Bergensche Bad-, Duin- en Boschbode Bergen aan Zee. NEGENTIENDE JAARGANG - No. 12. ZATERDAG 18 AUG. 1928. N.V. BOUW-EXPLOITATIE-MAATSCHAPPIJ „BERGEN AAN ZEE". Aanwezige Vreemdelingen, Redacteur: C. NANNES GORTER. Adres te BERGEN: Pension „Russenweg" en te ALKMAAR: Langestraat 55 (Hotel „Toelast".) EERSTE BLAD. Voorname, rustige Badplaats met breed, helder wit strand. Geen stof Geen grondvervuiling. Verrassende resultaten, vooral bij kinderen. Uitstekende Tennisbanen (Gravel). Schitterende wandeling in c.a, 1500 H. A, der prachtige duinen en duinbosschen voor bad gasten, op kaarten die tegen betaling van 25 cents worden verstrekt. Duinwaterleiding en electrisch licht. Post- en Telegraafkantoor. Het bebouwingsplan en de gansche opzet der badplaats maken haar tot een der lieflijkste plaat sen om een buitenverblijf te stichten. Voor bouwgronden, prospectus en andere in lichtingen wende men zich tot de Huize „Kranenburgh", Bergen (N.H.) of bij den Heer D. HAASBROEK te Bergen aan Zee N.V. Bouw-exploit.-Maatschap pij „Bergen aan Zee." TARIEF ZEEBADEN. Het bad is geopend van des morgens 7.30 uur tot 12 uur en van des middags 1.30 uur tot 5.30 uur. 1 Bad met volledig costuum en handdoek 0.60 1 Bad alleen met handdoek 0.40 1 Kinderbad met volledig costuum en handdoek 0.40 1 Kinderbad alleen met handdoek0.30 ABONNEMENTSKAARTEN voor: 10 Baden met volledig costuum en hand doek 5.75 10 Kinderbaden met volledig costuum en handdoek 3.75 10 Kinderbaden alleen met handdoek 2.75 Abonnementskaarten, dit jaar afgegeven, zijn voor een volgend jaar niet meer geldig. Onder Kinderbaden worden begrepen, die voor kinderen beneden tien jaar. Een badkoets mag niet langer dan 45 minuten door denzelfden persoon gebruikt worden. Extra handdoeken worden verstrekt tegen be taling van tien cent per stuk. Zij, die een volledig bad betalen, hebben het recht hun eigen badcostuum kosteloos in bewaring te geven. Men wordt beleefd verzocht de voetenbakjes niett in de badkoets leeg te storten. STRANDSTOELEN. Eén stoel per één uur of korter 0.15 Eén stoel per twee uur of korter 0.20 Eén stoel per dag0.50 Eén stoel per week2.30 Eén stoel per maand8.00 Eén stoel per seizoen16.00 Voor het hebben en gebruiken van een eigen ligstoel (opvouwbare) op het strand per maand 2.00 Des Zondags worden geen stoelen p. d, verhuurd. De Directie behoudt zich het recht voor, om alleen des Zondags de stoelen van houders van week-, maand- of seizoenstoelen, aan anderen te verhuren, tenzij genoemde houders van deze stoe len zelf gebruik wenschen te maken, alsdan zoo mogelijk bij vooruit bericht. Op het strand bij de badkoetsen zijn steeds aan wezig twee zwemmers voor het verleenen van hulp bij eventueele ongelukken. In het gebouwtje voor eerste hulp bij ongelukken bevindt zich een brancard, een volledige verbandtrommel, een zuurstofapparaat, terwijl het badpersoneel onder wezen is in het verleenen van dadelijke hulp. Bui ten badtijd vervoege men zich in geval van nood bij C. Schotten, Witteweg 15 nabij het Station. DE BADDIRECTIE. te Bergen en Bergen aan Zee, blijkens de 15 Aug. ten Raadhuize ingeleverde lijsten. BERGEN AAN ZEE. Hotel „Nieuw Bakhuis" en Hotel-Pension „Bakhuis". Pers. Fam. H. Klaare, Wassenaar, 3 Fam. W. A. Rasch, Utrecht, 3 Fam. P. A, SchouteKeij, "Arnhem, 6 Fam. P. Berkhout, den Haag, 4 Fam. Ing. A. Catz, Leeuwarden, 5 Fam. H. SchouteWalig, Santpoort, 4 Fam, C.ReicheEisenstück, Hilversum, 6 Fam. J. Kroon van Dissel, Hoorn, 4 Fam. J. Pappenheim, A'dam, 2 Fam. M. Güttermann, A'dam, 5 Fam. Ing. A. Cats, Leeuwarden, Leeuwarden, 5 Fam. H. Dwingerd, 2 Fam. H. Dumas, Hilversum, 4 Fam. Dr. C. SchipperJelles, A'dam, 4 Fam. Dr. H. MulockHouwer, A'dam, 4 Fam. Mevr. H, Karcher— Schaedtler, R'dam, 2 Pension „Dennenzicht". Fam. Stijfhoorn, Zutfen, 5 Fam. Sissingh, Zeist, 2 Fam. Vennek, A'dam, 4 De Hr, J. v. Hasselt, den Bosch, T Pension „Frisia". Fam, Mevr. Veenland, Leeuwarden, 3 Mej. M. Kuijk, den Haag, 1 Fam. Mevr. B. Julius Eindhoven, Utrecht, 3 Fam. E. D, von Meijenfeldt, A'dam, 2 Fam. L. BurgersZuidema, Boxtel, 4 Fam. Mevr. M. Beels Quarles van Ufford, Maastricht, 6 Fam. M. J. F. Portielje, Bussum, 3 Fam. H. van Zuijlen, Bussum, 4 Fam. S. de Haas, A'dam, t". 3 Huize „Mar< Daan Brand, Hilversum, 1 Freddy en Erik Jurriaans, Baarn, 2 Dof en Mariette van Reenen, Bergen, N.H., 2 Eddy en Wim Wolf, Bussum, 2 Wim Hupkes, Bilthoven, 2 Sixta Heddema, Assen, 1 Kareltje Penninck, Bloemendaal, 1 Eddy Bosschart, Haarlem, 1 Coen en len de Braauw, Henri en Daan Putman Cramer, Velp, 2 Velp, 2 Hotel „Nassau-Bergen", Fam, Prof. Drucker, R'dam, 5 Fam. Baron de Beaufort, Bloemendaal, 6 Fam. W. Veenstra, den Haag, 5 Fam. Jhr. E. v. Heemskerck v. Beest, A'dam, 3 Fam. D. Hudig, A'dam, 4 Fam. Dresselhuys, Leeuwarden, 7 Fam. Mr. M. J. Bos, A'dam, 3 Mevr. Wellink, Winterswijk, 1 Fam. A, Donker, Baarn, 2 Mej. S. M. Bauer, A'dam, 1 Fam. Gunning, Bloemendaal, 6 Fam. Baron v. Tuyll v. Serooskerke, Geldrop, 6 Fam. L. Vehmeyer, Bussum, 5 Fam. P. Voute, A'dam, Fam. O. v. Beckerath, Krefeld, Fam. Kleesattel, Dusseldorf, Fam. Baorn Collot d'Escury, A'dam, Fam. Wed. H. v. Sonsbeek van Ryckevorsel, 's Bosch, Frau H. Erberich, Keulen, Frau KeijRouffaer, A'dam, Fam. P. A. Bos, Oosterbeek, Fam. W. Hoogenboom, Heemstede, De Hr. Brakema, den Haag, Fam. Verschure, A'dam, Fam. Prof. Dr. Mie, Freiburg, „Onder 't Stroodak". Fam. Ir. van den Broek, Dordrecht, Fam. Nöelle, Köln, Fam. Dr. de Jong, Bussum, Fam. Zetsma, Zuidhorn, Fam. Pretzler, Crefeld, Hotel „Prins Maurits", Fam. Jb. Martens, A'dam, Fam. L. J. v. Vlaanderen, Jutfaas, Dames Vos, Leeuwarden, Fam. H. Blom, R'dam, Fam. van Holst, R'dam, Fam. Ringers, Alkmaar, Fam. F. Mulder, A'dam, Fam. J. B. de Jong Cleyndert, Enschedé, Fam. Buisman, Haarlem, Fam. Bocherts, A'dam, Pers. 6 7 Hotel „Stroomer", Baarn, A'dam, Groningen, den Haag, Bergen op Z., Dordrecht, Dordrecht, Zaandam, Baarn, A'dam, A'dam, A'dam, A'dam, A'dam, A'dam, Nijmegen, Leeuwarden, Nijmegen, Fam. L. Seyffardt, Fam. Mr. W. N. J. M. Smit, Fam. Not. H. A. Buisman, Fam. Prof. Ir. A. S. Buisman, Fam. van Grütinger, Fam. Mevr. P. Franzenv. Schijndel, Fam. G. de Wilde, Fam. J. Abercrombie, Fam. G. de Nagtegaal, Fam. Mevrouw Hugenholz Klatte, Fam. Mevr. H. Teilegen Hugenholz, Fam. van Steenvelt, Fam. Butter, Fam. E. Mühring, Fam. J. van der Horst, De Hr. Bloembergen, De Hr. Bloembergen, Fam. C. Landsheer, Hotel „Trianon", Fam. Dr. Eecen, Leeuwarden, Fam. Volkers, Bussum, Fam. van Bemmelen, Helder, Mej. Rooyaards, Zwolle, De Hr. Zerbrock, A'dam, De Hr. Schultz, A'dam, Fam. Goossens, A'dam, Fam. Boekenoogen, Wormerveer, Fam. v. Pelt, den Haag, Fam. Lampe, A'dam, Pension „Wilhelmina". Fam. A. J. da Costa, A'dam, Fam. Jn, Schuddeboom, Zaandam, Fam. M. Stoopv. Delden, Dordrecht, Fam. Blankenberg, A'dam, Fam. C. N. J. de Vey Mesdag, Bussum, Huize „Anna". Fam. Meijer, A'dam, Villa „Aurora". De Hr. en Mevr. Mr. D. Krantz, R'dam, Villa „De Blinkert". De Hr. en Mevr. Mr. D. Crena de Jongh, A'dam, Villa „De Casemat". De Hr, en Mevr. N. J. Mouthaan, Haarlem, Villa „Covente". De Hr. en Mevr. J. H. Wijsman, Bloemendaal,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Bergensche bad-, duin- en boschbode | 1928 | | pagina 1