Mjüiot Bergensche Bad-, Duin- en Boschbode Vervolg Vreemdelingeniijst. Aan Zee is het beslist noodig om voor Zonnebrand en Schrale wind, ter verzachting en genezing van Uw hu id, altijd voorzien te zijn van een doos of tube f j een aoos or tuoe van ZATERDAG 9 JUNI 1928. TWEEDE BLAD. Huize „Anna". Pers, De Hr. Erick Baum, Dortmund, Duitschl, 1 Mej. Elli Rohde, Hagen (Westf.) Duitschl. 1 Pension „Adriaan". Fam. D. Simons Jr., A'dam, 2 Dames Ris, A'dam, 2 Huize „At Home". Fam. H. Leeuw, A'dam, 2 Huize „The Barrow", Fam, J. B. Bakker, A'dam, 3 Fam. W. Simon, Utrecht, 3 Pension „Boschhoek". Fam. H. J. Valk, A'dam, 6 Fam. M. Cohen, Altona bij Hamburg, 2 Pension „Berkhout". Fam. A. Oldersom, A'dam, 2 Fam. M. A, v. d. Vlies, R'dam, 2 Huize „Beata". Fam. Woortmeijer, A'dam, 2 Fam. van Braam, A'dam, 2 Huize „Boschlust". Fam. Boonstra, A'dam, 3 Mevr, Rietveld, A'dam, 1 De Hr. Weitlich en verloofde, A'dam, 2 De Hr. Switzer, Purmerend, 1 Fam. Kun, Haarlem, 2 Pension „Buitenlust". Fam. J. J. van Zuuren, R'dam, 3 Mevr. E. KooimanKool, Hem, 1 Villa „Berkenboschje". Fam. Verbiestv.Steenacker, A'dam, 5 Emmy Roszmeisl, A'dam, 1 Erna Körum, A'dam, 1 Erna Wessollek, A'dam, 1 Pension „Cornelia", (Schoolstraat). Fam. Verstraten, Amstelveen, 4 Huize „Cornelia". Fam. A. Heijmansohn, A'dam, 2 Fam. Polak, A'dam, 2 Pension „Catharina Margaretha". Dames de Lange, A'dam, 2 Mej. Roosenschoon, R'dam, 1 Mej. Verschuur, R'dam, 1 Huize „Doorntjes". Fam. J. L. Blanes, A'dam, 3 T. Gendering, A'dam, 1 Pension „Dorpzicht". De Hr. K. Stapel, Oudendijk, 1 Fam. G. v. d. Bosch, A'dam, 2 Fam. H. Molenaar, A'dam, 2 De Hr. J. Prins, A'dam, 1 De Hr. N. Ooijman, Bergen, 1 Villa „Emma". Fam. G. E. Vermeer, Utrecht, 5 Huize „Elysium". Fam. Jac. Met, Alkmaar, 3 Fam. J. Luiting, Alkmaar, 4 Huize „Eikenhof". Fam, Dr. H. W. de Boer, Enschedé, 2 Fam. B. H. Gorter, Bergen, 2 Pension „Flora". Fam. Lansink, A'dam, 3 Mej. A. Schoemaker, Deventer, 1 Mej. Vroomans, Deventer, 1 Villa „Fijn". Fam. H. G. Meijer, Alkmaar, 5 Pension „Greta". Mej. C. Ch. van München, R'dam, 1 De Hr. W. Zabel, A'dam,1 Villa „Geranium". Fam. Ph. D. Caffé, A'dam, 5 Huize „De Hut". Fam. D. VisseiA'dam, 5 Huize „De Haemstede". Fam. J. Berentzen, Alkmaar, 7 Mej. A. de Koff, A'dam, 1 Mr. Is. da Costa, A'dam, 1 Pension „Hertenkamp", Fam. J. Hoven, Ned.-Indië, 4 Fam. G. Kwantes, A'dam, 2 Fam. J. Veenstra, Leeuwarden, 2 £am' Vr'GIoenhart' Dirkshorn, 2 Fam. J. Melchers, Schiedam, 1 n 6h Mun' A'dam, 1 De Hr. N. Hoven, A'dam 1 De Hr. Scholten, Enschedé, 1 Huize ,,'t Is niet anders". Fam. W. J. S. Dekker, A'dam, 4 Huize „Jacobus". Fam. H. M. J. Helling, A'dam, 7 HuL'e „Jan Nicolaas". Fam. J. Zeijlemaker, Scheveningen, 5 Pension „Levenslust", Pers. R'dam, 3 R'dam, 2 Haarlem, 1 Haarlem, 1 A'dam, 3 A'dam, 2 tl". Medan, Fam. Sluijters, Dames Sluijters, Mej. Oirschot, Mej. Weijers, Fam. Galles, Fam. Leur, Fam. S. Rijpma, Nederl.-Indië, 5 Huize „Mariejan". Fam. H. Markus, A'dam, Pension „Moria". Mej. J. Brouwer, A'dam, 1 Fam. B. Hendriks, 2 Fam. J. Vetter, Wieringen, 5 Huize „Mei". Fam. P. Mantel, Haarlem, 3 Villa „Meerlhoeve". Fam. L. van der Chijs, A'dam, 7 Huize „Nellie". Fam. J. C. Wagner, Gouda, 3 Huize „'t Puntdak". Fam. van Driesum, Leeuwarden, 6 Pension „De Paddestoel". Fam. Mr. Havekate, A'dam, 4 Fam. Mr. v. Hoorn La Gro, Vlaardingen, 4 Mevr. Voskuil, Bentveld, 1 Pension „Roele". Fam. M. v. Deth, A'dam, 5 Pension „Russenweg", Fam. Th. A. Mosch, A'dam, 4 De Hr. C. Nannes Gorter, Alkmaar, 1 Pension „Sans Souci", Fam. J. L. Langemeijer, A'dam, 2 Fam. W. Uriot, A'dam, 3 Pension „Sous la Tuile". Fam. W. Gisius, A'dam, 3 Huize „Trianon". Fam. Mevr. J. Slagboom, Maarsen, 2 Mej. L, Hoolboom, Maarsen, 1 Huize „de Viersprong", Fam. Mevr. B. K. Brenninkmijer, Groningen, 2 Fam, Mevr. M. Braas, A'dam, 2 Pension „Vesta". Fam. Dr. J. H. Bavinck, Heemstede, 5 Mej. M. Vrugtman, R'dam, 1 De Hr. L, J. W. Heijnen, R'dam, 1 Villa „Vredelust", Fam. C. H. van den Houten, A'dam, 5 Pension ,,'t Witte Huis". Fam, G. Heinstman, Hoorn, 3 Mevr. Wilson, Hoorn, 1 Fam. B. J. Trip, A'dam, 2 Villa „Woud en Duin". Fam. G. J, F. Geisderver, A'dam, Huize „Widómes". Fam. A. van der Linden, Dordrecht, 5 Pension „Zonnetij". Fam. Kok, Zaandam, 6 Fam. Huisman, Zaandam, 6 Fam. v. Tongeren, Arnhem, 2 Mej. Wartena, Mirdum, 1 Fam, van Veen, den Haag, 2 Pension „Zomerlust". Dames Beek, A'dam, 3 M. Smeele, A'dam, 1 Pension „De Zilverspar". Mej. Ofkes, den Haag, 1 Fam. v. Arum, A'dam, 3 De Hr. v. Steenwijk, Fam. Meijer, Pers. 1 2 Delft, Delft, Bij Mevr. AntuschEuwes: Fam. Dr. M. G. de Boer, A'dam, 4 Bij Mej. P. de Heer: Fam. E. Leissen, A'dam, 2 Bij J, Ivangh: Fam. P. P. Brinkman, A'dam, 2 Bij G. Kooijman: Fam. D. Bras, Hillegersberg, 3 Bij W. Rodenburg: Fam. T, J. van Dijk, A'dam, 2 Op zichzelf wonenden Zusterhuis „Elim", Gemiddeld aantal aanwezige zusters, 12 Huize „de Kreil". Fam. H. VeldthuijsFabriek, Zaandijk, 5 Villa „Maria", Fam. H. P, Stuurman, Zaandam, 6 Huize „Rusthoek". Fam. Mevr. de Boer, A'dam, 2 Huize „Willy". Fam. E. Ie Grange, A'dam, 5 Huize „Westdorp". Fam. Mevr. Dr. P." J. Schieveen Borgman, R'dam, 3 Huize ,,'t Westerbosch", Fam. Mr. F. Philips, A'dam, 5 Totaal aanwezige personen 737 PREDIKBEURTEN. Ned. Herv. Gem. (Ruïnekerk) te Bergen. Zondag 10 Juni, 's avonds 7 uur, Ds. F. W. J. van den Kieboom. Geref. Kerk (Dr. van Peltlaan). Zondag 10 Juni 1928, voorm. 10 uur, leesdienst. Nam. 5.30 uur de Heer R. Bronkema, drs. in de Theologie, Rechtz. Herv. Evangelisatie „Maranatha". Zondag 10 Juni 10.15 uur v.m,, Ds. Weener, van Haarlem, Evang. Luth. Kerk te Alkmaar. Zondag 10 Juni geen dienst. Remonstrantsch Gereformeerde kerk te Alkmaar, Zondag 10 Juni, v.m. 10.30 uur, Ds. Houtgast. Parochiekerk van de H. H. Petrus en Paulus te Bergen (Binnen). De H. H. Missen op Zondag te 7)4 en 10 uur, in de week te 7 en 8 uur. Gel. tot biecht dagelijks voor en na de H. Mis sen. Zaterdag van 46 en van 79 uur. H. Communie-uitreiking te 6)4 uur en voor en onder de H. Missen. De Bibliotheek is gevestigd Molenstraat. Heden algemeene H. Communie. Collecte retrai te-penning, 2 uur H. Familie afd. mannen. uur meisjescongregatie. 7 uur lof met preek en Te Deum. Deze week 's avonds 7 uur lof, behalve Zater dag. Donderdag Eucharistische dag, 2 uur uitstelling van het Allerheiligste: 57 uur gel. om te biech ten. Vrijdag, feestdag van het Goddelijk Hart, te 7 uur gezongen H. Mis, te 7 uur 's avonds lof met preek, acte van toewijding en bloemenhulde der kinderen. De H. Communie wordt uitgereikt 's morgens te 6 uur en te 7)4 uur. Zaterdag gel. 46 en 79 uur. In Doozen 30 en 60ct en in Tube 80ct

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Bergensche bad-, duin- en boschbode | 1928 | | pagina 3