Bergen aan Zee. NEGENTIENDE JAARGANG - No. 3 ZATERDAG 16 JUNI 1928 N.V. B0UW-EXPL0ITATIE-MAATSCHAPP1J HOOG EN LAAG WATER te BERGEN AAN ZEE in 1928. Aanwezige Vreemdelingen, Redacteur: C. NANNES GORTER. Adres te BERGEN: Pension „Russenweg" en te ALKMAAR: Langestraat 55 (Hotel „Toelast".) EERSTE BLAD. Voorname, rustige Badplaats met breed, helder wit strand. Geen stof Geen grondvervuiling. Verrassende resultaten, vooral bij kinderen. Uitstekende Tennisbanen (Gravel). Schitterende wandeling in c.a. 1500 H. A. der prachtige duinen en duinbosschen voor bad gasten, op kaarten die tegen betaling van 25 cents worden verstrekt. Duinwaterleiding en electrisch licht. Post- en Telegraafkantoor. Het bebouwingsplan en de gansche opzet der badplaats maken haar tot een der lieflijkste plaat sen om een buitenverblijf te stichten. Voor bouwgronden, prospectus en andere in lichtingen wende men zich tot de Huize „Kranenburgh", Bergen (N.H.) of bij den Heer D. HAASBROEK te Bergen aan Zee IN ZOMERTIJD. JUNI. Datum Hoog water Voormidd. Namidd Laag water: Voormidd. Namidd 11.07 0.33 1.25 2.13 3.02 3.50 N.V. Bouw-exploit.-Maatschappij „Bergen aan Zee." TARIEF ZEEBADEN. Tot 12 uur des voormiddags is het voor heeren verplicht in costuum te baden, na 12 uur des na middags naar verkiezing in costuum of zwembroek. Een badkoets mag niet langer dan 45 minuten door denzelfden persoon gebruikt worden. Het bad is geopend van des morgens 7.30 uur tot 12 uur en van des middags 1.30 uur tot 5,30 uur. 1 Bad met volledig costuum en handdoek 0.60 1 Bad met zwembroek en handdoek 0.50 1 Bad alleen met handdoek 0,40 1 Kinderbad met volledig costuum en handdoek 0.40 1 Kinderbad alleen met handdoek 0.30 ABONNEMENTSKAARTEN voor: 10 Baden met volledig costuum en hand doek 5.75 10 Baden met zwembroek en handdoek 4.75 10 Kinderbaden met volledig costuum en handdoek 3.75 10 Kinderbaden alleen met handdoek 2,75 Abonnementskaarten, dit jaar afgegeven, zijn voor een volgend jaar niet meer geldig. Onder Kinderbaden worden begrepen, die voor kinderen beneden tien jaar. Extra handdoeken worden verstrekt tegen be taling van tien cent per stuk. Zij, die een volledig bad betalen, hebben het recht hun eigen badcostuum kosteloos in bewaring te geven. Men wordt beleefd verzocht de voetenbakjes niejt in de badkoets leeg te storten. STRANDSTOELEN. Eén stoel per één uur of korter Eén stoel per twee uur of korter Eén stoel per dag Eén stoel per week Eén stoel per maand Eén stoel per seizoen a Voor het hebben en gebruiken van een eigen ligstoel (opvouwbare) op het strand per maand „levens zijn er STRANDTENTEN a 3.50 en 4.00 per week. De Directie behoudt zich, het recht voor, om alleen des Zondags de stoelen van houders van week-, maand- of seizoenstoelen, aan anderen te verhuren, tenzij genoemde houders van deze stoe len zelf gebruik wenschen te maken, alsdan zoo mogelijk bij vooruit bericht. Op het strand bij de badkoetsen zijn steeds aan wezig twee zwemmers voor het verleenen van hulp bij eventueele ongelukken, In het gebouwtje voor eerste hulp bij ongelukken bevindt zich een brancard, een volledige verbandtrommel, een zuurstofapparaat, terwijl het badpersoneel onder wezen is in het verleenen van dadelijke hulp. Bui ten badtijd vervoege men zich in geval van nood bij C. Schotten, Witteweg 15 nabij het Station. De Baddirectie BERGEN AAN ZEE". 0.15 0.20 0.50 2.30 8.00 16.00 Gevonden en verloren voorwerpen. ER IS GEVONDEN: een kleurig gehaakt damestaschje; een gele wan delstok; een grijze damesportemonnaie met eenig geld; een alluminium kinderschakelarband met met hangertje; een kinderportemonnaie met eenig geld; een nieuwe wit linnen boord. ER IS VERLOREN: een rose zijden kindermutsje; een koperen veld kijker; een gebrand zilveren steekspeld met bloed koraal; een bruine damesportemonnaie; een gou den schakelarmband met sluiting; een fototoestel; een rijwielbelastingplaatje met een touwtje. Inlichtingen zijn te verkrijgen ter gemeente secretarie. te Bergen en Bergen aan Zee, blijkens de 13 Juni ten Raadhuize ingeleverde lijsten. BERGEN AAN ZEE. Hotel „Nieuw Bakhuis" en Hotel-Pension „Bakhuis". Pers. Fam. H. Valk-Brons, R'dam, 3 Mej. C. H. Westra, Utrecht, 1 Mej. L. van Dapperen, Baarn, 1 Fam. Mevr. Mr. H. Walter Pichot v. d. Slijpe, Apeldoorn, 2 Fam. H. Kroese, Deventer, 3 Fam. Mevr. M. v. d. Saag, A'dam, 2 Fam. P. R. Willems, A'dam, 3 Fam. K. Frankenhuis, Enschede, 5 Pension ,Frisia", Fam. Olaf Stenersen, Driebergen, 3 Hotel „Nassau-Bergen". Fam. Ph. Schipper, Arnhem, Fam. H. A. TrompKoster, Woudsend, De Hr. Paul Csomka, A'dam, De Hr. Stefan Bergmann, A'dam, De Hr. W. Nijhoff, den Haag, Dames Asser, A'dam, Fam. Dr. W. Emous, Arnhem, Hotel „Stroomer". Fam. C. P. Rey, Santpoort, Mevr. Wed. Kindt, Santpoort, Mej. S. Barends, A'dam, De Hr. J. Vierveijzer, A'dam, De Hr. S. M. van Wickevoort Crommelin, Heemstede, Fam. J. K. Haentjens, Bussum, Fam. Mevr. Wed. H. J. Weggelt, Enschede, Fam. Hojel, Oosterbeek, te 1 huur-a Pension „Wilhelmina". Fam. J. Hijman, A'dam, Fam. Korsten, Groningen, Fam, Dr. M. J. Roessingh, Utrecht, Fam. G. Sanger, Bussum, Fam. M. v. d. Linden, A'dam, Huize „Anna". De Hr. en Mevr. H. Goedemoed, A'dam, Villa „De Blinkert". De Hr. en Mevr, Th. van Hoorn, A'dam, Villa „De Casemat". De Hr. en Mevr. Mr. W. J. H. Stam, Tiel, Villa „Covente". De Hr. en Mevr, Mr, H. T. Asser, A'dam, Huize „De Distel". Dames J. Lieftinck en H. J. Smit, met dienstbode, Apeldoorn, Villa „Duinroosje", De Hr. en Mevr. J. Jordaan van Heek, met 3 personen, Parijs, Mej, L. van Randwijk, dienstb,, Alkmaar, Villa „Duintop". De Hr. en Mevr. E. M. Jaarsma, Hilversum, De Hr. en Mevr. J. Jaarsma, Hilversum, Huize „Duinzicht". De Hr. en Mevr. Dr. P. Fockens, Rotterdam, Villa „Elzenhof". De Hr. en Mevr, A. H. de Vries, Bilthoven, Villa „Elzenlaan". De Hr. en Mevr. A, J, Gorter, Groningen, Villa „Hilda". De Hr. en Mevr. J. de Mol van Otterloo, Utrecht, Villa „Joke". De Hr- en Mevr. Mr. C. P. Eecen, Oudkarspel, Huize „De Kieviet". Fam. Mevr. Chr. Sondaar, A'dam, Fam. Mevr. H. B. Beerendonk, A'dam, „De Kluis". De Hr. en Mevr. Jan Fijn, Bergen, Villa „Laura". Jhr. en Mevr. Ir. G. C. Six, A'dam, Villa „Marijke". De Hr. en Mevr. Mr. Jan H. Lieftinck, A'dam, Villa „Noviomagum". De Hr. enMevr. P. Th. Posthumus Meyes, A'dam, „'t Parkhuis". De Hr. en Mevr. Dr. I. J. Brugmans, A'dam, „Paviljoen". De Hr. en Mevr. J. C. M. Warnsinck, A'dam, Pers. 3 4 1 1 1 2 3

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Bergensche bad-, duin- en boschbode | 1928 | | pagina 1