A. KOLLMER, Agent van da Gazelle-Rijwielen. Badgasten! traat, r. MANUFACTUREN, Verhuur- en Reparatie-inrichting. HEK- EN RASTERWERK Electr. Luxe Brood- en Banketbakkerij Badgoederen, Heeren-Modes, Dames-Modes, Handwerken, Tricotages, Parfumerieën, Toilet-artikelen. u M. CIJFFERS, JSl HOTEL-PENSION „DUINVERMAAK". Bergen-Bergen aan Zee- Fa. M. KLEVERUAN Co. JOH. VftN BALEN, van C. HOUTMAN, Kleine Dorpsstraat, Bergen. W. BUSKER, De Firma JACOB PRINS, Welbekend zijn de reuze-goedkoope prijzen. „Het Bonbonhuis" tegenover Station Bergen-Binnen. N.V. Melkinrichting „CONCORDIA". Schoolstraat 1-2, ïelel. 424. Alkmaar CORSETTEN-MflGflZIJN MIKE BREIJER, „Eeuwige Lente" HERM. H. DE JONG, Hotel Pension Restaurant „RUSSENHOVE" Leuke, aardige Kiekjes I ARCHITECT I Gramofoon- p laten. TENTOONSTELLING A. COLNOT, voor alle doeleinden N.H0EBE EN ZOON, BERGEN CHOCOLATERIE. Fijne Bonbons en Chocoladewerken. S, KOSTER. S. en P. J. STEKELBOS, HET OUDSTE EN MEEST BEKENDE ADRES RINGERS' en DROSTE's BONBONS. IB IE IR, G- IE3 IN" JST. - ET.) Raadhuisstraat 7-9. - Telefoon 51. Zaanstreek-Amsterdam. Dagelijks van BERGEN eiken voormiddag. Van AMSTERDAM 5 uur n.m. Kantoor en Ligplaats: Singel 349a, Tel. 43092. Te BERGEN Molenstraat 4, Tel. 74. Te BERGEN AAN ZEE: D. Roos, Tel. 513. Neemt Verhuizingen aan door geheel Nederland. Beleefd aanbevelend, Electrische Luxe Brood-, Beschuit en Banketbakkerij Dorpsstraat 80, Telefoon 113, levert uitsluitend EERSTE KWALITEIT. Bekroond: len Prijs, Bakkerij-Wedstrijd Alkmaar 1927. Melkinrichting en Stoom-Zuivelfabriek „JULIAN A" De gepasteuriseerde melk van deze inrichting is DE BESTE!!! Te Bergen a. Zee is een filiaal gevestigd t.o 't Station. Tevens aldaar Comestibles en Kruidenierswaren. MOLENSTRAAT 3, BERGEN. Kleine Dorpsstraat 25, Tel. 179, is het oudste en meest bekende adres voor SOUVENIRS en LUXE AARDEWERK van Bergen. Groote sorteering inBonbons.Biskwie, Drups en Suikerwerken. De meest gesorteerde zaak ter plaatse. IJS- en MELKSALON Gebruikt bij ontbijt of toespijs onze heerlijke MELK-YOGHURT, Vraagt Uwen winkelier onze prima gepas- turiseerde ROOMBOTER met Rijksmerk. MIENT C 17, - ALKMAAR, tegenover de Langestraat. Telef. 526. Grootste keuze. - Lage prijzen. Decoratieve Bloemwerken. Tuin- Architectuur. Bloemenmagazijn Jan Oldenburgl. 7, BERGEN (N.-H.) Zaalversie ringen, enz. LIJTWEG 44. Breêlaan 37 - BERGEN - Telef. 54. Stroomend water op alle kamers. Logies met ontbijt f 3.50 Lunch f 175 Diner f 2.50 Aanbevelend, J. TH. M. DE VRIES, voorheen eigenaar Hotel „Toelast", Alkmaar. in bosch en duin. Artistieke opname. Vakkundige afwerking. Zonder prijsverhooging overal te ontbieden. ADR. SCHOEN, Fotograaf, t.o. Hotel „Duinvermaak", Bergen JAN OLDENBURGLAAN, BERGEN (N.-H.) Wat niet voorradig is, bestellen wij voor U. A P. ELDERS ARCHITECT iipioil MEERWEG 3 lïUFHÏffl BERGEN VANSCHILDERIJEN EN TEEKENINGEN DOOR ATELIER: LIJTWEG 16, ACHTER PARK MEERWIJK BERGEN, VAN 10 TOT 5 UUR. ENTREE: 25 CENT. SMEDERIJ ST. ANTHONIESTRAAT Stationsstraat 9, Telef. 2,15, BERGEN. Specialiteit in: Aanbevelend, 99 Stationsplein, Bergen aan Zee. Eenigste handel in Groenten, Fruit, Conserven en Wijn te Bergen aan Zee. Ip*r Standplaats met Fruit is tegenover Hotel „NASSAU-BERGEN". Tel. 516. TELEFOON 57. Lommerrijke speeltuin voor de kinderen der Pension gasten. Rustige zitplaats. Diverse automaten. Uitgestrekte wandeling door de bosschen en duinen, lederen Zondagmiddag van 2.30-7 uur CONCERT. WANDELKAART DER STAATSDUINEN 10 CENT. voor alle soorten SCHOENWERK, prima kwaliteit. MACHINALE REPARATIE-INRICHTING. Alles wordt vakkundig gemaakt. H. K U IJ S, Oude Prinsweg 5. Oude Prinsweg 1. Telefoon 55. Specialiteit in: Bekroond op de Nationale Vakwedstrijd, 10 October 1929 te Amsterdam. Aanbevelend, H. H. W. KLEIJBERG.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Bergensche bad-, duin- en boschbode | 1931 | | pagina 16