BERGENSCHE KUNSTHANDEL GARAGE „CENTRAAL VICTORIA-WATER De Eerste Eiectrische Vleesciihoiiwerij N.V. Alkmaarsche Stoom-Wasch- en Strijkinrichting GLASWERK LEERDAM De Luxe Brood- en Banketbakkerij i N. C. BUISMAN VERSCH -blijvend BROOD kunnen krijgen. De grootste in toonvolume en toonschoonheid. firma iJPM A, M. KATER,# anketialiKerii Roos, Hotel Lunchroom Restaurant „DE OUDE PRINS" P. J. BORST, Schoolstraat 4. Telefoon No. 13. Verhuurt OPEN zoowel als TEGENOVER HET STATION TE BERGEN GESLOTEN automobielen Hotel- en Pensionhouders Badgasten, die tijdelijk in Bergen en Bergen aan Zee vertoeven Wilt gij een vlugge en nette behandeling uwer WASCHGOEDEREN, wendt U dan tot de oudste inrichtinq te ALKMAAR de aan den WESTERWEG. - Telefoon 445. Zij haalt en bezorgt U de wasschen eiken WOENSDAG gratis te Bergen en Bergen aan Zee. Hollandsch Tin. Gehamerd Tin (Deensch) Etsen. Handbeschilderd Aardewerk. BERGEN, tegenover de Ruïne, KERKSTRAAT Souvenirs van Bergen. Kunstalbum van Bergen. BERGEN-BINNEN ELKEN MIDDAG VAN 3-6 EN IEDEREN AVOND VAN 8-12 CONCERT. DANCING THE SELECT BAND zorgt er voor, dat de badgasten HET GEHEELE SEIZOEN te Bergen op hun ontbijttafel en aan de koffietafel iOLDENBURGLAAN 6 TELEFOON 1391 Villa „Laura". Jhr. en Mevr. Ir. G. C. Six, A'dam, Villa „Marijke". De Hr. en Mevr. Mr. Jan H. Lieftinck, A'dam, Villa „Noviomagum". De Hr. en Mevr Mr. P. Th. Posthumus Meyjes, A'dam, „Het Parkhuis". De Hr. en Mevr. Dr. I. J. Brugmans, A'dam, „Paviljoen". De Hr. en Mevr. J. C. M. Warnsinck, A'dam, Villa ,,'t Roefje De Hr. en Mevr. Dr. H. C. Jelgersma, Oegstgeest, Villa „Sandy-Corner". De Hr. en Mevr. F. J. van der Beek, Hilversum, Villa „Shanti". De Hr. en Mevr. Mr. L, van Lookeren Campagne, Heiloo, Villa „Skopia", De Hr. en Mevr. Fentener van Vlissingen, Bussum, „De Spoorklok 2". De Hr. en Mevr. Mr. J. F. S. M. Tielens, A'dam, Villa „Wernau". Mejuffrouw Loman en huisjuffrouw, A'dam, Villa ,,'t Wester licht". De Hr. en Mevr. K. Bakker, Velp, Villa „Windy-Ridge". Fam. Dick Greiner, A'dam, Villa „De Wijde Blik". De Hr. en Mevr. C. W. J. Hoyer, Nijmegen, Villa „De Zeedroom", De Hr. en Mevr. F. C. D. Enschede, Haarlem, Fam. Mevr. Enschede Enschede, Haarlem, „Het Zonnehuis". Mej. A. E. Krayenhoff van de Leur, en Familie, Haarlem, Villa „Aan de Zonzij". De Hr. en Mevr. J. L. van Reede, Utrecht, Pers. G. Cadenne. L. Montagne, P. Francois. Audran. L. Langlois. 1. Coeur Vaillant, Marsqh, 2. Marie Henriëtte, Ouverture, 3. Belle Bergere, Pastorale, 4. Fantaisie „Le Grand Mogol", Pauze. 5. Théolude, Ouverture, 6. Voix Roumaines, Walzer, M. J. H. Kessels. 7. La Dame au Coeur d'Or, Fantaisie, G. Cadenne. 8. Marsch, Finale. De entrée is vrij; kinderen zonder geleide heb ben echter geen toegang, Advertentiën. De kleinste in formaat, de lichtste in gewicht Koffer gramafoon voor Pic-nic en op Uw pleizier- en vacantietochten. Vraagt prijs en prospectus. Langestraat 69, -- ALKMAAR. Duitsche Ferienkolonie, A'dam, gem. 40 „Voor Jong Nederland", A'dam, gem. 40 Vacantiehuis „Het Zeehuis", A'dam, gem. 100 (Zie vervolg in het 2e blad.) NIEUWSTIJDINGEN Bergen's Harmonie, geeft Dinsdag 26 Juni, des avonds 8 uur, een con cert in den Muziektuin, waarvoor het volgend pro gramma is vastgesteld: van GEBR. HOOGVORST, Telefoon 12 Kerkstraat 10 is te Bergen de oudste zaak, opgericht in 1892 en levert uitsluitend eerste kwaliteit Rund-, Kalfs- Varkensvleesch. OPTICIEN - ALKMAAR Zonnebrillen Foto-artikelen ZEISS' PUNCTAL GLAZEN a DROGISTERIJ, Langestraat Alkmaar, vindt men steeds een ruime sorteering Toiletzeepen en Sponsen Tandpoeders en Pasta's Tand- en Nagelborstels. Verder vele verpakte geneesmiddelen en de meeste artikelen, die tot het vak behooren. Aanbevelend, N EROP SLOTHOUBER. JAC. DELVER, Mr. Loodgieter. Stationstraat?. BERGEN (N.-H.) Telef. 121. Lood- en Zinkwerk. Gas- en Waterleiding. SANITAIRE INRICHTINGEN. Ook te BERGEN AAN ZEE te ontbieden. Dorpstraat 1 BERGEN Telefoon 99. Het beste adres voor pensions en tijdelijk verblijvenden voor gebak en ijs per liter of vorm. Pasteitjesvol au ventspolonaises in verschillende groottenge vuld en ledig. BREELAAN 1 (bij de Ruïne) - Telefoon 146. Zeer matige prijzen Prima consumptie. Gezellig terras - Billard - Restaurant a la carte en dagschotels. Zeer fijn gebak en diverse soorten ijs. Hotel met modern comfort. UITZENDEN VAN DINERS. W. STROOMER, Dir.-Prop. Hotel Stroomer, B.a. Z. ELECTRISCHE LIMONADEFABRIEK J/Sk n HOOFDAGENT VOOR (J I tri ALKMAAR EN 1 OMSTREKEN DER BEIJERSCH BIERBROUWERIJ„DE AMSTEL" TELEFOON INTERCOMM. 14 AGENT VOOR BERGEN: J. RIJNIERSCE SCHOLTEN Depot „NUTRICIA". Wijnen „Kempinski" Comestibles Fijne Vleeschwaren. Billijke prijzen!!! Vragen en bezorgen te Bergen en Bergen aan Zee. STALLING, REPARATIE, OLIE EN BENZINE VOLLEDIGE STOCK FISK BANDEN VRAAGT PRIJS VOOR MOOIE TOCHTJES LANGS DE DUINEN TELEFOON 75 OPWEKKEND EN GEZOND. NATUURLIJK OBER1AHNSTEIN MINERAALWATER In heele Liter-schroeffles- schen voor huishoudelijk gebruik. - Zeer voordeelig en gemakkelijk. - - - -

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Bergensche bad-, duin- en boschbode | 1928 | | pagina 2