Eerste Klas Moderne Rund-, Kalis- en Varkensslagerij. RINGERS kersen Donbon WASCHT, STOOMT EN VERFT SSTZSKAK Alkmaarsch Warenhuis. Bij PASSER te Bergen aan Zee HEI BADHUIS van Jet Witte Kruis" Stalhouderij Fa. H. SCHOUTEN l Zn. N. V. de Aikmaarsche Stoom-,Wasch-&Strijkinrichting J. BLOMBERGEN Stationsstraat 1 - BERGEN - Telefoon 86. J.P.KREB BEZOEKT HET Bad- en Zomer-artikelen, Speelgoederen, Sport- en Reis-artikelen, Souvenirs. Luxe-, Weelde- en Huishoudelijke Artikelen. Grootste sorteering. Laagste prijzen. IQ h- CL 00 H. BLANK, D. ROOS ZOON, OVERDEKTE RIJWIELSTALLING voor 300 fietsen. EEN DER MODERNSTE ZAKEN TER PLAATSE. C. P. JONGENS, WONING-INRICHTING JOH. BAKKER Wz. Fantasie Meubeltjes. WESTER WEG - TELEFOON 445 - ALKMAAR, ALTLIE VERVOER GRATIS Eiken Woensdag halen en brengen in Bergen en Bergen aan Zee. DAMES- EN HEERENKAPPER, HET ADRES voor Vakkundige Haarverzorging Ondulation Permanente, METHODE EUGÈNE. Manicure. Pedicure. KAPPER HOTEL „NASSAU-BERGEN" BERGEN AAN ZEE. BANKETBAKKERIJ BREELAAN 16 TEL. 5. Levert diverse Schotels, IJspuddings en alle soorten Gebak. Groote sorteering in fijne Bon - bons en lekkere Koekjes. FIJNE VLEESCHWAREN EN PRIMA WORSTSOORTEN. EIGEN ELECTRISCHE KOELCEL. A. HflAASEN - BREELAAN 12, BERGEN - TELEFOON 14. Langestraat Achterstraat. Houttil. HET AANGEWEZEN ADRES voor: MRU ENTREE. zijn verkrijgbaarStrand- en Bad-artikelen, Souvenirs, Ansichten, Strand en Badschoenen. - SIGAREN en SIGARETTEN. - CHOCOLATERIE. TEVENS HET ADRES voor FOTO-ARTIKELEN en ONTWIKKELEN van FILMS (door Fotograaf). LjJ CD 3 N.V. Drogisterij en Chemicaliën-handel v h. JAN DE VRIES, - Alkmaar, Zaadmarkt, -Telef. 324. aan het Kweerenpad te Alkmaar, is den ge- heelen dag geopend, behalve van 11/2 tot 3 uur. mr KUIP- en DOUCHE-BADEN. Reeds jaren lang een algemeen erkende specialiteit Let op den naam Kookfornuizen YOOr met en zonder warmwater-voorziening vanuit het fornuis. NICO VAN VUURE, Fabriek en Magazijn: Zaadmarkt 50, Alkmaar. Dorpsstraat 13, BEEEDIGD MAKELAAR EN TAXATEUR IN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN. BAKKERIJ EN LUNCHROOM „DE SPOORKLO K", Stationsplein, Bergen aan Zee. PRIMA CONSUMPTIE. hero Groenten. Olba Vleeschwaren. Koloniale Waren, Comestibles, fijneVleeschwaren, Delicatessen. Wijn van Oud. Tel. 185, Verkade's Biscuits. Speciaal in Ruïne-Steentjes, EEN HEERLIJK KOEKJE. Beleefd aanbevelend, Stationsstraat 6. BERGEN (N.-H Stationsstraat 4, BERGEN. Behangerij. Stoffeerderij. OOSTERWEG 30. TELEF. 63. Wie rustig van het mooie Bergen wil genieten, bespreekt bij ons een rijtuig. UITSLUITEND BEKWAAM PERSONEEL.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Bergensche bad-, duin- en boschbode | 1931 | | pagina 5