■i ffitöm FIRMA DE WIJS BROERS, Bergen-Binnen. RINGERS' "Ring< Allumettes J. BLOMBERGEN RINGERS PASTILLES STEKELBOS BLOM, HET BADHUIS van „Hat Witte Kruis'' Kersenv ;,yiM i" j E. NOACK's 3B. C3r. JL.IEÜMESGH ORLACTA JOH. BEEKMAN, JOH. VAN BALEN. Tel. 505, Bergen aan Zee ters' broos 'licht roömzacht vansmaaX s- en Heerenkapper Dorpstraat 10, Bergen. 131- BXjJLJSTiC, Melkinrichting en StoomzuiYelfabriekJULIANA" Garage „KUITWAARD" H.H.W. KLEIJBERG vc00meijer v. Rossem's DE TABAKSPIJP in SIGARENMAGAZIJN van J. in fijne Sigaren en GEBRS. HOED, ALKMAAR DUINVERMAAK fijnste chocolade Palingen Nieuwe Haring VALK'S LUNCHROOM LUNCH f 1,25 - DINER f 1,75 - DAGSCHOTEL f 0,90 Ring'ers' Pralines 's Comestibles- en Delicatessenhandel. Binnen- en Buitenlandsche Conserven. BISCUITS in luxe blikken van Peek Frean, Huntley Palmers, Verkade, Nutrix, Patria, Vignals. Eenig adres van: Bergen's Specialiteit „BERGER BUILTJES", keurig verpakte Vanille-Sprits in blikjes met photo's van Bergen en Bergen aan Zee. „BERGERDU1NTJES" is ons wettig gedeponeerd handelsmerk. - Dagelijks vragen en bezorgen te Bergen en Bergen a. Zee. Firma DE WIJS BROERS, Kerkstraat 1 (t O. de Ruïne). LilGEiTRAAT 41—43—45 In STRAND- en SPORTMANTELS, COSTUMES en ZOMER-JAPONNEN A lilt Tl AAK. hebben wij steeds de nieuwste modellen in groote keuze voorradig PENSIONHOUDERS Heeft een zochten en frbschcn sinaasappel- smaak Parochiekerk van de H. H. Petrus en Paulus te Bergen (Binnen). De H.H. Missen op Zondag te 1% en 10 uur, in de week te 7 en 8 uur. Gel. tot biecht dagelijks voor en na de H. Mis sen. Zaterdag van 46 en van 79 uur. H. Communie-uitreiking te 6 lA uur en voor en na de H. Missen. De bibiliotheek is gevestigd Molenstraat. Heden 2 uur lof. Donderdag 7 uur oef. v. d. Kruisweg. Vrijdag Hoogfeest van de H. Petrus en Paulus, patroonfeest van de parochie. 7 uur gezongen II. Mis; 7 uur 's avonds lof. Advertentiën. HEEREN-KAPPER. Telefoon 157. DAMES- EN DORPSTRAAT 21. Alleen-verkoop van de Eau de Cologne 72 van Cheramy. Beter en veel goedkooper dan andere merken. Electr Luxe Brood-, Beschuit-, en Banketbakkerij. Dorpstraat 80. Telefoon 113. Bergen N.-H. Overheerlijk brood Fijn gebak HOTEL PENSION STROONIER LUNCHROOM Bekende goede keuken. Uitzending van Luncheons en Diners tegens Billijk tarief. Aanbevelend, W. STROOMER. Let op den naam RINGERS aan den onderkant van de bonbon. HET ADRES VOOR FRUIT is M. SCHEEPMAKER, Spoorstraat E 42 Alkmaar. IftST KOMT DAGELIJKS BEZORGEN. Let op den naam RINGERS aan den onderkant van de bonbon. PREDIKBEURTEN. Ned. Herv. Gem. (Ruïnekerk) te Bergen. Zondag 24 Juni, v.m. 10 uur, Ds. F. W. J. van den Kieboom. Gerei. Kerk (Dr. van Peltlaan). Zondag 24 Juni, voorm. 10 uur, Ds. H, Kuiper, van Grand Rapids (N.A.), voorbereiding H. A, Nam. 7 uur Ds. H. Kuiper. Rechtz. Herv. Evangelisatie „Maranatha", Zondag 24 Juni, 10.15 uur, Ds. van Paaschen van Haarlem. Remonstrantsch Gereformeerde kerk te Alkmaar, Zondag 24 Juni, voorm. 10.30 uur, Mej. A. M. L. Frevel, van Rotterdam. Speciaal adres voor WATERGOLF. MODERNE COIFFURES. - BYOUTERIEËN. DORPSTRAAT 13 - TELEFOON 64. BEËEDIGD MAKELAAR en TAXATEUR in VASTE GOEDEREN. van C. HOUTMAN, Kleine Dorpstr,, Bergen. De gepasteuriseerde melk van deze inrichting is de beste. Te Bergen a/Zee is een filiaal gevestigd t/o.'t Station. Tevens aldaar Comestibles en Kruidenierswaren. In Bergen's grootste Magazijn van HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN vindt U alles wat U noodig hebt. J H. HAYE, Oldenburglaan 7, bij het Station. Witteweg 19a - BERGEN AAN ZEE - Tel. 511 LUXE VERHUUR-INRICHTING Vakkundige Reparatie-Inrichting. - Benzine, Olie, Banden. Bagagevervoer per vrachtauto door geheel Nederland. Hoek OUDE PRINSWEG Luxe Brood- en Banketbakkerij, annex Lunchroom Vraagt onze Berger Duintjes, iets fijns cent per half ons. Verkrijgbaar bij: J. BEEKMAN, Groote Dorpstraat. C. A. BRANDWIJK, Stationsweg. J. DORRE- STEIJN, Dorpstraat. CHR. JANSEN, Breelaan. J. MOSK, Bergen aan Zee. C. PASCHA, Breelaan B 6. J. PRINS, Breelaan 33. C. J. VAN 'T SANT, Oude Prinsweg. Fa. K. SCHOLTEN, Molen straat. FRED. GROOT, tegenover 't Station. 99 is te BERGEN AAN ZEE het bekende 99 STALHOUDERIJ - BEGRAFENISONDERNEMING VERHUIZINGEN PER AUTO-MEUBELWAGEN EERSTEKLAS LIJKAUTO BESCHIKBAAR 99 99 Telefoon 57 Lommerrijke speeltuin voor de kinderen der Pension gasten. Rustige zitplaats. Diverse automaten. Uitgestrekte wandeling door de bosschen en duinen, lederen Zondagmiddag van 2.30—7 uur Concert. WANDELKAART DER STAATSDUINEW 15 CENT STATIONSTRAAT 1 TELEFOON 86 HEEREN- EN DAMESKAPPER Coiffeur Hotel „Nassau-Bergen" te Bergen aan Zee 0NDULAT10N PERMANENTE ELECTRISCHE ONTHARING Let op den naam RINQERS aan den onderkant van de bonbon. Hotel-Pension „Prins IVlaur its" BERGEN AAN ZEE /">afé- Restaurant a la carte den geheelen dag in de „Klimopzaal". Speciale gelegenheid voor gezel schappen en schoolfeesten. GARAGE MET EERSTE KLAS VERHUUR- EN REPARATIE - INRICHTING. J. STROOMER. A PAQCPP BERGEN AAN ZEE. HOOLni Het adres voor: Chocolade, Bonbons, Drops, Biscuits, Strand- artikelen, Badcostumes, Strandschoenen, Souvenirs, Prentbriefkaarten, Sigaren en Sigaretten, Zeep, Eau-de-Cologne. PERSONENWEEGSCHAAL VOOR JUISTE WEGING ELECTR. LUXE BAKKERIJ DORPSTRAAT 11, TELEFOON 134 is het bekende adres voor SMA KELIJK BROOD. Nieuwe koekjes bij thee en koffie, „BEROENSCHE RUïNETJES".Neemt eens een proef! VAN SPEYKWEG 9 BERGEN AAN ZEE Eenigste handel in fmit te Bergen aan Zee W STANDPLAATS MET FRUIT IS TEGEN OVER HOTEL „NASSAU-BERGEN" De paling en nieuwe haring liefhebbers(sters) kun nen deze lekkere visclisoorten speciaal verkrijgen bij VAN HOK LEEGHWATERSTRAAT1 V rt 1Y U KJ l\, ALKMAAR, TELEF. 983. BEZOEKT IN ALKMAAR restaurant: BANKETBAKKERIJ Ingang door den winkelHOUTTIL 3 5 IJS PLOIWBIFRFSORBETS EENIGST ADRES VOOR„KAASDRAGERS" Aanbevelend, Fa. W. G. E. VALK. aan het Kweerenpad te Alkmaar, is den geheelen dag geopend, behalve van iy2 tot 3 uur. jag"Kuip- en Douche-baden. OPGELET! Bezoekt het VAN OUDS BEKENDE Hotel-Café-Restaurant „H. C. S M I T" Het aardigste zitje MIDDEN IN HET DORP! Let op den naam RINGERS aan den onderkant van de bonbon.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Bergensche bad-, duin- en boschbode | 1928 | | pagina 4