r GARAGE „CENTRAAL VICTORIA-WATER De Eerste Electrisctie Vleeschhouwerij Het adres voor Rookartikelen is: J. OTTER N.Ui Alkmaarsche Stoom-Wasch- en Strijkinrichting M. KATER, N. P. KOKKES, Handel in Aardappelen, Versche 6roenten en Fruit. HET FRUITHUIS" K. LOOTS, Stationsweg 21, BERGEN. ^anhetbahKerii J^oos, Hotel Lunchroom Restaurant „DE OUDE PRINS" P. J. BORST, Schoolstraat 4. Telefoon No. 13. Verhuurt OPEN zoowel als TEGENOVER HET STATION TE BERGEN gesloten automobielen Hotel- en Pensionhouders Badgasten, die tijdelijk in Bergen en Bergen aan Zee vertoeven Wilt gij een vlugge en nette behandeling uwer W ASCHGOEDEREN, wendt U dan tot de oudste inrichtina te ALKMAAR de M aan den WESTERWEG. - Telefoon 445. Üe* Z'J haalt en bezorgt U de wasschen eiken WOENSDAG gratis te Bergen en Bergen aan Zee. Pension „Wilhelmina", Fam. Dr. M. J. Roessingh, Utrecht, Fam. C. Momma, Bussum, Huize „Anna". De Hr. en Mevr. Roland Holst, A'dam, Villa „Aurora". De Hr, en Mevr. Dr. D. Krantz, R'dam, Villa „De Blinkert". De Hr. en Mevr. Mr. D. Crena de Jongh, A'dam, Villa „De Casemat". De Hr. en Mevr. N. J. Mouthaan, Haarlem, Villa „Covente". De Hr. en Mevr. Mr. H. T. Asser, A'dam, Huize „De Distel", Dames J. Lieftinck en H. J. Smit, met dienstbode, Apeldoorn, Villa „De Dolfijn". De Hr. en Mevr. W. F. Dutilh yan Vollenhoven, A'dam, „De Duinhut". De Hr. en Mevr. C. Harten, Laren (N.H.) Villa „Duintop". De Hr. en Mevr. Mr, J. G, de Hoop Scheffer, A'dam, Huize „Duinzicht". De Hr. en Mevr. Dr. P. Fockens, R'dam, Huize „De Echo". De Hr. en Mevr. H. P, van der Veen, Schagen, De Hr. M. J. de Koning en zoons, Schagen, Villa „Elzenhof". De Hr. en Mevr. P. N. Habekottee, Leeuwarden, Villa „Elzenlaan". De Hr, en Mevr. A. J. Gorter, Groningen, Villa „Herline". De Hr. en Mevr. J. H. Scheepmaker, A'dam, Villa „Hilda", De Hr. en Mevr. J. de Mol van Otterloo, Utrecht, Villa „De Hoek". Mej. Peck en vriendin, A'dam, Villa „Joke". De Hr. en Mevr. Mr. C. P. Eecen, Oudkarspel, Huize „De Kieviet". Fam. Mevr. Chr. Sondaar, A'dam, Fam. Mevr. H. B. Beerendonk, A'dam, Villa „Laura". De Hr. en Mevr. Dr. J. Baart de la Faille, Mijdrecht, De Hr. en Mevr. D. de Wolff, Peereboom, Alkmaar, Villa „Marijke". De Hr. en Mevr. Mr. Jan H. Lieftinck, A'dam, Villa „Mei". De Hr. en Mevr. W. A. Gazan, Bussum, Villa „Molenbeke". De Hr. en Mevr, J. H. Schmiedell, Bremen, Villa „Noviomagum", De Hr. en Mevr. Mr. P. Th. Posthumus Meyjes, A'dam, De Hr. en Mevr. Mr. G. H. M. Delprat, A'dam, „Het Parkhuis". De Hr. en Mevr, A. van Brero, Apeldoorn, Villa „Paulina". Jhr. en Mevr. Jan Six, A'dam, Villa „Pax in Terra". Kinderjuffrouw en 2 kinderen van Mevr. Mr. Tromp Meesters Arnhem, Villa ,,'t Roefje De Hr. en Mevr. Ir. J. D. Berdenis van Berlekom, Villa „Sandy-Corner". De Hr. en Mevr. Mr. D. P. C. de Hoop Scheffer, 's Gravenhage, Pers. 6 5 6 9 10 8 6 Villa „Schelpduin". De Hr. en Mevr. J. M. Luitingh Jr., A'dam, Villa „Shanti", De Hr. en Mevr. M. de Muinck KeizerGeertsema, Elinkwijk, Villa „Scholekster". De Hr. en Mevr. H. P. G, den Tex, A'dam, Villa „Skopia". De Hr, en Mevr. van Ravesteyn-Hintzen, Utrecht, „De Spoorklok 2", De Hr. en Mevr. Mr. J. F. S. M. Tielens, A'dam, Villa „'t Sterntje". De Hr. en Mevr. H. de SonnavilleArkesteyn, Breda, Mej. F. Arkesteyn, Breda, Villa „Ulysses", De Hr. en Mevr. J. G. Wiebenga, A'dam, Villa „Wernau". De Hr. en Mevr. M, J. ten Houte de Lange, Hilversum, Villa „'t Westerlicht", De Hr. en Mevr. J. ten Bruggencate, Haaksbergen, Villa „Windy-Ridge". De Hr. en Mevr. W. H. Hudig, R'dam, Villa „De Wijde Blik". De Hr. en Mevr. Mr. G, A. E. B. Meijer, Utrecht, Villa „De Zeedroom". De Hr. en Mevr. P. Kool, Alkmaar, Huize „De Zeemeeuw", De Hr. en Mevr. P. C. van Es, Zeist, De Hr. en Mevr. Ds. Groeneveldvan Es, Leerdam, Villa „Aan de Zonzij", De Hr. en Mevr. J. L. van Reede, Utrecht, Pers. Duitsche Ferienkolonie, A'dam, gem. 40 „Voor Jong Nederland", A'dam, gem. 40 Vacantiehuis „Het Zeehuis", A'dam, gem. 100 (Zie vervolg in het 2e blad.) Informatiebureau der Vereeniging tot bevordering van het Vreemdelingenverkeer. Het informatiebureau is gevestigd in het keurig ingerichte gebouwtje naast het Postkantoor, alwaar Mevrouw EvenhuisNieboer gaarne aan pension zoekenden en huurders van gemeubileerde huizen gratis alle gewenschte inlichtingen geeft. Advertentiën. van GEBR. HOOGVORST, Telefoon 12 Kerkstraat 10 is te Bergen de oudste zaak, opgericht,in 1892 en levert uitsluitend eerste kwaliteit Rund-, Kalfs- Varkensvleesch. OPTICIEN - ALKMAAR Zonnebrillen Foto-artikelen ZEISS' PUNCTAL GLAZEN naast „Oranje-Hotel". Beleefd aanbevelend, D. W. BINKHORST. 2 Oldenburglaan Telefoon 105. Versche Aardbeien, Tomaten, Appelen en Peren. Bessen, Kersen, Druiven en Perziken. DROGISTERIJ, Langestraat Alkmaar, vindt men steeds een ruime sorteering Toiletzeepen en Sponsen Tandpoeders en Pasta's Tand- en Nagelborstels. Verder vele verpakte geneesmiddelen en de meeste artikelen, die tot het vak behooren. Aanbevelend, NiEROP SLOTHOUBER. Handel in Aardappelen, Groenten, Fruit, Comestibles, Geconserveerde Groenten, Wijnen, en Limonades. JAC. DELVER, Mr. Loodgieter. Stationstraat 7. BERGEN (N.-H.) Teint. 121. Lood- en Zinkwerk. Gas- en Waterleiding. SANITAIRE INRICHTINGEN. Ook te BERGEN AAN ZEE te ontbieden. Dorpstraat 1 BERGEN Telefoon 99. Het beste adres voor pensions en tijdelijk verbljvenden voor gebak en ijs per liter of vorm. Pasteitjesvol au ventspolonaises in verschillende grootten, ge vuld en ledig BREELAAN 1 (bij de Ruïne) Telefoon 146. Zeer matige prijzen Prima consumptie. Gezellig terras - Billard - Restaurant a la carte en dagschotels. Zeer fijn gebak en diverse soorten ijs. Hotel met modern comfort. UITZENDEN VAN DINERS. W. STROOMER, Dir.-Prop. Hotel Stroomer, B.a. Z. ELECTRISCHE LIMONADEFABRIEK HOOFDAGENT VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN DER BEIJERSCH BIERBROUWERIJ„DE AMSTEL" TELEFOON INTERCOMM. 14 AGENT VOOR BERGEN: J. RIJNIERSCE SCHOLTEN Depot „NUTRICIA". Comestibles Fijne Vleeschwaren. Vragen en bezorgen te Bergen en Bergen aan Zee. Wijnen „Kempinski' Billijke prijzen STALLING, REPARATIE, OLIE EN BENZINE VOLLEDIGE STOCK FISK BANDEN VRAAGT PRIJS VOOR MOOIE TOCHTJES LANGS DE DUINEN TELEFOON 75 OPWEKKEND EN GEZOND. NATUURLIJK OBERLAHNSTEIN MINERAALWATER In heele Liter-schroeffles- schen voor huishoudelijk gebruik. - Zeer voordeelig en gemakkelijk. - - - -

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Bergensche bad-, duin- en boschbode | 1928 | | pagina 2