J Eet meer FYFFES' BANANEN. Imp.: W. SCHEEPMAKER, Alkmaar. Garage A. DAM Co. FIAT-en NASH-Auto's. Hotel-Restaurant „PROOI", Fi. MIMI'S FOTO-BEL, na au WASSCHERIJ 5. KROM, Ons Waschgoed is HELDER. f - Middag-en Avond Concerten TERREIN voor VILLABOUW TE KOOP DROGISTERIJ „BERGEN'S WAPEN". BAKHUIS Sigaren-magazijn THE RAMBLING SERENADERS. SNAARMANSLAAN, HOEK SCHARLOO. - TEL. 490. - ALKMAAR. 1e KLAS VERHUUR-INRICHTING. EENIG AGENT VAN DE BEROEMDE TELEFOON 523. A L K M ft A R. De PRIJZEN BILLIJK. Voor belangstellenden is onze MODERNE Zaak te bezichtigen. TEL. 505. BERGEN AAN ZEE- 100 BEDDEN. BEKENDE GOEDE KEUKEN. UITZENDING VAN LUNCHEONS EN DINERS. Restaurant a la Carte den geheelen dag. 't Zijn de lekkerste! Binnenlandsche Exploitatie-Mii. van Goederen te Bloemendaal. C. G. HALI, Chemicaliën, Parfumerieën, Toilet- en Foto-artikelen. M. KATER, HOTEL Jb. VRASDONK&ZOON LOUDELSWEG 2. - TEL. 133. - KLEINE DORPSSTRAAT 2. DAMES- HEEREN MODE-MAGAZIJN Kousen. Handschoenen. Lingeries. Badmutsen. Badcostuums „HET FRUITHUIS" K. LOOTS. „BERGEN-BINNEN" C. A. BRANDWIJK. t Oude Prinsweg 21, - naast Bureau V.V.V. Moderne ontwikkel- en afdruk-inrichting. Advertentiën, geplaatst in „De Badbode hebben beslist succes D. KONING, Dorpsstraat 52, N. P. KOKKES, Handel in flardappelen, yersche Groenten en Fruit. Chauffeurs bekend met alle wegen in Nederland en de voornaamste wegen van Europa. Voor reparaties aan Auto's HET ADRES. „uuuuu.ul IIUIUI I UltUIUIl ||l INGERICHT VOOR DE ONTVANGST VAN GEZELSCHAPPEN. Rijwielstalling a 10 cent. J. STROOMER ZOON. in de kom van de gem. Bergen, nabij het station der H.IJ.S.M., gelegen tusschen Breelaan, Russenweg en Natteweg. Inlichtingen te bekomen ten kantore der Mij. te Bloemendaal, Iepenlaan 2. en bij den heer Th. SLUYTER, Breelaan 75, Bergen. Tel. 196. STATIONSSTRAAT 11, BERGEN, TEL. 176. OPTICIEN,ALKMAAR. Zonnebrillen, Foto-artikelen. ZEISS' PUNCTAL GLAZEN. LANGESTRAAT 70, ALKMAAR. TELEFOON 43. GARAGE. STROOMEND WARM EN KOUD WATER. - BAD. CENTRALE VERWARMING. BERGEN AAN ZEE TELEFOON INTERC. 510. Dag en nacht door verbinding. J. P. ROSIER, Cuisinier. Uitzending van Diners, Luncheons, Koude- en Warme Schotels, Oepöt van Wijnen der N,V. Wed. H. RAHDER ZOON. handel in Aardappelen, Groenten, Fruit en Conserven Bij ons worden de aardappelen en worteltjes met de schilmachine geschraapt. Fnidsen 111-113 Alkmaar Uitgebreide Groenten-en Fruithandel. Uw wortelen en aardappelen worden bij ons geschraapt met de nieuwste H o b a r t - Schraapmachine. Stationsstraat 21. Telefoon 158. STATIONSSTRAAT 13, - BERGEN, IS 'T RUIMST GESORTEERD. WANDELKAART gratis verkrijgbaar. Te Bergen aan Zee zijn onze artikelen in de Zaak van den Heer PASSER verkrijgbaar. TELEFOON 80. Vleeschhouwerij en Spekslagerij. Levert uitsluitend eerste kwaliteit Rund-, Kalfs- en Varkensvleesch. Bezorgt gratis te Bergen en Bergen aan Zee. OLDENBURGLAAN 2, - TELEFOON 105. De fijnste Vruchten zijn bij ons verkrijgbaar. Wij betrekken v. binnen-en buiteniandsche kweekers

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Bergensche bad-, duin- en boschbode | 1931 | | pagina 6