PIANO B. W. G. LIENESCH, WANDELGIDS MATTONI Bronwater VAMI-ROOMIJS J. P. KREB Het Kappershuis AKERBOOM's Brandstoffenhandel, MOTEL-PENSION VAN BERGEN EN BERGEN AAN ZEE W. STROOMER II IL DE DROGISTERIJ „HET ZUIDEN" Gez. ROOS, beemsterlaan, BERGEN. C.V. Cement Tennisbaan J. BLOMBERGEN, TE HUUR I IWoderneONTWIKKEL-enAFDRUK-inrichting BANKETBAKKERIJ E. RIJNIERSCE, MOLENSTRAAT 3, - BERGEN. Bezoekt „DE DUINHOEVE" LANDELIJKE LUNCHROOM. Voor heerlijk Brood en pracht Beschuit Kiest men gewis „VAN BALEN" uit intiem en gezellig zitje. §j Annexfijne banketbakkerij. m „DE BERGENAAR", Fijne Koekjes en Gebak. In vlotte, aardige ZOMERJAPONNETJES en MANTELS hebben wij steeds een groote sorteering. LANGESTRAAT 41-43-45. ALKMAAR, TEL. 2782. Reclame-boekje en Pensionlijst gratis HOTEL - PENSION - LUNCHROOM verkrijgbaar in ]|i en !|2 flesschen bij: G. J, VIS, Agent Heineken's-Brouwerij, Tel. 66. J. W. SCHOLTEN, Agent Amstel-Brouwerij, TeL 62. „WILHELMINA" Bestelhuis voor OPTIEK der N.V. „VRIESIA", Alkmaar. BERGEN-BINNEN te BERGEN (N.-H.) - PRINSESSELAAN BLOEMENMAGAZIJN Dames- en Heerenkapper TE BERGEN. Bevragen: Wester weg 1, Alkmaar. Dorpsstraat 10, Telef. 201, Bergen, voor Dames en Heeren. Eerste klas bediening - Billijk tarief. C. DUITS ©CqIXWCQ^Cq^CqÏJCqIJCWCq^CSiPCqPCQ^Cq^Cq^Cq^CqI)© SPANDAW's Foto-handel I S Oude Prinsweg 21 - naast Bureau V.V.V. 5 Oudste speciaalzaak ter plaatse. Erkend KODAK-handelaar. Neemt proef metonze luxe vergrootingen. ®(Q)(qIXqDCqP(W(qP(q}>(q2)CqD(qDCqDCqDCqUCqDCq>)@ Wij zijn specialiteit in: KALFSVLEESCH- CROQUETTEN, SLAATJES, enz. In onze automaat geregeld versch. BREELAAN 73 BERGEN. PRIMA CONSUMPTIE EN BEDIENING. RIJWIELSTALLING 10 CT. Aanbevelend, P. R. WIERSMA. Bakkerij Dorpsstraat 80, Teleioon 113 BERGEN (1V-H.) OLDENBURGLAAN 8 - TELEFOON 93, bezorgt alle mogelijke BRANDSTOFFEN concurreerend zonder prijs- verhooging aan huis. Wij garandeeren kwaliteit en kwantum. jjj Het vanouds bekende m biedt U een GEKOELD BUFFET. Beleefd aanbevelend, IK J. P. K R E B, Eigenaar. BROOD-, KOEK-BANKETBAKKERIJ is UW ADRES voor: Beleefd aanbevelend, J. J. LEIJEN. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiii 50 cenf. Franco per post 60 cent. zendt „Vreemdelingenverkeer" te Bergen (N.-H.) - Tel. 17. Geheel kostelooze inlichtingen geeft ons INFORMATIE-BUREAU, naast 'tPostkantoor. BERGEN AAN ZEE, TELEFOON 505, is voordeeiig. Rijwiel-stalling. Tentoonstelling Bloemstukken W. H. D. Filarski en Germen de Jong. jjg Verkoop-centrale: N.V. Zuivelfabr. en Melkinrichting „Wilhelmina" N.V. Zuivelfabriek en Melkinrichting levert U alle melkproducten. Vraagt ze Uwen melkbezorger Filialen te Bergen-Binnen en Bergen aan Zee. levert tegen uiterst billijke prijzen: alle soorten DROGERIJEN, SPECERIJEN, VERBAND- en ZIEKENVERPLEGINGSARTIKELEN, Eaux-de-Cologne, Toilet- en Huishoudzeepen, enz. Beleefd aanbevelend Vrije en beschutte baan te huur per uur, per week, per maand of seizoen. (Voordeelige voorwaarden). INLICHTINGEN te bekomen bij den heer JOH. PRINS, Sigarenwinkelier, Breelaan 33-35, tegenover Russen weg, Telefoon 147. Stationsstraat 8 Telefoon 126. HETBESTE ni I ADRES VOOR UW bloemwerk. K ROOSENDAAL. Stationsstraat 1, - Bergen (N.-h.) Coiffeur Hotel „Nassau-Bergen", Bergen aan Zee.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Bergensche bad-, duin- en boschbode | 1936 | | pagina 10