J.P. N.V.Melkinrichting „WILHELMIN A HHflH ALLE MELKPRODUCTEN. HUIS met vrije Keuken in COMESTIBLES en FIJNE VLEESCHWAREN van de FIRMA NOACK. BOTER, KflflS en EIEREN. O. BE ESC, 16. - BERGEN. - TELEFOON 5. LANGESTRAAT3-5-B-11, ALKMAAR VOOR PEKSROKS HET A OR ES DE BALLONWEDSTRIJD. 9e pr. De ballonwedstrijd op Vrijdag 26 Juli ter gele- 10e pr. genheid van de herdenkingsfeesten te Bergen aan Zee was, zooals wij in het vorig nummer reeds be- lie pr. richtten, een groot succes. Ruim 300 kaarten kwamen uit verschillende 12e pr. oorden bij den Secretaris, den heer D. Haasbroek, in. 13e pr. Het is ons niet mogelijk allen te publiceeren, waarom wij hieronder de interessantste laten 14e pr. volgen. De prijsuitreiking heeft plaats Dinsdagmiddag 15e pr. 4.15 uur in de Rustende Jager. De gelukkige prijswinnaars worden verzocht op 16e pr. dat uur aldaar in den tuin aanwezig te willen zijn. 17e pr. Ie pr. A. Bellekom, bij Parijs, R.K. Jongenssch. 2e pr. Dickie Mol, Bergueneuse (Fr.) O. L. S. 3e kl. 18e pr. 3e pr. Trien Beentjes, Briellen bij IJperen, België, 19e pr. Ursulaschool. 20e pr. 4e pr. W. Urbanus, Lophem, België, Berger School- 21e pr. vereeniging. 22e pr. 5e pr. Cor Schoen, Koolkerke bij Brugge, O. L. S. 23e pr. 3e kl. 24e pr. 6e pr. Jan Bloetjes, Brugge, St. Adelbertus sch. 7e pr. Piet Bakker, Heinkenszand, (Z.), St. Alber- 25e pr, tus school. 8e pr. B. v. Eijk, Veere, St. Ursulasch. L. Tengbergen, Wissekerke, N. Beveland, Berger Schoolvereeniging. Agnes Tengbergen, Wissekerke, N. Beve land, Berger Schoolver. Gerica de Koning, Ouwerkerk, (Z.), St. Ur sulaschool. Trientje Brands, Nieuwerkerk in Duiveland, O. L. S. N. Hollenberg, Duivendijke (Z.), St. Ursula school. Alie Miltenburg, Duivendijke (Z.), St. Ur sulaschool. Piet Huurman, Duivendijke, Schouwen, O. L. S. Greta Kop, Zierikzee, O. L. S. Gerrit Dilg, Kerkwerve bij Zierikzee, Ber ger Schoolver. Wim Mol, Zonnemaire (Z.), O. L. S. J. Mulder, Brouwershaven, Mulo. Caesar Voute, Melissant, (Z.H.) U. L. O. J. v. Roobeek, Goedereedc, St. Ursulasch. Tini Müller, Rockanje a. Z., O. L. S. Ali Beekman, Brielle, O. L. S. W. Roobeek, Eiland Rozenburg, St. Adel- bertusschool. P. van Duin, Rozenburg (Z.H.), St. Adel- bertusschool 25. Naam van het kind: W. Ploeger, Cor Schoen, Kees Kooge, Ali v. d. Lans, Hiltje de Graaf, M. Bos, Trientje Brands, Tineke Vrije, Betsy Peters, Ali Koning, Adriaan Mijers, H. Heinorie, Alie Miltenburg, W. Broesma, A. Bellekom, W. Urbanus, N. Hollenberg, Jo Gerdes, Hilly Delver, Lientje Dekker, Marie Rood, Greta Zwaneburg, H. Grootegoed, Kl. Nooy, Trien Hollenberg, Ger. Briefjes, G. Druiver, G. Schmidt, R. v. d. Woude, Herman Poldervaart, L. Crefeld, Riet de Ruiter, Gerica de Koning, Dickie Mol, M. Akkerman, J. Dekker, Pim Boorsma, Jouke Buizer, Mien Jansen, Binnengekomen: Woensdag 1 Juli. Ochtendpost. School: O. L. S. O. L. S., 3e kl. O. L. S. St. Ursulaschool St. Ursulaschool. Berger Schoolver. O. L. S. Gevonden te: Kalverdijk Koolkerke (Brugge) België Bakkum N.H. Castricum aan Zee De Lier Z. H. Nieuwenhoorn Nieuwerkerk in Duiveland Binnengekomen: Woensdag 1 Juli, Avondpost. O. L. S„ 3e kl. Brielle O. L. S., 3e kl. Castricum aan Zee O. L. S., 3e kl. Egmond aan den Hoef Chr. S. Noordwijk D. F. Kolonie Katwijk aan Zee Binnengekomen: Donderdag 2 Juli. Ochtendpost. St. Ursulaschool Duivendijke Zeeland Binnengekomen: Donderdag 2 Juli. Avondpost. Berger Schoolver. Wijk aan Duin Binnengekomen: Vrijdag 3 Juli. Ochtendpost. Datum gevonden: 27 Juni 28 Juni 30 Juni 30 Juni 30 Juni 30 Juni 27 Juni bij Parijs Lophem (België) Duivendijke Zeeland Haarlem Loosduinen Avondpost. O J. Punt, Jan Molenaar, Mien Noord, Grietje Bruin, Greta Kop, N. Vink, Wettig gedeponeerd Handelsmerk. R.K. Par. Jongenssch. Berger Schoolver. St. Ursulasch. St. Ursulasch. O. L. S. Binnengekomen: Vrijdag 3 Juli. St. Ursulasch. Brielle St. Ursulasch. Katwijk aan den Rijn Binnengekomen: Zaterdag 4 Juli. Ochtendpost. L. S. Heiloo O. L. S. Castricum St. Ursulasch. Heiloo St. Ursulasch. Castricum St. Ursulasch. Stompwijk R.K. Jongssch. Bakkum D. F. Kolonie Wijk aan Zee Binnengekomen: Zaterdag 4 Juli. Persoonlijk. Egmond aan den Hoef Op 4 Juli 1931. Avondpst. O. L. S., 3e kl. 't Veld (Oude Niedorp) Op 5 Juli 1931, Ochtendpost. Berger Schoolver. Schoorl in de duinen St. Ursulaschool Overveen St. Ursulaschool Ouwerkerk (Zeeland) O. L. S., 3e kl. Bergueneuse (Frankrijk) Op 6 Juli 1931. Avondpost. Berger Schoolver. Wassenaar in de duinen Berger Schoolver. Wassenaar Persoonlijk gebracht. Bergen aan Zee Meeuwenlekken Idem Idem Op 6 Juli 1931. Avondpst. Egmond aan den Hoef Op 7 Juli 1931, Ochtendpost. St.. Ursulaschool Bakkum St. Ursulaschool Wassenaar in de duinen Op 7 Juli 1931. Avondpost. St. Ursulaschool Castricum in de duinen Op 8 Juli 1931. Ochtendpost. O. L. S. Wassenaar in Park Kievit Op 8 Juli 1931. Avondpost. O. L. S. Zierikzee R.K. Jongensschool Bakkum in de duinen Chr. School Chr. School O. L. S. 30 Juni v.m. 4 u. 26 Juni 30 Juni 28 Juni 30 Juni 30 Juni 27 Juni 27 Juni 1 Juli 30 Juni 2 Juli 1 Juli 30 Juni 1 Juli 28 Juni 27 Juni 29 Juni 28 Juni 27 Juni 3 Juli 26 Juni 29 Juni 26 Juni 3 Juli 2 Juli 30 Juni 27 Juni 5 Juli 2 Juli 5 Juli 5 Juli 28 Juni 5 Juli 5 Juli 3 Juli 7 Juli 7 Juli 5 Juli BERGEN (N-H.) TELEFOON 110. Filiaal KLEINE DORPSSTRAAT 7. Bestelling te Bergen aan Zee met eigen bestelwagen. BOTER TUIST KAAS ONDER RIJKSTOEZICHT. Prima kwaliteit. Hygiënische bereiding. Grapjes Enfant terrible, Zeg vrouw, zei op een middag de heer Sekuur tegen zijn echtgenoote, denk er nu eens om, die 7.60 aan dat mensch terug te vragen als ze van avond komt. Dat's goed, ik zal het doen. De kleine Jan was erbij, toen dit zeer korte ge sprek werd gevoerd. Hij had net gedaan, of hij er niets van had gehoord, was rustig door blijven spe len, maar had de woorden van zijn vader goed in zijn geheugen geprent. Hij was er benieuwd naar, wie „dat mensch" wel zou blijken te zijn. Hij had er geen idee van, wie van de kennissen van zijn moeder 7.60 kon heb ben geleend. Maar dat geheim zou hem 's avonds wel ontsloten worden. Rustig afwachten, dacht hij en niet doen of je er nieuwsgierig naar bent, dan krijg je natuurlijk dadelijk te hooren, dat je je niet met de dingen van groote menschen bemoeien mag. Het werd avond en de verwachte visite van me vrouw Sekuur kwam. Er werd gesproken over koetjes en kalfjes. De heer Sekuur was er niet bij. Hij zat beneden in zijn werkkamer. Hij hield niet van mevrouw Geelwit. Hij trok zich altijd terug, als zij kwam. Mevrouw Sekuur moest zich dus alleen met me vrouw Geelwit bemoeien. Kleine Jantje zat nog te spelen, hoewel het hoog bedtijd was. Het knaapje had zijn zin. Hij wist nu, wie me vrouw Geelwit was. Op een gegeven oogenblik zei mevrouw Geelwit tegen mevrouw Sekuur: Hé, dat is waar ook: u krijgt nog geld van mij. Geld? Geld? zei mevrouw Sekuur. Laat eens kijkenO ja, dat is waar! Hoe veel was het ook weer? Kunt u het zich nog herinneren? Gunst, het is al zoolang geleden Tja, ik zou het mijn man eens moeten vragen, die zal het zich nog wel herinneren. Hier kwam Jantje overeind. Hij liep op zijn moe der toe, keek haar recht in de oogen en zei: Wat kan jokken! U weet best, hoeveel u nog van deze mevrouw krijgt. Van middag zei papa nog tegen u: Denk er nu eens om, die 7.60 aan dat mensch terug te vragen, als ze van avond komt! Jantje werd als de wind naar bed gestuurd, maar dat was geen remedie meer tegen de pijnlijke situ atie. Jonge vrouw: O, ik voel me zoo ongelukkig. Mijn man is al den heelen avond uit en ik heb geen flauw idee, waar hij uithangt. Ervaren vriendin: Maak je daar niet druk over. Je zou waarschijnlijk nog twee keer zoo ongeluk kig zijn als je het wel wist. Advertentiën. gevraagd te BERGEN van 1—22 Augustus. Br. lett. B Z. MAX R NUNES, A'dam. Eerste klas Zaak ter plaatse Breelaan 10, Bergen. Telef. 52. Auto-stalling met aparte boxes. LUNCH. DINER. RESTAURANT a LA CARTE. Vanille-IJs Diverse Coupes. voor Ledikanten, Matrassen, Dekens, Gordijnen, Linoleum, Bad-artikelen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Bergensche bad-, duin- en boschbode | 1931 | | pagina 4