Bergensche Bad-, Duin- en Boschbode m Bergen aan Zee Gevonden en verloren voorwerpen. VIJFTIENDE JAARGANG No. 12. ZATERDAG 23 AUGUSTUS 1924. Lïf. N.V. BOUW-EXPLOITATIE-MAATSCHAPPIJ „BERGEN AAN ZEE." HOOG EN LAAG WATER tv Redacteur: C. NANNES GORTER. Uitgave der Uitgevers-Maatschappij „BERGEN". Adres te BERGEN: Pension „Russenweg" en te ALKMAAR: Langestraat 55 (Hotel „Toelast"). EERSTE BLAD Voorname, rustige Badplaats met breed', helder wit strand. Geen stof. Geen grondvervuiling. Verrassende resultaten, vooral bij kinderen. Uitstekende Tennisbanen (Gravel). Schitterende wandeling in c.a. 1500 H. A. der prachtigste dHiinen en duinbossohen voor bad» gasiten, op kaarten die gratis worden verstrekt. Duinwaterleiding en electrisch licht. Posts en Telegraafkantoor. Het bebouwingsplan en die gansche opzet der badplaats makien haar tot een dier lieflijkste plaat» sen om een buitenverblijf te stichten. Voor bouwgronden, prospeotus en andere in» lichtingen wende men zich tot de Huize „Kranenburgh", Bergen (N.H.) of bij den Heer D. HAASBROEK te Bergen aan Zee. N.V. Bouw-exploit.-Maatschappij „Bergen aan Zee". TARIEF ZEEBADEN. Tot 12 uur des voormiddags is het voor heeren verplicht in costuum te baden, na 12 uur des na» middags naar verkiezing in costuum of zwem» broek. Een badkoets mag niet langer dan 45 minuten door den zelfden persoon gebruikt worden. Het bad is geopend van des morgens 7.30 uur tot 12 uur en van des middags 1.30 uur tot 5.30 uur. 1 Bad met costuum en handdoek 0.-60 1 Bad met zwembroek en handdoek 0.50 1 Bad alleen met handdoek0.40 1 Kinderbad met costuum en handdoek 0.40 1 Kinderbad1 alleen met handdoek 0.30 ABONNEMENTSKAARTEN voor: 10 Baden met costuum en handdoek 5.75 10 Baden met zwembroek en handdoek 4.75 10 Baden alleen met handdoek3.75 10 Kinderbaden met costuum en handdoek 3.75 10 Kinderbaden alleen met handdoek 2.75 Abonnementskaarten, dit jaar afgegeven, zijn voor een volgend jaar niet meer geldig. Onder Kinderbaden worden begrepen^ die voor kinderen beneden tien jaar. Voor het gebruik van een extra handdoek wordt 10 cents berekend. Voor het gebruik van een badmuts wordt 10 cents berekend. Zij, die een volledig bad betalen, hebben het recht hun eigen badcostuum kosteloos in bewa» ring te geven. Men wordt beleefd verzocht de voetenbakjes niet in de badkoets leeg te storten. STRANDSTOELEN. Eén stoel per één uur of korter 0.15 Eén stoel per twee uur of korter 0.20 Eén stoel per dag0.50 Eén stoel per week2.30 Eén stoel per maand8.00 Eén stoel per seizoen16.00 Voor het hebben en gebruiken van een eigen ligstoel (opvouwbare) op het strand per maand2.00 Tevens zijn er STRANDTENTEN te huur 3.50 en 4.00 per week. De Directie behoudt zich het recht voor, om alleen des Zondags de stoelen van houders van week», maand» of seizoenstoelen, aan anderen te verhuren, tenzij genoemde houders van deze stoe» l'en zelf gebruik wenschen te maken, alsdan zoo mogelijk bij vooruit bericht. Op het strand bij de badkoetsen zijn steeds aan» wezig twee zwemmers voor het verleenen van hulp bij eventueele ongelukken. In het gebouwtje voor eerste hulp bij ongelukken bevindt zich een brancard, een volledige verbandtrommel, een zuurstofapparaat, terwijl het badpersoncel onder» wezen is in het verleenen van dadelijke hulp. Buiten badtijd vervoege men zich in geval van nood tot C. Schotten, Witteweg 15 nabij het Station. De Baddirectie BERGEN AAN ZEE." Voor de badgasten is het van belang te weten: lo. dat het Cultuur» Historisch Museum met Berger Oudheidkamer dagelijks te bezichtigen is van 912 en 2%5 (bezoekers moeten zich aanmelden bij den heer G. Spruit, die den sleutel heeft, toegangsprijs 25 ct., (Smalle pad No. 3); 2o. dat de toe» gangskaarten voor wandelingen in de Berger duinen en bosschen uitsluitend verkrijgbaar zijn ten kantore van de Baddirectie te Bergen aan Zee aan de v. Hasseltstraat; 3o. dat het Duinmuseum in het Parnassiapark te Bergen aan Zee eiken dag is geopend van 96, toegang kosteloos. Kinderen zonder geleide worden niet toegelaten en bezoe» kers worden beleefd verzocht niets te beschadi» gen. te BERGEN AAN ZEE UITGEDRUKT IN ZOMERTIJD. Officieele opgave van den len Observator van het Kon. Nederl. Meteorol Instituut. AUG. 1924. Datum. 23 24 25 26 27 28 29 Hoog water: Voormidd. Namidd, 10.3 11 13 1.8 2.18 3.3 3.40 10 36 11.48 0.34 1.51 2 47 3.28 4.4 Laag water Voormidd. Namidd. 6.13 7.12 8.30 9.49 10.54 11.46 0.3 6.30 7.42 9.5 10.17 11.16 0.27 ER IS GEVONDEN: een zwart zijden bestikte damestasch; een paarsch haarlint; een bruin stropdasje; een nieu» we roode badmuts een tennisbal; een klein hou» ten bootje; een handvat van een motorrijwiel; een gouden manchetknoop; een broche (vlinder); een aluminium veldflesch in een zwart netje; een gouden halsketting; een gouden ring; een bal; een lorgnet in etui; een gouden broche met granaten steen; een bundeltje Pleinis dluivenplaatjes; een zakmes; een gebreid rood beursje met eenig geld; een beugelmanchetknoop; een sleutel; een doublé broche met 8 witte en een groene steen; een nik» kelen theelichtje met steenen theepotje; een brui» ine portemonnaie met geld en tramkaartjes; een lange huissleutel met afgeplat oog; een zilveren potlood; een grijze meisjesmantel met ceintuur. ER IS VERLOREN: een geel gouden medaillon met diamantje; een gouden speld met briljantjes; een grijs linnen fo» to»omhulsel; een gabardine regenjas; een cammee broche met gouden blaadje; een wit met rood ge» streept zwembroekje en badhanddoek; een gou» den heerenzeigelring met groen wapen; een bruin fluweelen hoed; een ovale zilveren broche met lofwerk; een ronde zilveren broche met lofwerk; een grijs blauw strikje; een zilveren heerenhorlo» ge met zilveren schakelketting; een verguld zilve» ren armband met gezichten van Noorwegen; een zwarte baret; een grijze peau de snede tasch met inhoud; een zwart zijden taschje met blauwe bloe» men, met inhoud; een zwart badpak met blauwe rand; een ronde double armband; een gouden staafje met parel; een grijze jongenspet; een snoer bloedkoralen met matgouden slotje; een zilveren broche met bruine steen; een groene koralen col» lier met kokersluiting; een rood met wit afgezet badpak; een effen licht lila damessjaal; een bruine portemonnaie met geld; een gele ceintuur; een slagersmës mef een zwart" heft. Predikbeurten. Ned. Herv. Gem. (Ruïne kerk). Zondag 24 Aug., v.m. 10 uur, Ds. F. W. J. v. d. Kieboom. Evang. Vereeniging „Maranatha" (Kapel „Elim".) Zondag 24 Aug., 10 uur v.m., Dr. Ds. O. Norel van Heemstede. Extra collecte Bouwfonds. Dinsdag 8 uu Jonged. Ver. Geestweg 18. Dinsdag 8 uur Jonged. Ver. bij Mej. Franzen Studl. van Surcklaan. Kerkje te Bergen aan Zee. Zondag 24 Augustus 1924, des vóórmiddags 10.30 uur, Ds. F. J. Los, Amsterdam. Liturgische dienst. Remonstr. Gemeente te Alkmaar. Zondag 24 Aug., v.m. half elf, Ds. H. Cramer. PAROCHIEKERK VAN DE H.H. PETRUS en PAULUS TE BERGEN (BINNEN). Gedurende het seizoen blijven op Zon» en Feestdagen onder de H. Mis van half negen de dertien eerste banken aan beide zijdten van het middenschip gereserveerd voor de vreemdelin» gen; aan den Evangeliekant (links) voor de vrou» wen, aan den Epistelkant (rechts) voor de man» nen, en wel tegen betaling van 25 cents. Parochiekerk van de H.H. Petrus en Paulus te Bergen (binnen). Zondags de H.H. Missen te 7, 8% en 10 uur de Hoogmis. In de week de H.H. Missen te 7 en 8 uur. Eiken dag, ook Zondag, te 6uur uitreiking van de H. Communie, verder tijdens de H.H. Mis» sen. Biechtgelegenheid' dagelijks voor en na de H.H. Missen, vervolgens voor en na het Lof, en Zater» dagsnam. van 58 uur. Zondag Hoogfeest van Aanbidding. De H.H. Missen te 7, 8% en 10 uur; 2 uur gezamenlijke Aanbidding voor de kinderen, 2% uur Feestcon» gregatie der H. Familie en van de Congregatie van Maria, 's avonds 7 uur plechtig Lof, feestpredikatie en processie. Maandag gaat onze Bedevaart naar O. L. Vr. ter Nood te Heiloo, dte H.H. Missen te 6 Ia en 8 uur. De pelchrims gelieven zich te voorzien van een bewijs van deelneming verkrijgbaar bij de Broedermeesters en aan de pastorie. Dinsdag» gen jaargetijde voor dte leden der 3e ordevbgkqj avond 7 uur vergadering voor de ledten der 3e or» de.de. Donderdag 9 uur gezongen jaargetijde voor Anna Kaandorp, 's avonds 7 uur Lof ter eere van het H. Sacrament. Vrijdagavond 7 uur oefening van den H. Kruis» weg.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Bergensche bad-, duin- en boschbode | 1924 | | pagina 1