„Bergensche Bad-, Duin- en Boschbode" van ZATERDAG 11 JULI 1931. YIERDE BLAD. Vervolg Vreemdelingenlijst. Nieuwsberichten 22e Jaargang. No. 7. Pensions te Bergen aan Zee. Hotel „Nieuw Bakhuis" en Hotel-Pension „Bakhuis". Pers. A. V. Frl. G. M, Bos Backer, Fam. Dr. W. Halbertsma, Fam. Mr. H. Nolst Trinite, Frau Dr. Karl Bodginsky, A'dam, A'dam, 2 R'dam, 7 Charlot- tenburg (D.) 1 Fam. Mr. J. Maris, Utrecht, Fam. G. W. van Nes, R'dam, Fam. G. J. Niekerk, Schoonhoven, Fam. H. Kievit, den Haag, Fam. H. P. de Vries, R'dam, Fam. J. Koopman, Zaandam, Mej. J. P. Zijlstra, Arnhem, Pension „Frisia". Fam. C. J. van Dorp, R'dam, Fam. 0. Kopania, Berlin, Fam. Dr. Wolff, Berlin, Fam. Mevr. Konings, Oosterbeek, Passanten, Pension „Onder 't Stroodak". Fam. Mr. Nederburgh, A'dam, 5 Fam. Gleisteen, Bussum, 6 Fam. van Wijk, Hillegerbs., 3 Mevr. Koch, Kerkdriel, 1 Fam. Klinkert, A'dam, 2 Hotel „Nassau-Bergen". Fam. H. H. Niemeijer, Haren (Gr.), 6 Fam. Hans Freymann, Mülheim (R.), 5 Fam. N. Brantjes, Nijmegen, 2 Fam. H. J. Ankersmit, Deventer, 5 Mej. Anna Gietz Beigmann, Göteburg, Fam. J. A. Versteeg, R'dam, Fam. G. H. Koopman, A'dam, Fam. Mr. HaitsmaMuiier, R'dam, Fam. W. Ascherman, A'dam, Fam. C. Herberhold, Utrecht, S. Roorda, A'dam, A. v. d. Rest, Oosterbeek, Mevr. v. d. Poel, Oosterbeek, D. Booyenga, Assen, J. v, d. Meulen, Ruinerwold, W. Pasma, Groningen, B. Koöistra, Beilen, J. Huisman, Groningen, d. D. Boersema, Grijpskerk, Ibema, Eext, W. Bakker, de Wijk, 'G. v. d. Molen, Zuidbroek, S. Postma, Grijpskerk, B. Boersma, de Wilp, B. Smid, Harkstede, H. Ruuls, Assen, J. E. Weida, Assen, T. D. Huizinga, Eelde, Miss Marian Irwin, New-York, Fam. C. E. v. d. Reis, Groningen, 2 Fam. J. v. Geuns, Groningen, 3 Fam. J. de Leon, A'dam, 3 Fam. Jhr. Sthratenus, Doorn, 3 Fam, Max Hertz, A'dam, 3 Fam. M. L. van Biene, A'dam, 2 „Prins Maurits". Fam. Smith, A'dam, Fam. Lacoultre, Bussum, 6 Fam. Brabander, A'dam, 2 Mevr. Heufner, Eltenburg, 1 Pension „Stormvogel". De Hr. Sidney Susan, Fam, Smalhout, Mevr, B. de Beer, Fam. E. H. Athene, Mej. D. Kranenburg, De Hr. J. B. Frank, Fam. Ch. Op den Beek, De Hr. M. Wessels, Mej. H. Elte, A'dam, A'dam, A'dam, R'dam, R'dam, A'dam, Arnhem, A'dam, A'dam, Hotel Pension „Stroomer". Mej. Schouten, den Haag, Fam. G, van Cooten, Haarlem, Fam. Buytenweg, Delft, Fam. Dillen, Blaricum, Fam. von Midler, Blankenburg, Passanten, Fam. Te Winkel, Fam. Winkel, Fam. W. Ojebben, De Hr. Osterhout, Fam. v. d. Ent, De Hr. Clant, Fam. Schokking, Fam. Sweers, Mevr. Geelinck, Fam. Snijders, Hotel „Trianon". Londen, Heerenv., Enschede, New-York, Aerdenhout, Vorden, A'dam, A'dam, A'dam, R'dam, Pension „Wilhelmina". Fam. Th. Loevens, A'dam, 3 Fam. P. de Die, A'dam, 4 Mej. Niekerk, Schoonhoven, 1 De Hr. Landweer, Schoonhoven, 1 Fam. Jansen, R'dam, 3 Fam, C. M. Otto, Zeist, 2 Dames Rutte, Passanten, Bij Beers. Mej. F. ter Cock, Pension „Holland" Fam. H. J. Hetzel, Fam. W. A. Pijzelman, Fam. S. Steinvoorte, Fam. H. D. A. Beudeker, Fam. M. Riene de Haan, Fam. S. A. Thomas Edie, Fam. E, Biema Nijkerk, Fam. J. Mulders, De Hr. Voorwijk, Mej. v. Dijk, Utrecht, Huizen, 1 (Bergen). A. a. d. Rijn, 6 Leeuward., 4 Leeuward., Arnhem, A'dam, den Haag, Hilversum, R'dam, Wolfheze, Wolfheze, Pers. A. V. 2 Gemeubileerd te Bergen aan Zee. „Anna", De Hr. en Mevr. E. Monasch, A'dam, 5 Villa „Aqnarius", De Hr. en Mevr. H. E. F. Savelkoul, A'dam, 5 Villa „CorBenKeeBar". De Hr. en Mevr. C. C. P. Ingwersen, A'dam, 8 Villa „Covente". De Hr. en Mevr. P. H. van Santen, A'dam, 7 Villa „Dolfijn". De Hr. en Mevr. Mr. G. C. B. van der Feen de Lille, Alkmaar, 8 Villa „Drie Koningen". Jhr. en Mevr. J. Six van Hillegom, A'dam, 9 „De Duinhut". Mevr. J. van der Masch Spakler, A'dam, 4 Villa „Duinrode". De Hr. en Mevr. W. F. Westermann, A'dam, 6 Villa „Duinroosje". De Hr. en Mevr. Blijdenstein, Hengelo, 5 De Hr. Heidendal, Noorwegen, 1 Villa „Duintop". De Hr. en Mevr. Th. van Hoorn, A'dam, 6 „Duin viooltje". De Hr. en Mevr. J. Kraaijenhagen, Bussum, 5 „Duinzicht". De Hr. en Mevr. E. Slaap, A'dam, 8 „De Echo". Fam. Terwolde, Zwolle, 7 Villa „Elzenhof". Herrn und Frau Dr. Max Schaefer Riimelin, A'dam, 5 Villa „Elzenlaan". De Hr. en Mevr. H. Beers, Huizen, 4 Villa „Herline". De Hr. en Mevr. R. A. Barendsen, A'dam, 7 Villa „Hilda". De Hr. en Mevr. H. C. Monsees, Hilversum, 6 „De Hoek". De Hr. en Mevr. A. C. Zandvoort, Bussum, 5 Villa „Joke". De Hr. en Mevr. G. Grondsma, Alkmaar, 7 „De Kluis". De Hr. en Mevr. J. Fijn, Bergen, 4 „Kooy". De Hr. en Mevr. J. Rotgans, R'dam, 5 „De Koepel". De Hr. en Mevr. Gorter, Bergen, 2 „De Longroom". De Hr. en Mevr. S. W. Eyssen, Alkmaar, 5 Villa „Magnolia". De Hr. en Mevr. C. Glerum, A'dam, 5 Villa „Marijke". De Hr. en Mevr. Mr. N. Bolkestein, A'dam, 5 „Noviomagum". Fam. RoyaardsSandberg, A'dam, 4 „Paviljoen", De Hr. en Mevr. Mr. H. D. A. van Reenen, Bergen, 7 Villa „Pax in Terra". De Hr. en Mevr. Frank, A'dam, 5 „'t Roefje". De Hr. Leo Peltenburg, Bussum, 5 Villa „Sandy-Corner". Mevrouw E. E. Stoel, Bloemendaal, 3 Villa „Schelpduin". Mevrouw van Marle en Mej. Sanders, A'dam, 2 Villa „Scholekster". De Hr. en Mevr. Mr. D. Crenade Jongh, A'dam, 9 Villa „Shanti". De Hr. en Mevr. G. L, van der Hoeven, R'dam, 4 Villa „Skopia". De Hr. en Mevr. C. F. Zillesen, den Haag, 3 „Ulysses". Jhr. en Mevr. Ir. C. E. W. van Panhuys, den Haag, 5 Villa „Wernau". De Hr. en Mevr. Prof. Dr. Ant. Pannekoek, A'dam, 4 Villa „'t Westerlicht". De Hr. en Mevr. A. S. de Muinck Keizer, Bilthoven, 8 Villa „Windy-Ridge". De Hr. en Mevr. J. C. M. Warnsinck, A'dam, 6 Villa „De Wijde blik". De Hr. en Mevr. H. H. W. Spiele, Velp (G.), 6 Villa „Zeedroom". De Hr. en Mevr. Ir. B. H. Blankenberg, IJmuiden. 9 „Het Zonnehuis". De Hr. en Mevr. Ir. C. G. Kraijenhoff van de Leur, Alkmaar, 7 Villa „Aan de Zonzij". De Hr. en Mevr. J. P. H. Nikkels, K. a. d. Zaan, 3 Fam. Mevr. A. HonigMeevers, K. a. d. Zaan, 5 Nederland, A'dam, gemidd. 40 Duitsche Ferienkolonie, A'dam, gemidd. 40 Vereeniging „Voor Jong Zeehuis, A'dam, gemiddeld 120 Totail aanwezig 2173 pers. MEER BANKEN IN DE BOSSCHEN GEWENSCHT. Herhaaldelijk bereiken de administratrice van de V. V. V., vooral van bejaarden, klachten over het aantal geplaatste banken in de bosschen en langs de wegen op mooie punten. Bergen is uitgestrekt en wij geven toe, dat meer dere banken gewenscht zijn. De V. V. V. deed op dit gebied reeds verdienstelijk werk en ook de ge meente gaat regelmatig door met het uitbreiden van het aantal banken voor wandelaars. Een in woonster had het vorig jaar zelfs de goede gedach te de gemeente een fraaie bank op den hoek van de Mosselenbuurt aan te bieden. Ook de stichters van het Tuindorp alhier deden vóór eenige jaren met een paar mooie door den heer Roggeveen ont worpen banken hetzelfde. Het vorig jaar hadden wij hoop, dat het goede voorbeeld van mevrouw Regout door anderen zou worden gevolgd. Dit gebeurde echter niet en daar om willen wij een poging wagen om door samen werking van velen een bankenfonds te vormen. Wekelijks zullen wij in de Badbode de daarvoor bij het bureau van de V. V. V. ingekomen gelden verantwoorden, terwijl wij in de hotel-pensions, bij de boekhandelaren en den heer L. Grootegoed 25-cents-bons voor het bankenfonds verkrijgbaar zullen stellen. Gasten en lezers, maakt ons vertrouwen niet be schaamd. Stort uw bijdrage of koopt de bons. El ke 40.die op deze wijze bijeen komt, betee- kent het plaatsen van een bank in de bosschen ten dienste van de wandelaars. Wij houden ons ook aanbevolen voor opgave van plaatsen waar de banken het liefst gewenscht worden en zullen deze wenschen dan ter kennisse van ons gemeentebestuur brengen. Steunt het vormen van een bankenfonds. WAT IS ER IN ALKMAAR TE ZIEN? Het gemeentebestuur van Alkmaar begrijpt, dat het Vreemdelingenverkeer voor deze kaasstad, met de grootste kaasmarkt ter wereld en haar grootsch historisch verleden, een bron van wel vaart voor de bevolking is. In het wereldtoerisme neemt Alkmaar een goede plaats in. Voor enkele weken werd er van de bedrijvigheid der Kaasmarkt een geluidsfilm ver vaardigd, die de markt in hare volle bedrijvigheid aan de bevolking van alle werelddeelen toont. Het bezoek aan de Kaasmarkt door menschen van allerlei nationaliteit neemt dan ook geregeld toe en is thans reeds even groot als dat des Don derdags aan de markt te Middelburg met zijn mooi stadhuis en zijn stoere boeren en boerinnen in Zeeuwsche kleederdracht. De burgemeester van Alkmaar, Mr. Wendelaar, zelf een bewonderaar van het oud-Hollandsche stedenschoon, zint echter op middelen om de vreemdelingen wat langer in zijn stad te houden dan gewoonlijk bij een bezoek aan de Kaasmarkt het geval is, omdat hij weet, dat Alkmaar, als één van de oude Nederlandsche steden, ook uit steden bouwkundig oogpunt een nauwkeuriger belangstel ling ten volle verdient. Alkmaar, met zijn niet op het tegenwoordig ver keer berekende nauwe straatjes en grachten, die spreken van een grijs verleden, doch er tevens ge tuigenis van afleggen, dat de tegenwoordige bewo ners een bedrijvigheid weten te ontwikkelen, dié er van getuigt, dat Alkmaar ook in onzen tijd is gebleven het centrum van West-Friesland, is mooi. Ook wij zien gaarne, dat onze gasten daarmede nader kennis maken en namen daarom Donderdag middag met voldoening kennis van de mededeeling van Mr. Wendelaar, dat het dagelijksch bestuur opdracht had gegeven tot het vervaardigen van een kaartje, dat aan de in de omgeving verblijven de zomergasten gratis zal worden toegezonden en dat de aandacht vestigt op een 23-tal ook voor vreemdelingen interessante bijzonderheden van Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Bergensche bad-, duin- en boschbode | 1931 | | pagina 13