Bergensche Bad-, Duin- en Boschbode Bergen aan Zee. NEGENTIENDE JAARGANG - No. 2. ZATERDAG 9 JUNI 1928. N.V. BOUW-EXPLOITATIE-IHAATSCHAPPIJ „BERGEN AAN ZEE". „DE BADBODE" HOOG EN LAAG WATER te BERGEN AAN ZEE in 1928. Aanwezige Vreemdelingen, b - Lf Redacteur: C. NANNES GORTER. Adres ie BERGEN: Pension „Russenweg" en te ALKMAAR: Langestraat 55 (Hotel „Toelast".) EERSTE BLAD. Voorname, rustige Badplaats met breed, helder wit strand. Geen stof Geen grondvervuiling. Verrassende resultaten, vooral bij kinderen. Uitstekende Tennisbanen (Gravel). Schitterende wandeling in c.a. 1500 H. A. der prachtige duinen en duinbosschen voor bad gasten, op kaarten die tegen betaling van 25 cents worden verstrekt. Duinwaterleiding en electrisch licht. Post- en Telegraafkantoor. Het bebouwingsplan en de gansche opzet der badplaats maken haar tot een der lieflijkste plaat sen om een buitenverblijf te stichten. Voor bouwgronden, prospectus en andere in lichtingen wende men zich tot de Huize „Kranenburgh", Bergen (N.H.) of bij den Heer D. HAASBROEK te Bergen aan Zee. is verkrijgbaar te Bergen-Binnen: lo. in den boekhandel van den heer P. de Haan in de Stationstraat; 2o. in den Bergenschen Kunsthandel van den Heer P. Hopman; 3o. aan het bureau van „Vreemdelingenverkeer" naast het Postkantoor. Te Bergen aan Zee: 4o. in den Kunsthandel van den heer P. Hopman. 5o. in de zaak van den heer A. Passer. Behalve aan deze adressen worden ook abonne menten en advertenties aangenomen door den heer P. J, Brouwer, Hoflaan, Bergen-binnen. Informatiebureau der Vereeniging tot bevordering van het Vreemdelingenverkeer. Het informatiebureau is gevestigd in het keurig ingerichte gebouwtje naast het Postkantoor, al waar Mevrouw Evenhuis—Nieboer gaarne aan pension zoekenden en huurders van gemeubileerde huizen gratis alle gewenschte inlichtingen geeft. IN ZOMERTIJD. JUNI. Hoog water: Voormidd. Namidd 7.52 8.44 9.49 10.53 0.36 1.37 8.19 9.18 10.21 11.27 0.05 1.10 2.09 Laag water: Voormidd. Namidd 4.14 4.59 5.51 6.55 8.08 9.16 10.16 4.35 5.23 6.24 7.36 8 52 9.55 10.56 N.V. Bouw-exploit.-Maatschappij „Bergen aan Zee." TARIEF ZEEBADEN. Tot 12 uur des voormiddags is het voor heeren verplicht in costuum te baden, na 12 uur des na middags naar verkiezing in costuum of zwembroek. Een badkoets mag niet langer dan 45 minuten door denzeliden persoon gebruikt worden. Het bad is geopend van des morgens 7,30 uur tot 12 uur en van des middags 1.30 uur tot 5.30 uur. 1 Bad met volledig costuum en handdoek 0.60 1 Bad met zwembroek en handdoek 0.50 1 Bad alleen met handdoek 0.40 1 Kinderbad met volledig costuum en handdoek 0.40 1 Kinderbad alleen met handdoek0.30 ABONNEMENTSKAARTEN voor: 10 Baden met volledig costuum en hand doek 5.75 10 Baden met zwembroek en handdoek 4.75 10 Kinderbaden met volledig costuum en handdoek 3.75 10 Kinderbaden alleen met handdoek 2.75 Abonnementskaarten, dit jaar afgegeven, zijn voor een volgend jaar niet meer geldig, Onder Kinderbaden worden begrepen, die voor kinderen beneden tien jaar. Extra handdoeken worden verstrekt tegen be taling van tien cent per stuk. Zij, die een volledig bad betalen, hebben het recht hun eigen badcostuum kosteloos in bewaring te geven. Men wordt beleefd verzocht de voetenbakjes niejt in de badkoets leeg te storten. STRANDSTOELEN. Eén stoel per één uur of korter 0.15 Eén stoel per twee uur of korter 0.20 Eén stoel per dag- 0.50 Eén stoel per week2.30 Eén stoel per maand 8.00 Eén stoel per seizoen 16.00 Voor het hebben en gebruiken van een eigen ligstoel (opvouwbare) op het strand per maand 2.00 Tevens zijn er STRANDTENTEN te huur a 3.50 en 4.00 per week. De Directie behoudt zich het recht voor, om alleen des Zondags de stoelen van houders van week-, maand- of seizoenstoelen, aan anderen te verhuren, tenzij genoemde houders van deze stoe len zelf gebruik wenschen te maken, alsdan zoo mogelijk bij vooruit bericht. Op het strand bij de badkoetsen zijn steeds aan wezig twee zwemmers voor het verleenen van hulp bij eventueele ongelukken. In het gebouwtje voor eerste hulp bij ongelukken bevindt zich een brancard, een volledige verbandtrommel, een zuurstofapparaat, terwijl het badpersoneel onder wezen is in het verleenen van dadelijke hulp. Bui ten badtijd vervoege men zich in geval van nood bij C. Schotten, Witteweg 15 nabij het Station. De Baddirectie BERGEN AAN ZEE'.'. Gevonden en verloren voorwerpen. ER IS GEVONDEN: een zwart met wit geruite kindermantel; een zak mes; een tompouse; een kinderportemonnaie met geld; een bruin rieten kinderhoedje; een ring met sleutels; een pet; een kussen; twee sleutels; een portemonnaie met inhoud; een licht bruin kinder schoentje. ER IS VERLOREN: een bruin lederen portemonnaie met pl.m. 8. een blauwe jongensbaret; een lila fluweelen jon gensjasje; een zilveren halskettinkje; een gouden speldje; een bruin grijs marterbontje; een doublé damesarmbandhorloge met zilveren rand, zonder armband; een vierkant klein gouden damesarm band in een zwart bandje; een zilveren bandje met een groen steentje; een rood lederen portemon naie met pl.m. 5.—; een rijwielbelastingplaatje met een wit bandje; een roose zijden kindermutsje, tegen belooning terug. Inlichtingen zijn te verkrijgen ter gemeente secretarie. te Bergen en Bergen aan Zee, blijkens de 6 Juni ten Raadhuize ingeleverde lijsten. BERGEN AAN ZEE. Hotel „Nieuw Bakhuis" en Hotel-Pension „Bakhuis". Fam. H. ValkBrons, R'dam, Fam. Mevr. Kroese v, d, Saag, Enschedé, Mevr.H. v. d. Saag, A'dam, Mej. L. van Dapperen, Baarn, Mej. C. J. D. Westra, Utrecht, Fam. Mevr. Mr. W. H. Walter— Pichot v. d. Slijpe, Apeldoorn, Pension „Frisia". Fam. Olaf Stenersen, Driebergen, Hotel „Nassau-Bergen". Ir. M. Hupe, Dresden, Fam. Jac. Wolzac, den Haag, De Hr. J. N. Voorsmit, Groningen, Hotel „Prins Maurits". Fam. A. MüllerLehning, A'dam, Fam. M. A. Langenberg, Zaandam, Fam. W. Hater, Sneek, Fam. A, en S. J. Mook, R'dam, Fam. Noach, Utrecht, Zuster O. Swart, Hannover, Fam. Ir. J. D. Wackwitz, A'dam, Mej. A. M. Vigelius, Apeldoorn, Fam. M. A. Staal, R'dam, Hotel „Trianon". De Hr. Mr. de Vries, Rijswijk, Mej. Pronk, Rijswijk, Fam. Verschoof, Zwolle, Dames Coenen, den Haag, Pension „Wilhelmina". Fam. J. Hijman, A'dam, Villa „De Blinkert". De Hr. en Mevr. Th. van Hoorn, A'dam, Villa „De Casemat". De Hr. en Mevr. Mr. W. J. H, Stam, Tiel, Villa „Covente". De Hr. en Mevr. Mr. H. T. Asser, A'dam, „De Distel". Dames Lieftinck en Smit, met dienstbode, Apeldoorn, Villa „Duinroosje". Herr und Frau Dr. Schroder, Hamm, Mevr. de Wed. Knot, Gronau, Mej. L. van Randwijk, dienstb., Alkmaar, Villa „Duintop". De Hr. en Mevr. E, M. Jaarsma, Hilversum, De Hr. en Mevr. J. Jaarsma, Hilversum, Huize „Duinzicht". De Hr. en Mevr. Dr. P. Fockens, R'dam, Villa „Elzenhof". De Hr. en Mevr. A. H. de Vries, Bilthoven, Villa „Elzenlaan". De Hr. en Mevr. A. J. Gorter, Groningen, Villa „Hilda". De Hr. en Mevr. J. de Mol van Otterloo, Utrecht, Villa „Joke". De Hr. en Mevr. Mr. C, P. Eecen, Oudkarspel, Pers. 3 3 1 1 1

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Bergensche bad-, duin- en boschbode | 1928 | | pagina 1