D.O. kwam met vijf in vallers in het veld doch deze wisten zich zeer goed aan te passen. Vooral in de eerste helft was de wedstrijd echter bijzonder fraai en snel. A.D.O. nam de leiding door den linksbuiten en dezelfde speler zorgde ook voor de tweede goal, zoodat de rust met den stand 02 inging. In de tweede helft kreeg A.D.O. steeds meer de overhand en op zeer verdienstelijke wijze werd deze veldmeerderheid in twee doelpunten tot uitdrukking gebracht. Aanvoerder Caldenhove trachtte door een wijziging van de opstelling der voorhoede aan te brengen een doelpunt te forceeren, maar het bracht geen succes. XerxesFeijenoord 010. De eerste thuiswedstrijd van Xerxes trok veel publiek. Feijenoord miste van Heel, de Vroet en Vente, terwijl Xerxes zonder de Jong en de Haan was. Aanvankelijk ging het spel gelijk op, maar langzamerhand werd Feijenoord ster ker. Na elf minuten gaf Paauwe een pass aan Barendregt, de verdediging van Xerxes bleef staan en zoo nam Feijenoord gemak kelijk de leiding (01). Zij bleef sterker en wist voor de rust nog drie doelpunten te maken. Rust 04. Spoedig nam Feijenoord opnieuw het spel in handen en toen werd het een ware doel- puntenregen. Vrauwdeunt maakte er 05 van en Linssen zorgde voor de volgende (06). Schut Jr. veroorzaakte een straf schop, dien Paauwe benutte (07). Vrauwdeunt bracht met een kopbal den' stand op 08 en tenslotte zorgden Vrauw deunt en Laanen er voor, dat de eindstand 010 werd. Doelman Peppel van Xerxes had geen besten dag. H.B.S.—V.U.C. 3—1. Tegen verwachting in heeft H.B.S. den wedstrijd tegen V.U.C. gewonnen, zij het eenigszins geflatteerd. In het begin was H.B.S. sterker en V.U.C. had toen weinig in te brengen. De gebroeders de Harder v/erden goed in bedwang gehouden. In de K.B.S.-voorhoede speelde vooral v. d. Vegt zeer goed. Hij was het, die H.B.S. na tien minuten de leiding bezorgde. Verder werd er voor de rust niet meer gescoord. In de tweede helft was H.B.S. eerst weer sterker en v. d. Vegt scoorde de tweede goal. B. de Harder zorgde spoedig voor een tegen- punt (21). V.U.C. was daarna veel ster ker, zoodat de geheele H.B.S.-ploeg moest verdedigen. Wel scoorde V.U.C. nog eens, maar het doelpunt werd wegens buitenspel geannuleerd. Vele malen moest de H.B.S.- doelman redding brengen. Bij een H.B.S.- uitval ontstond een misverstand tusschen back en keeper van V.U.C. en Herklotz stel de met 31 de H.B.S.-zege veilig. R.F.C.H.-D.V.S. 0—3. Na een snellen wedstrijd heeft H.-D.V.S. door goed productief werk van haar voor hoede een stevige overwinning behaald op R.F.C. De reserve-doelman van R.F.C. was zwak. Zoowel bij R.F.C. als H.-D.V.S. was de middenlinie het sterkst. Voor de rust scoorde H.-D.V.S. driemaal. In de tweede helft heeft R.F.C. zich onder aanvoering van spil Apon zeer ingespannen om den stand te wijzigen, doch verder dan een ongeldig verklaard doelpunt wegens buitenspel bracht ze het niet, C.V.V.—D.H.C. 1—3. C.V.V. en D.H.C. hebben vooral in de eerste helft een rustig en tamelijk sensatie loos partijtje gespeeld. Slechts D.H.C.'s voorhoede was zoo nu en dan iets gevaar lijker en na een half uur doelpuntte Schreu- der (0—1). Na de rust pakte C.V.V. de zaken wat energieker aan, vooral nadat van Geest den stand op 02 had gebracht. Wel verkleinde C.V.V. den achterstand tot 21, maar een doelpunt van D.H.C. maakte de Delftsche overwinning tot een feit. D.F.C.Sparta 23. De traditioneele kamp tusschen de oude Dordtsche en Rotterdamsche club is dit maal in het voordeel van Sparta beslecht. Het was een zeer snelle en prettige wed strijd, waarbij de teams elkaar weinig toe gaven. Sparta nam de leiding door Drok, maar D.F.C. maakte uit een strafschop ge lijk.. Rust 11. Na de rust was Sparta iets sterker en spoedig had Weber succes, 21. Zwaan profiteerde evenwel aan de andere zijde van een goeden kans om met een kop bal gelijk te maken, 22. Seton zorgde tenslotte voor het winnende doelpunt van Sparta. en weet de A.-keeper te „verschalken" doch juist heeft de arbiter „inrukken" ge blazen, zoodat met ongewijzigden stand het einde aanbreekt. Over de spelers nog het volgende: Bij Alcmaria maake de achterhoede als vanouds een betrouwbare indruk, al dient opgemerkt, dat de Helder-aanval het haar niet bepaald erg lastig heeft gemaakt. De halflinie heeft zich goed van haar taak ge kweten en hield het spel thans veel meer open, met uitzondering van Helderman, die zich nog te veel aan kort spel bezondigde. In de voorhoede zagen wij weer eenige nieuwe gezichten, t.w. Bakker, Badenhui zen, die beiden hun debuut vierden met het scoren van een doelpunt. Alhoewel zij ons Schaaper en v. d. Pol niet geheel hebben kunnen doen vergeten, deden zij toch meer malen uitstekende dingen, zoodat wij ze ongetwijfeld nog wel eens meer aan het werk zullen zien. De beide vleugelspelers waren uiterst snel en gevaarlijk. Hamstra was zijn tegen standers meermalen te vlug af en Tellegen komt er steeds beter in en zag zijn ijverig werken beloond met een mooi doelpunt. Van Wieringen, als „dirigent van het aanvals- quintet" had vandaag geen productieve bui, hjj was meermalen met zijn schoten niet erg gelukkig. Toch heeft hij vaak het spel uit stekend verdeeld, zoodat hij geenszins on voldoende was. Het Helder-team, wij zeiden het reeds, heeft geen grootsch spel laten zien, en is ons eerlijk gezegd tegengevallen. Hoewel het door haar vertoonde spel voor de rust meermalen van een goede spelopvatting ge- De wantrouwige dame op de bank: Zoo, nu kimt U het heele be drag wel weer op mijn rekening doen overschrijven, ik wou me er alleen van overtuigen of het geld er nog was. tuigde, liet de afwerking nogal eens wat te wenschen over. Bepaalde uitblinkers kun nen wij hier niet noemen, al toonden kee per, spil en middenvoor meermalen uit het got de hout te zijn gesneden. Scheidsrechter Wesne'ing had geen moei lijken taak en leidde tot ieders tevreden heid.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1939 | | pagina 9