Toeristen! BEDE DROGISTERIJ I i Bakhuis DE G0EDK00PE VOLKSDROGISTERIJ, JAN DE VRIES, ALKMAAR i I GROOTSTE SORTEERING OP ELK GEBIED HOTEL A. E. ROMENY 48 Goed gesorteerde afdeelingen. S. ZWAAN Karei de Grootelaan 20, Bergen.-Tel. 83. In K. de Goede's Rijwielhandel s E 5 s 2S 15 C. BAKKER Ez. Alkmaar, Aetata Tel. Itórt 730. J. F. VAN DER OORD, VLEESCHHOUWER SIGAREN-MAGAZIJN „BERGEN-BINNEN". C. A. BRANDWIJK - Stationstraat 13.1 BERGEN AAN ZEE 1 TELEFOON INTERC. 516 J. P. ROSIER, CUISINIER UITZENDING VAN DINERS, LUNCHEONS, KOUOE- EN WARME SCHOTELS DEPOT WIJNEN EN LIKEUREN DER N.V. WED. H. RAHDER ZOON Tel. 109. Apoth.-Assistente Breelaan 17 - BERGEN (N.-H. lederen dag IJs, Coupes, Sorbets, enz WARME EN KOUDE LUNCH. Specialiteit in Bad- en Strandartikelen. DE TUINSTAD BERGEN-BINNEN (N.-H.) Ons VILLAPARK, geheel in het hout, wordt doorsneden Prachtige en welvarende Bosch- en Duinstreek. door de beroemde SPARREN-en EEUWIGE LAAN. Halte van de H. IJ. S. M. midden op onze terreinen. Goede verbindingen met Haarlem en Amsterdam. Electriciteit - Duinwater - Prima winkels - Grootte der reeds verkochte terreinen: 20 H.A. 49 A. 69 c.A. Bouw in combinatie, Gemakkelijke afwikkeling. Deskundige voorlichting. Schitterende geldbelegging, Kleine en zeer groote terreinen. gouw- EN BOUWGROND-MAATSCHAPPIJ BERGEN-BINNEN. Willem de Zwijgerlaan 5, 's-Gravenhage. Tel. 50621.DE TUINSTAD BERGEN-BINNEN (N.-.H) A A A A A LUTTIK-OUDORP, ZAADMARKT 54-57-72-74 TELEFOON Nr. 324 A A A A A VTVff OPTIEK, VERBAND- EN ZIEKENVERPLEGINGSARTIKELEN, ZAADMARKT 58 V V V V V CENTRAAL DROGISTERIJ. Homceopatische Geneesmiddelen. Stationstraat 6 - Tel. 108 - BERGEN (N.H.). Beleefd aanbevelend, JOH. SIEGMUND, Oud-Assistent-Apoth. VISCH- EN WiLDHANOEL. A. Bil A AS EN. Electr. Rund-, Kalfs-en Varkensslagerijy Annex Fijne Vleescliwaren en Worstsoorten. Eigen electrische Koelcel. Hygiënische bereiding. Breelaan 12, Bergen (N.-H.) KAREL DE GROOTELAAN 2, is het agentschap gevestigd van de N e r o - en Turner-R ij wielen. Tevens VERHUUR- en REPARATIE-INRICHTING. PRIJZEN BILLIJK- BADGASTEN! Vraagt Roomboter onder Rijkscontrole, van de N.V. MELK INRICHTING CONCORDIA"Schoolstraat 1 te Alkmaar. Ook bij Uw winkelier verkrijgbaar. s AANDENKEN AAN ALKMAAR 'r-c 92 co LU taO Jr - m o. 1 Wu -C3 T O S Z z u t- 22 fitf OD mm «C Z CO —3 o< SS t - E H O - to/ c f- O g O ZAKDOEKJES MET KAASDRAGERS O C m ca Eerste Alkmaarsche Electrische KOFFIEBRANDERIJ THEEHANDEL V./H. HOLLEVERANCIER VAN H.M. DE KONINGIN LEVERT EERSTE KWALITEIT HOLL. RUNDVLEESCH TEGEN STERK CONCURREERENDE PRIJZEN. TELEFOON 135. J. SMIT Jr. - Schoollaan - BERGEN. Specialiteit in de Rijwielmerken W „TRIUMPH" en „UNION" met 3 jaar garantie. EERSTE KLAS REPARATIE-INRICHTING. H. SCHOUTEN ZOON. STALHOUDERIJ. Expediteur en Begrafenis-ondernemer. Dorpstraat 45 Oosterweg 30 Telef. 63. N. H O B E, Antoniusstraat 1. Electrische Smederij. - Autogeen Laschinrichting. Handel in RIJWIELEN en ONDERDEELEN. Tevens HERSTELPLAATS. De ruimste sorteering in SIGAREN, gm J SIGARETTEN, TABAK en PIJPEN. Vergeet bij uw bezoek aan de Kaasmarkt niet om een kijkje te nemen in het Kaaspakhuis van de Fa. A. HENNEM AN, staande op de markt zelf no. 38, waar men gratis gelegenheid heeft de export van de Kaas naar de tropen en de diverse verpakkingen te zien DRUK N.V. V.H. HERMs. COSTER ZOON, ALKMAAR.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Bergensche bad-, duin- en boschbode | 1928 | | pagina 8