V B DE G0EDK00PE VOLKSDROGISTERIJ, JAN DE VRIES, ALKMAAR i'i C. BAKKER Ez. Alkmaar, Achterdam. Tel- Interc. 730. I- SODA-FOUNTAIN 48 Goed gesorteerde afdeeiingen. i. F. VAN DER OORD, VLEESCHHOUWER C. fl. BRANDWIJK - Stationstraat 13. H HOTEL- AKHUIS S. ZWAAN Karei de Grootelaan 20, Bergen.-Tel. 83. A. M AAS E In K. de Goede's Rijwielhandel 2 A. E. ROMENY DE TUINSTAD BERGEN-BINNEN (N.-H.) Ons VILLAPARK, geheel in het hout, wordt doorsneden Prachtige en welvarende Bosch- en Duinstreek. door de beroemde SPARREN-en EEUWIGE LAAN. Halte van de H. IJ. S. M. midden op onze terreinen. Goede verbindingen met Haarlem en Amsterdam. Electriciteit - Duinwater - Prima winkels - Grootte der reeds verkochte terreinen: 20 H.A. 49 A. 69 c.A. Bouw in combinatie. Gemakkelijke afwikkeling. Deskundige voorlichting. Schitterende geldbelegging, Kleine en zeer groote terreinen. BOUW- EN B O U W G R O N D-NI A AT SC H A P PIJ BERGEN-BINNEN. Willem de Zwijgerlaan 5, 's-Gravenhage. Tel. 50621. DE TUINSTAD BERGEN-BINNEN (N.-.H) A A A A LUTTIK-OUDORP, ZAADMARKT 54-57-72-74 TELEFOON Nr. 324 OPTIEK, VERBAND- EN ZIEKENVERPLEGINGSARTIKELEN, ZAADMARKT 58 lederen dag IJs, Coupes, Sorbets, enz WARME EN KOUDE LUNCH. Specialiteit in Bad- en Strandartikelen. Eerste Alkmaarsche Electrische KOFFIEBRANDERIJ THEEHANDEL V./H. HOFLEVERANCIER VAN H.M. DE KONINGIN LEVERT EERSTE KWALITEIT HOLL. RUNDVLEESCH TEGEN STERK CONCURREERENDE PRIJZEN. TELEFOON 135. N. H O E B E, Antoniusstraat Handel in RIJWIELEN en ONDERDEELEN. Tevens HERSTELPLAATS. De ruimste sorteering in SIGAREN, gg jj SIGARETTEN, TABAK en PIJPEN. |jj BERGEN AAN ZEE TELEFOON INTERC. 516 J. P. ROSIER, CUISINIER UITZENDING VAN DINERS, LUNCHEONS, KOUDE- EN WARME SCHOTELS DEPOT WIJNEN EN LIKEUREN DER N.V. WED. H. RAHDER ZOON CENTRAAL DROGISTERIJ. Homceopatische Geneesmiddelen. Stationstraat 6 - Tel. 108 - BERGEN (N.H.) Beleefd aanbevelend, JOH. SIEGWUND, Oud-Assistent-Apoth. VISCH- EN WILDHANDEL. Electr. Rund-, Kalfs-en Varkensslagerij, Annex Fijne Vleeschwaren en Worstsoorten. Eigen electrische Koelcel. Hygiënische bereiding. Breelaan 12, Bergen (N.-H.) KAREL DE GROOTELAAN 2, is het agentschap gevestigd van de N e r o - en Turner-R ij wielen. Tevens VERHUUR- en REPARATIE-INRICHTING. PRIJZEN BILLIJK. BADGASTEN! Vraagt Roomboter onder Rijkscontrole, van de N.V. MELK INRICHTING „CONCORDIA" Schoolstraat 1 te Alkmaar. Ook bij Uw winkelier verkrijgbaar. S. j AANDENKEN AAN ALKMAAR 8 S "L© e CJ O 00 •j ZAKDOEKJES HET KAASDRAGERS o «t ca J. SMIT Jr. - Schoollaan - BERGEN. Specialiteit in de Rijwielmerken „TRIUMPH" en „UNION" -&W met 3 jaar garantie. EERSTE KLAS REPARATIE-INRICHTING. SCHOUTEN ZOON, STALHOUDERIJ. Expediteur en Begrafenis-ondernemer. Dorpstraat 45 Oosterweg 30 Telef. 63. Tel. 109. Apoth.-Assistente. Breelaan 17 - BERGEN (N.-H.) 4 s*. 1 Vergeet bij uw bezoek aan de Kaasmarkt niet om een kijkje te nemen in het Kaaspakhuis I Q 0 I I ^0 li van de Ka. A. HENNEMAN, staande op de markt zelf no. 38, waarmen gratis gelegenheid heeft de export van de Kaas naar de tropen en de diverse verpakkingen te zien DRUK N.V. v.H. HERMs. COSTER ZOON, - ALKMAAR.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Bergensche bad-, duin- en boschbode | 1928 | | pagina 6