Hotel-Pension J.P. KREB, GARAGE „KENNEMERLAND" De Heerlijkheid Bergen in Woord en Beeld Corsetten-IHapziin HIKE BREIJEk TERREIN voor VILLABOUW IE KOOP S. KROM 1 1903-1928! Wandelgids van Bergen en Bergen aan Zee. Stoomwasscherjj en Ververij van H AMriMr hotel „nassau-bergen", bergen aan NI. PREIJER ZOON, - ALKMAAR. i Draagt A. C. SEEWALD's Schoenwerk GR00T5TE BIERBROUWERIJ' J.P. KREB EICHHOLTZ' Bloemen-Magazijn fflient C17 t.o.de Langestr., Alkmaar ,TeI.526 Gr J". VIS, Binnenlandsche Exploitatie Mij. van Onroerende Goederen te Bloemendaal. Dit is de bekende J. den Broeder, Stationstr. 17. J. Passer, Pension Wilhelmina. ZEE V A C 'a N "n Iü'aGEH? VAN HETMOOIE BERGEN mooie open of gesloten Automobielen. Wij hebben tochtjes JOH. LAUWERS BLOEMIST. RUSSENWEG, Afgesneden Bloemen, Bloemwerken. Aanleg en onderhoud van tuinen. BROUWERIJEN te AMSTERDAM Els TE ROTTERDAM ONDERNEMING in NEDERLAND ._-n Het oudste en meest bekende 1 ulliJI UoU ac*res voor alle soorten schoen- werk, prima kwaliteit. Machi nale reparatieinrichting. Alles wordt vakkundig gemaak H. KUYS, OUDE PRINSWEG 5 BANKETBAKKERIJ BREELAAN 16, TELEF.5 Levert diverse schotels, ijs, puddings en alle soorten gebak. Groote sorteering in fijne bon- .bons en lekkere koekjes. Verschenen Tweede Herziene druk van M. VAN REENENVöLTER IFIRjIJTS IF1 lr_ Uitgave N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h HERM. COSTER ZOON, Alkmaar. ALOM IN DEN BOEKHANDEL VERKRIJGBAAR. 75 cents. - Franco per post 85 cents. MP RECLAMEBOEKJE EN PENSIONLIJST GRATIS zendt „VREEMDELINGENVERKEER" te BERGEN (N.-H.). GEHEEL KOSTELOOZE INLICHTINGEN geeft ons INFORMATIE-BUREAU naast het Postkantoor. DELICATESSEN HANDEL LANGESTRAAT 57 ALKMAAR PUDDINGSAUCEN gereed voor gebruik, in versch. smaken per II. 33 ets. LUNCHTGNGEN bl. 70 CORNED BEEF bl. 55 GALANTINES T. D. bl 100 Alle soorten OLBA LUNCHSCHOTELS. Gruyère Kaasjes 6 st. per doos 70 ets. t: FIJNE Specialiteit ME VLEESCHWAREN. VRAAGT ONZE PRIJSCOURANT Breelaan 16 - Telefoon 5 Auto-stalling, Aparte boxes. LUNCH - DINER RESTARANT a LA CARTE. Vanille-IJS. Diverse Coupes. Stationstraat 8 - Telefoon 126 HET BESTE ADRES voor uw Bloemwerken Onderhoud van Tuinen - j K. ROOSENDAAL GROOTSTE KEUZE - LAGE PRIJZEN AGENT van de Heineken's Bieren te BERGEN is: Van Reenenpark No. 1 Tel. 66. RUW IJS, LIMONADES en BRONWATEREN. in de kom van de gemeente, nabij het station der H.IJ'S.M. gelegen tusschen Breejaan, Russenweg en Natteweg. Inlichtingen te bekomen ten kantore der Mij. te Bloemendaal, lepenlaan 2 en bij den heer C. OLDENBURG Jbzn., Dorpstraat 17 te Bergen. te ALKMAAR. Depot Stoomerij en Ververij, Bergen: Depot te Bergen a. Zee I nI I I n| Gedurende JULI en AUGUSTUS iederen middag Concert en iederer iederen avond Dansen. INGANG ZEEWEG. Hongaarsche Kapel, Directeur ELEMER RUHA. welks prachtige omgeving eerst goed tot zijn recht komt indien U een tochtje maakt in één van onze voor U, welke vol met afwisseling zijn en voor billijke prijzen. Gewenschte inlichtingen en prijzen worden verstrekt aan Vertegenwoordiger van de „HUDSON" en „ESSEX" 6-cylinder Automobielen. AUTOSTALLING - Telefoon 22, BREELAAN 52, Telefoon 22 - Plm. 50 auto's. WIJNHANDELAARS en LIKEURSTOKERS, leveren Roode en Witte Bordeaux, Rijn-, Port- en Maderawijnen. Vraagt Prijscourant. Speciaal ingericht voor alle RUBBER-REPARATIES. 1 SCHOOLSTRAAT - BERGEN. Lunch op de Kaasmarkt!!! Vreemdelingen, die de Alkmaarsche Kaasmarkt bezoeken en een rustig zitje willen hebben, kunnen niet beter doen dan inloopen bij A. J. Martin, Kaasmarkt, hk. Marktstr. Opticien - PAYGLOP 3 - Alkmaar. HET ADRES voor het vervaardigen en repareeren van alle soorten BRILLEN, PINCE-NEZ enz. EIGEN ELECTR. OPTISCHE SLIJPERIJ. ZONNEBRILLEN - MOTORBRILLEN. CAMARA'S Fotobenoadigdheden. Ontwikkelen, Afdrukken, Vergrooten, spoedig en net. Donkere kamer gratis disponibel.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Bergensche bad-, duin- en boschbode | 1928 | | pagina 7