HOOG EN LAAG WATER te BERGEN AAN ZEE in 1928. Nieuwstijdingen Mej. H. D. van Delden, den Haag, Mej. J. Akersloot, den Haag, De Hr. H. W. Eggers, Zaandam, Mevr. L. M. Eggers Heetering, Zaandam, Dr. H. W. Frowein, Groningen, De Hr. C, Nannes'Gorter, Alkmaar, Pension „Sans Souci". Fam. J, Langemeijer, A'dam, Fam. J. Winterwerp, Groningen, Fam. A. H. Wols, R'dam, Fam. H. Boons, R'dam, Pension „Thorna". Fam, C, Mok, A'dam, De Hr. E. Frankfort, A'dam, De Hr. M. Tromp, A'dam, Villa „Tempora". Fam. Ronday, A'dam, Huize „Trianon", Fam. H. Wesselink, Enschede, Fam. G. Wegink, Enschede, Fam. G. Verveld, Enschede, Ds. A. S. Schaafsma, Lunteren, Mej. Jo Heddendorp, Enschede, Mej. J. Bezoen, Enschede, Huize „Us Wente". Fam. Dijkhuizen, A'dam, Fam. Hootsen, Zeist, Villa „Vredelust", Fam. C. H. van den Houten, A'dam, Huize „de Viersprong", Fam. Mevr. Brenninkmeyer, Groningen, De Hr. Kerremans, Groningen, Mevr. Blok, A'dam, Pension „Vesta". Fam. Rus, Fam. H. Karsten, Mej. Brantjes, Fam. Brantjes, Fam. Ir. Begram van Eeten, Mej. Carbin, Fam. Dr. van der Haar, Fam. Boes, Fam. L. de Waard, Huize Fam. B. Bunders, A'dam, A'dam, A'dam, Nijmegen, A'dam, Utrecht, Utrecht, R'dam, Voorburg, ,Widómes." Zaandam, Pension „Willy". Fam. Hölzél, A'dam, Fam. Steijl, R'dam, Fam. Haijch, Weesp, Fam. Bassett, Zuid-Afrika, Pension „'t Witte Huis". Fam. Nauta, A'dam, Fam. G. Heinstman, Hoorn, Mevr. v. d. Meulen, N.-Niedorp, Fam. C. C. B ijle veld, A'dam, Fam, M. J. van Rij, A'dam, Mevr. Campagne, A'dam, Mevr. Boegem, A'dam, Fam. Mevr. Berg, R'dam, Fam. Ophoff, Haarlem, Pension „De Wilg". Fam. N. D. P. Nelis, Fam. J. J. Radier, Fam. A. R. Schwab, Fam. J. Tuinhout, Fam. Groenland, Fam. Crone, Fam. J. v. d. Woude, Mej. H. Linssen, Fam. H. F. v. Baaren, Dames J. Odé, Fam. W. de Wolde, Fam. J. S. Steenmeijer, Fam. Mevr. A. Vermeulen, Fam. Potjer, Villa „Woud en Duin". Fam. Willigers, Haarlem, Villa „Zomeroord". Fam. B. H, J. Schumann, A'dam, Pension „Zonnetij". Mej. Z. Wartena, Miedum, Mevr, G. Boeshev. d. Horst, R'dam, Fam. Mevr. D. Lapvan der Horst, Fam, v, d. Burg, Fam. Cohen, Fam, Mevr. Dobbinga, Fam. Nachbahr, Pension Fam. Bois, Mej. Bolweg, Fam. van Us, Dames Nieuwehuizen, Fam. Leeuwrik, Fam. Boer, Fam. van der Markt, Pension „Zonneheuvel". Fam. Kollewijn, Helmond, De Hr. Karres, A'dam, Juffr. Mante, A'dam, Dames Prins, Wageningen, Fam. Volkers, A'dam, Fam. Smalen, Eist, Mej. Smalen, Oosterbeek, Mej, Feute, A'dam, Fam. Hoogeweg, A'dam, Pension „De Zilverspar". Fam. Erdsiek, A'dam, Dames Tuppe, A'dam, Mej. Woortmeijer, A'dam, Dames v. d. Vies, A'dam, Fam. de Boer, Aalsmeer, Fam. van Olderen, Utrecht, Fam. Hartman, R'dam, Fam. Bohemen, A'dam, De Hr. Heilman en verloofde, A'dam, A'dam, A'dam, A'dam, A'dam, A'dam, Groningen, Leeuwarden, Utrecht, Hengelo, Schiedam, Zaandam, Zaandam, A'dam, R'dam, A'dam, A'dam, Haarlem, A'dam, A'dam, „Zomerlust", A'dam, A'dam, R'dam, R'dam, Zaandam, A'dam, A'dam, Pers. Pension Fam. Straus, Mevr, Andriessen, Mevr. de Klerk, Fam. Chamberton, Fam. de Lorme, Fam. Mulder, Fam. Schafer, Mevr. Dikhof, Mej. Dikhof, Mej. Lampe, A'dam, A'dam, A'dam, A'dam, A'dam, Rijswijk, A'dam, Haarlem, Haarlem, A'dam, Bij H. Bok Sr.: Fam. H. Barnevelt, A'dam, Bij Mevr. Dekker: Mevr, E. SteenwegSmit, Haarlem, Mevr. B. Steenweg Hekhuysen, A'dam, Bij A. R. A. Gerritsen Plaggert: Fam. H. G. W. Krul, Hilversum, Bij Wed. Meijer de Nijs: Fam. H. S. Keuls, A'dam, Bij D. Oosterling: Fam, Breuker, A'dam, Bij Dames Pastoor: Fam. H. Dijkhuizen, Groningen, Fam. Worp, Wageningen, Fam. Veeze, Assen, Bij C. J. van 't Sant: Fam. Marwitz, A'dam, Bij Wed. B. de Vries Koster: Fam, M. A. Barkmeijer, A'dam, De Hr. J. Peereboom, A'dam, De Hr. F. Trompetter, A'dam, Pers. 5 1 1 4 2 2 2 1 1 1 Op zichzelf wonenden In Beemsterlaan 7: Fam, Ferron Middelbeek, A'dam, In Bergerweg 52: Fam. Mr, M. J. Bakker, A'dam, In Meerweg 17: Fam. Ds. Kostelijk, Medan, In Russenweg 12: Fam, Masereeuw, A'dam, In Kruisweg 38: Fam. F. C. van Putten, A'dam, Breelaan: Fam. C. Poelv. d. Stadt, Zaandam, In Groote Dorpstraat 46: Fam. H. ter Heide, A'dam, Zusterhuis „Elim". Gemiddeld aantal aanwezige zusters, ,,'t Hooge Huis". Fam. W. F. Stoel, Alkmaar, Huize „de Kreil". Fam. H. VeldthuijsFabriek, Zaandijk, Villa „Kagok". Fam. Dr. C. Prinsen Geerligs, A'dam, Villa „Maria". Fam. H. P. Stuurman, Zaandam, Villa „Oudburgh". Fam. Heijstee, A'dam, Huize „Rusthoek". Fam, Mevr. de Boer, A'dam, Pension „Roele", Fam. M. v. Deth, A'dam, Villa „Semper-Virens". Fam. Hempenius, A'dam, Huize „Willy". Fam. E. Ie Grange, A'dam, Huize „Westdorp", Fam. Mevr. Dr. P. J. Schieveen Borgman, R'dam, Huize ,,'t Westerbosch". Fam. Mr. F. Philips, A'dam, Totaal aanwezige personen 1863 IN ZOMERTIJD. JULI. Datum Hoog water: Voormidd. Namidd 0.57 2.04 2.59 3.53 4.44 5.33 6.19 Laag water: Voormidd. Namidd 1.38 2.40 3 35 4.28 5.16 6.04 6.48 9.46 10.53 11.51 0.26 1.17 201 2.50 10.27 11.31 0 48 1.39 2 27 3.14 Gevonden en verloren voorwerpen. ER IS GEVONDEN: een imitatie paarlsnoeren dameshalsketting; een gekeurde zijden damessjaal; twee huissleutels; een zwarte elastieken jongensgordel; een kinderporte- monnaitje met eenig geld; een lichtgele heeren handschoen. ER IS VERLOREN: een sleutel van een Fransch slot; een gouden hals- kettingkje; een bruine damesmantel met blauw ge bloemde voering; een groen kindervest met roode streepjes; een rijwielbelastingplaatje; een half ron de bruine beurs met paardekoppen er op en eenig geld er in; een bruine actetasch met inhoud; een lange zilveren speld; een gabardine regenjas; een Engelsch boek; een groote blauw geruite bal; een licht bruin taschje met zakdoek en spiegeltje; een groene rugzak; een doublé armband; een zwarte redicule met zwarte voering; een bronsgroene re genmantel; een gouden speldje met maansteentje; een gouden damesarmbandhorloge; een zilveren sigarettenkoker. Te Bergen aan Zee is verloren: een babyhoedje, een gouden platina armband met brillant, een ge brand zilveren armbandhorloge met bruine wijzer plaat. Inlichtingen zijn te verkrijgen ter gemeente secretarie. PREDIKBEURTEN. Ned. Herv. Gem. (Rui'nekerk) te Bergen. Zondag 15 Juli, vm. 10 uur, Mej. Doyer van Rottevulle. Kerkje te Bergen aan Zee. Zondag 15 Juli, des voorm. 10.45 uur, Ds. H. A. C. Snethlage te 's-Gravenhage, Liturgische dienst. Looit den Heer. Vereeniging tot verbreiding der waarheid, Ker- kelaan 17, hoek Sparrelaan, huize „Oosterster". Zondag 15 Juli, voorm. ÏO1^ uur, den Heer J. J. Ruijs. 's Avonds 7 uur, oude tijd, den Heer J. J. Ruijs. Groet. Bij P. Dalenberg, Wagenmakersweg. Rechtz. Herv. Evangelisatie „Maranatha". Zondag 15 Juli, voorm. 10.15 uur, Ds. Waarden burg van Haarlem. Des avonds 7 uur de heer H. Heeresma van Amsterdam. Remonstrantsch Gereformeerde kerk te Alkmaar, Zondag 15 Juli, voorm .10.30 uur: Ds. L. B. Houtgast. Evang. Luth. Kerk te Alkmaar. Zondag 15 Juli geen dienst. Parochiekerk van de H. H. Petrus en Paulus te Bergen (Binnen). De H.H. Missen op Zondag te 1% en 10 uur, in de week te 7 en 8 uur. Gel. tot biecht dagelijks voor en na de H. Mis sen. Zaterdag van 46 en van 79 uur. H. Communie-uitreiking te 6% uur en voor en onder de H. Missen. De bibiliotheek is gevestigd Molenstraat. Zondag te 7 uur lof. Donderdag Eucharistische dag, te 2 uur uitstel ling. Te 1% uur lof- Een Openlucht-Bioscoop voorstelling. Met toestemming van den burgemeester organi seert de V. V. C, Woensdagavond 18 Juli in het van Reenenpark een gratis openlucht bioscoop voorstelling. Voor eenige jaren liet de V. V, V. een prachtige film vervaardigen van Bergen, welke film geloopen heeft in de Bioscoop aan boord van de booten van de Rotterdamsche Lloyd. Deze film is eindelijk weer eens terug ontvangen. De heer Weber, di recteur van het Victoria-theater te Alkmaar, was zoo welwillend deze film nog eens gelijk met de films van vorige Bloemencorso's te Bergen voor de feestcommissie af te draaien en met voldoening kon geconstateerd worden, dat deze film het nog zeer goed doet. Het denkbeeld rijpte daarop om de film nog eens aan de Bergenaren te laten zien, omdat het voor hen wel een bijzondere bekoring moet hebben zich zelf op een jeugdiger leeftijd te zien wandelen (men ziet er paartjes loopen, die thans reeds eeni ge jaren zijn gehuwd) en vroegere Bergenaren, die inmiddels zijn overleden, ter kerkgang te zien gaan. Ook voor niet Bergenaren is de film wegens de rijkdom aan natuurschoon aantrekkelijk. De heer Weber verklaarde zich bereid om de film in de openlucht te vertoonen en tevens het drietal films, dat de V. V. V. bezit, van vorige Bloemencorso's af te draaien. Hoogstwaarschijnlijk zal ook de film van Mooi Nederland van de A. N. W. B. vertoond worden en vast staat dat tevens eenige aardige films gedraaid zullen worden, zoo dat de V. V. C. Woensdag 18 Juli de Bergenaren en de gasten zeker een aardigen avond biedt. Voor de illuminiatie-avond op 25 Juli zijn reeds 10000 oranje lampions besteld en is de medewer king van Bergens Harmonie verkregen. Hierover en over het Bloemencorso op 8 Aug., alsmede over het openluchtavondspel op 14 Aug. hopen wij een volgend maal bijzonderheden te melden. Vast staat, dat de V. V. V. zich dit seizoen bij zonder werkzaam zal toonen. Bergens's Harmonie geeft Zondagavond in den Muziektuin een concert, waarvoor het volgend programma is samengesteld: 1. ParisBruxelles, Marsch, 2. Liberti, Ouverture, 3. Doux Espoir, Wals, 4. Fantaisie „Gamma de Vergi", Pauze, 5. Lustspiel, Ouverture, 6. Fantaisie „Le Grand Mogol", 7. Herfst, Fantaisie, 8. Marsch, Finale. De Rustende Jager. In de danszaal treedt a.s. Donderdag en Vrijdag op de Italiaansche zangeres Ebe Maris Stella, ter- Lt. Purnotte. J, Martin. P. Kelsen. Donizetti, Keler Bela. Audran. Joh. Beekman,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Bergensche bad-, duin- en boschbode | 1928 | | pagina 4