V B BEDE DROGISTERIJ DE G0EDK00PE VOLKSDROGISTERIJ, JAN DE VRIESTaLKMAAR Afjlfi GROOTSTE SORTEERING OP ELK GEBIED I i I I SODA-FOUNTAIN - 48 Goed gesorteerde afdeeSingen. C. BAKKER Ez. Alkmaar, Achterdam. Iel- Intern. ?30. J. F. VAN DER OORD, VLEESCHHOUWER HOTEL" AKHUIS D. Haasbroek Zn., Alkmaar. In K. de Goede's Rijwielhandel A. E. ROffiENY C. A. BRANDWIJK - Stationstraat 13. S. ZWAAN Karet de Grootelaan 20, Bergen. - Tel. 83. DE TUINSTAD BERGEN-BINNEN (N.-H.) Ons VILLAPARK, geheel in het hout, wordt doorsneden Prachtige en welvarende Bosch- en Duinstreek. door de beroemde SPARREN-en EEUWIGE LAAN. Halte van de H. IJ. S. M. midden op onze terreinen. Goede verbindingen met Haarlem en Amsterdam. Electriciteit - Duinwater - Prima winkels - Grootte der reeds verkochte terreinen: 20 H.A. 49 A. 69 c.A. Bouw in combinatie. Gemakkelijke afwikkeling. Deskundige voorlichting. Schitterende geldbelegging, Kleine en zeer groote terreinen. BOUW- EN BOUWGROND-MAATSCHAPPIJ BERGE N-BINNEN. Willem de Zwijgerlaan 5, 's-Gravenhage. Tel. 50621. DE TUINSTAD BERGEN-BINNEN (N.-.H) LUTTIK-OUDORP, ZAADMARKT 54-57-72-74 TELEFOON Nr. 324 A A A A A OPTIEK, VERBAND- EN ZIEKENVERPLEGINGSARTIKELEN, ZAADMARKT 58 lederen dag IJs, Coupes, Sorbets, enz. WARME EN KOUDE LUNCH. Specialiteit in Bad- en Strandartikelen. Eerste Alkmaarsche Electrische KOFFIEBRANDERIJ THEEHANDEL V./H. HOFLEVERANCIER VAN H.M. DE KONINGIN LEVERT EERSTE KWALITEIT HOLL. RUNDVLEESCH TEGEN STERK CONCURREERENDE PRIJZEN. TELEFOON 135. N. HOEBE, Antoniusstraat 1. Handel in RIJWIELEN en ONDERDEELEN. Tevens HERSTELPLAATS. BERGEN AAN ZEE TELEFOON INTERC. 516 J. P. ROSIER, CUISINIER UITZENDING VAN DINERS, LUNCHEONS, KOUOE- EN WARME SCHOTELS DEPOT WIJNEN EN LIKEUREN DER N.V. WED. H. RAHDER ZOON CENTRAAL DROGISTERIJ. Homceopatische Geneesmiddelen. Stationstraat 6 - Tel. 108 - BERGEN (N.H.)- Beleefd aanbevelend, JOH. SIEGMUND, Oud-Assistent-Apoth. Loodgieters, Gas- en Waterfitters. Specialiteit in: Closets, Bad- en Tuingeieidingen. LUTTIK-OUDORP 97. Telefoon 77. J. SMIT Jr. - Schoollaan - BERGEN. Specialiteit in de Rijwielmerken jgSgr „TRIUMPH" en „UNION" -?m met 3 jaar garantie. EERSTE KLAS REPARATIE-INRICHTING- A. MA AS EN. Electr. Rund-, Kalfs-en Varkensslagerij, Annex Fijne Vieeschwaren en Worstsoorten. Eigen electrische Koelcel. Hygiënische bereiding. Breelaan 12, Bergen (N.-H.) KAREL DE GROOTELAAN 2, is het agentschap gevestigd van de N e r o - en Turner-R ij wielen. Tevens VERHUUR- en REPARATIE-INRICHTING. PRIJZEN BILLIJK.. BADGASTEN! Vraagt Roomboter onder Rijkscontrole, van de N.V. MELK INRICHTING „CONCORDIA"Schoolstraat 1 te Alkmaar. Ook bij Uw winkelier verkrijgbaar. S AANDENKEN AAN ALKMAAR jj tu "S3 CC - ca l.l taO Jf CL i ui S g otf bZ 3 c f— ~i© <U Q 5 o co JS C z. CB W ss O ZAKDOEKJES MET KAASDRAGERS o C co Tel. 109. Apoth.-Assistente. Breelaan 17 - BERGEN (N.-H.) gg De ruimste sorteering in SIGAREN, jjj§ B SIGARETTEN, TABAK en PIJPEN. ViSOH- EN WILDHANDEL. mg i Vergeet bij uw bezoek aan de Kaasmarkt niet om een kijkje te nemen in het Kaaspakhuis Pt f - J - 1 1 1 1 - 1-C OO /YfO+lO rYol AnfPnhPlH Vergeet Dl] uw oezoeK aan ae ivaasmaria mei om ecu jujajc it uuhui m - van de Fa. A. HENNEMAN,staande op de markt zelf no. 38, waar men gratis gelegenheid heeft de export van de Kaas naar de tropen en de diverse verpakkingen te zien

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Bergensche bad-, duin- en boschbode | 1928 | | pagina 6