TENNISPARK KRUISWEG I r RINGERS GARAGE CENTRAAL BANKER'S KOFFIE fio THEE -Pilsner. - ftmstel- r. Viooltjes Grootste sorteering hier ter stede. MODEL VLEESCHHOUWERIJ en SPEKSLAGERIJ. Electrische Wasch- en Strijkinrichting. „De Tabakspijp" (- en SIGARENMAGAZIJN van J. bij de Schoolstraat. Tel. 161. „DE VALK" GEBRs. VAN DER WAL, Banketbakkerij - Lunchroom „ROOS". LANGESTRAAT 28. LANGESTRAAT 28. TELEFOON 150. Gebr. Hoogvorst, KERKSTRAAT No. 4, BARKER'S KOFFIE en THEE. Bij TOON MOLENAAR, AMSTELBI ER, Speciaal Fijne Wasch. F W. S C H R IJ E R, KLEINE DORPSSTRAAT 15, - BERGEN (N.-H.) ELECTRISCHE LIMONADEFABRIEK J. OTTER, OPEN EN GESLOTEN STALLING. REPARATIES AUTO-TOCHTEN. Garage „KUITWAARD" WITTEWEG 19a, BERGEN AAN ZEE, TELEF. 511. 0 .Si a -2f "3 E BREELAAN, hoek VIJVERLAAN. DINER DU JOUR BIJ ABONNEMENT. f 1.75 f 1 25 DROGISTERIJ, LANGESTRAAT, ALKMAAR, vindt men steeds een ruime sorteering Toiletzeepen en Sponzen, Tandpoeders en Pasta's, Tand- en Nagelborstels. Verder vele verpakte Geneesmiddelen en de meeste artikelen, die tot het vak behooren. Aanbevelend, NIEROP SLOTHOUBER. in WIJNEN, PORT'S, SHERRY's, LIMONADE's, Binnen- en Buiten- landsch GEDISTILLEERD IETS FIJNS TEGEN BILLIJKEN PRIJS, vraagt het niet bij den kruidenier, doch bij den Wijn- en Gedistilleerdhandel. Aanbevelend, L. RIJNIERSCE ZOON. Jan Oldenburglaan, Tel. 61, Bergen. is te Bergen aan Zee het bekende in fiji 25 cent per uur per persoon. Stoom Wasch- en Strijkinrichting Noorderkade 68, Alkmaar. Tel. 1209. HET ACRES' voor een HELDERE WASCH. Dagelijks halen en bezorgen Hotels en Pensions belangrijke korting. Dorpsstraat I. Telefoon 99. Grooté sorteering KOEKJES en GEBAK. BONBUNS en LUXE DOOZEN van DROSTE en RINGERS. Beleefd aanbevelend. Kantoorboekhandel, Advertentie bureau, Electr. Drukkerij, Schrijf machines, Telmachines. Lederwaren, Reisartikelen, Reis koffers, Tennis artikelen, Bad- artikelen, Wandelkaarten, Gidsen, Souvenirs van de Kaasmarkt. Schrijf- en Teekenbehoeften. Specialiteit Kantoorboeken. llllllllllllllllllllllllllllll 19 lu. Zomergasten te Bergen en Bergen aan Zee is een DELICATESSE en toch niet duurder dan de koffie- en theesoorten van mindere kwaliteit. Vraagt Uwen Hotel-Pension houder of winkelier eens naar ALKMAAR TELEFOON 730. hoek SCHARLOO-BERGERHOUT, drinkt men het heerlijkste glas 20 ct. p. glas. Dagelijks versch Bier. Vraagt het de kenners. Voortref fel ij k e chocolade in den vorm van viooltjes. Een specialiteit Lef op den naam OPGERICHT 1915. HOOFD-AGENT voor Aikmaar en Omstreken der Beijersch Bierbrouwerij „DE flMSTEL". Telefoon Intercomm. 14. Agent voor BERGEN: J. W. SCHOLTEN, Molenst. 20 Tel. 62. to „DE RUSTENDE JAGER" TELEF. 75. Al TH'e MET EN ZONDER U I KJ 5 CHAUFFEUR. MODERNE RUIME DOOR VAKKUNDIG PERSONEEL. WIJ ORGANISEEREN DIVERSE VRAAGT INLICHTINGEN. LUXE VERHUUR-INRICHTING. Bagagevervoer p. vrachtauto door geheel Nederland. c f r—% u f o ■o/j Ui CL» CO -4-» 1 c <u c=5 u* CC3 "c •Jas cud <u CD ac= <L> "G C c$ -4-» G C-D <L> bio -22

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Bergensche bad-, duin- en boschbode | 1931 | | pagina 8