O B. W. G. LIENESCH, LANGESTRflflT 41-43-45, fl. TEN MERKEL. L. GROOTEGOED, N. C. BUISMAN, C. DUITS, Koloniale Waren, Comestibles en fijne Vleeschwaren enz. P. Nagelkerken C=3 H. DUS, L=J ELECTR. LUXE BAKKERIJ, Jb. VAN DER ZEE, Loodgieter, FOTOHANDEL BERGENSCHE KUNST- EN FOTOHANDEL Onderhoud van Tuinen, K ROOSENDAAL SPOORSTRAAT E 62, ALKMAAR. GEBRs HOED, BANKETBAKKERIJ Electrische Wasch- en Fijne Strijk-lnrichting. Café „HILBRAND", Het Sigarenmagazijn van Chocolaterie. Patisserie. SLAGROOM-GEBAKJES. DE HAAN's Lees-Bibliotheek, FOTO-ARTIKELEN. „Het Kappershuis" HET BESTE ADRES voor: JAC. DAPPER C: Raadhuisstraat 6 hoek Schoolstraat De Brandstoffenhandel Berger Rijwielhandel. van J. AKERBOOM, OLDENBURGLAAN 8, TELEF. 93, bezorgt alle mogelijke BRANDSTOFFEN concurreerend zonder prijsverh. aan huis. Wij garandeeren kwaliteit en kwantum. REPARATIE-JEN Rezoekt „DE DUINHOEVE" SMAKELIJK BROOD. KAREL DE GROOTELflflH 54. TELEFBOH 106. v. Rossem's FIRMA P. HOPMAN. KERKSTRAAT. BERGEN (N.-H.) R A M O I KI O Hótel jjNassau-Bergen" - - Bergen aan Zee. Het BESTE ADRES voor Uw BLOEMWERK PENSIONHOUDERS HET ADRES voor FRUIT is: M. SCHEEPMAKER. Komt dagelijks bezorgen. SCHARLOO TELEFOON 221 - ALKMAAR. Verhuizingen per Auto-Meubelwagen. STALHOUDERIJ. BEGRAFENISONDERNEMING. Eerste klas L1JK-AUTO beschikbaar. Molenstraat 14 Telefoon 104 Steeds ruim gesorteerd in diverse Gebakjes en fijne gevulde Koekjes. BONBONS: RINGERS DROSTE. U TOT EEN BEZOEK UITNOODIOEND. J. BUISMAN. Oude Prinsweg 9, Bergen. DORPSSTRAAT. Heerlijk buitenzitje. Prima consumptie. Zalen voor Repetities en Vergaderingen. TWEE PRIMA BILLARDS. Aanbevelend, J. KOOPMAN- TEGENOVER DE RUïNE, is ruim gesorteerd in Sigaren en Sigaretten van de bekendste fabrieken. Vakkundige verzorging. KOOPT DAAR UW AFTER-DINNER. Jan Oldenburglaan 6. - Telef. 139. HET ADRES voor fijne Thee koekjes en alle soorten heerlijk GEBAK, Ringers' en Droste's BONBONS, zoowel in luxe doozen als per ons. STATIONSSTRAAT. Werken van de beste Nederl. en Buitenlandsche Schrijvers. Onwikkelen. Afdrukken. DAMES- EN HEERENKAPPER. Dorpsstraat 10. Telef. 20I. Bergen (N.-H.) Permanent Wave (gegarandeerd) - Watergolf Ondulation. Manicure. Hoofd- en Gezicht-Massage. - Haarverven. Speciaal vakkundige bediening. BYOUTERIEËN. BELT U EVEN OP No. 23 en U heeft Aanbevelend, Dorpsstraat 6, Bergen (N.-H TELEFOON 107. Agent ,der SIMPLEXRIJWIELEN. SPECIALE REP A RAT IE-INRICHTING voor AUTO's en MOTOREN. DORPSSTRAAT 51. Voor gasten, die prijsstelten op het direct vakkundig verrichten van de gewenschte repa raties, h et a d r e s. Geen zomerprijzen. Aanbevelend, S.J. VAN WONDEREN. BREELAAN 73, BERGEN. LANDELIJKE LUNCHROOM. Prima consumptie en bediening. RIJWIELSTALLING 10 CENT. Aanbevelend, P. R. WIERSMA. DORPSSTRAAT 11, <5> TELEFOON 134, is het BEKENDE ADRES voor: Neemt proef met onze gevulde Koeken. Aanleg voor Gas- en Waterleiding. LEVERT en STELT alle voorkomende SANITAIRE ARTIKELEN. cent per half ons. 30 Verkrijgbaar bij J. BEEKMAN Jr., Groote Dorpsstraat; C. A. BRANDWIJK, Stationsstraat; Wed. J. DORRESTEIJN, Dorpsstraat 44; W. KAPPERS, Breelaan 13; J. MOSK, Bergen aan Zee; C. PASCHA, Breelaan B 6; J. PRINS, Bree laan 33; C. J. VAN 'T SANT, Oude Prinsweg 7; Fa. K. SCHOLTEN, Molenstraat 1; D. BRINK HORST t. o. 't Station; L. GROOTEGOED, Raad huisstraat 8; C. ROOZENDAAL, Oosterweg 32; J. VRASDONK, Dorpsstraat. P. P. DE JONG's ZAANDAM. BERGEN. Jan Oldenburglaan 5, (le straat rechts vanaf 't Station) ALLE FOTO-ARTIKELEN Ontwikkelen, afdrukken en vergrooten. |l|||||||||ll||lll In STRAND- en SPORTMANTELS, COSTUMES, ZOMER-JAPONNEN en DAMES- lllllllllllllllllll HOEDEN hebben wij steeds de nieuwste modellen in groote keuze voorradig. FOTO- EN LIJSTENHANDEL DORPSSTRAAT. Wij exposeeren steeds het nieuwste op het gebied van KUNSTNIJVERHEID. Perma nente expositie van Bergensche en andere schilders. Afdrukken en ontwikkelen van foto's. Filiaal te BERGEN AAN ZEE: Stationsplein. VRIJ ENTRÉE. I^S I INI Gedurende JUNI alleen des Zaterdags- en Zondagavonds DANSEN. Gedurende Juli en Augustus iederen middag Concert en iederen I avond Dansen. Ingang: Zeeweg.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Bergensche bad-, duin- en boschbode | 1931 | | pagina 12