Illllllllllll 1 DINERS i Schoenen 'tWarenhuis Heuseveldt I-, KHLFS- Kil Pouwterreinen Souvenirs Ril RESIE'S "e" NATUURBAD Groot zwem- en zonnebad Zon - Licht - Leven „De Rustende Jager" - Bergen A. DAM Co. Warenhuis Heuseveldt I HOTEL-PENSION 1 1 „BAKHUIS" 1 EEN GEMEUBILEERD ZOMERHUISJE, TE KOOP: Zeer uitgebreide Luxe- en Kunstvoorwerpen, Huish.-Artikelen, Glas-, Porselein- en Aardewerk Langestraat, Achterstraat, Houttil - Tel. 4170 Zaterdag en Zondag The Rambling Serenaders t AM A ACrFM BREELAAN 12, - BERGEN. In FIJNE VLEESCHWAREN voor de Lunch zijn wij exclusief. PROBEERT U HET EENS BIJ ONS! -J Stalhouderij en Manége Fa. H. Schouten Zn. Prima Rijpaarden Bergen aan Zee. Telef. 510. AAN HUIS BEZORGD vanaf f 1.25. I J. P. ROSIER. I A. C. SEEWALD BADGASTEN KOOPT BIJ ONZE ADVERTEERDERS. PREDIKBEURTEN. Ned. Herv. Gem. (Ruïnekerk) te Bergen. Zondag 3I Juni v.m. 10 uur Ds. v. d. Kieboom. Geref. Kerk te Bergen. Zondag 21 Juni v.m. 10 uur en u.m. 3.30 uur Ds. Richel van Noordscharwoude. Evangelisatie „Maranatha". Zondag 21 Juni v.m. 10.30 uur Ds. Rijnders van Hilversum. Vrije Evang. Gemeente, Geesterweg la, Alkmaar. Zondag 21 Juni v.m. 10.15 uur de hr. A. G. Visser van IJmuiden. 's Avonds 7 uur Ds. Ruijs. Rem. Gerei. Gem.. Alkmaar. Geen dienst. Evang. Luth. Gem., Alkmaar. Zondag 21 Juni v.m. 10.30 uur in de Kapelkerk Ds. Haumersen van Beverwijk. R. K. Kerk te Bergen. Zondag: H.H. Missen 7.30 en 10 uur; 7.30 Lof, preek, Te Deum. Advertenliën. GEVRAAGD: 6 volwassenen, 2 kinderen, van 6 Aug. tot en met 24 Aug., liefst dicht bij zee. F. Riemersma, Hoofd Chr. School, Ferwerd. te BERGEN (N.-H.), in de kom van de Gemeente, aan de Dr. van Peltlaan en tusschen Breelaan, Rus- senweg en Natteweg, in de onmid dellijke nabijheid van het tramstation te IJMUIDEN aan de Burgemeester Rambonnetlaan en zijwegen. Inlichtingen ten kantore van de N.V. „NAAML. VENNOOTSCHAP BINNEN- LANDSCHE EXPLOITATIE-MAATSCHIJ. VAN ONROERENDE GOEDEREN", Iepenlaan 2 te Bloemendaal, en verder wat Bergen (N.-H.) betreft bij de Heeren Makelaars aldaar. BEZOEKT te Alkmaar: Alkmaar's best gesorteerd adres voor Strand- en Zomer-Artikelen, Speelgoederen. Specialiteit in Tuinmeubelen, Tuinparasols, Ligstoelen, Hangmatten, enz Bergen (N.H.) Apart sportterrein. Afzonderlijk kinderbad. Dagkaarten f 0.40 Dagelijks geopend van 6 uur v.m. tot zonsondergang. (Kinderen) f 0.20 Gedipl. zwemleeraars. Seizoenkaarten 10 baden f 3.00 (Kinderen) f 1.75 Zuiver natuurwater. DAG- EN SEIZOENKAARTEN NIET PERSOONLIJK. BEGRAFENIS-ONDERNEMING TRANSPORTEN naar buiten en BEGRAFENISSEN worden door ons correct en zeer billijk, met onze eigen 1ste klas nieuwe FIAT- ROUWAUTO en FIAT-VOLGAUTO's uitgevoerd en verzorgd. ALKMAAR TELEF. 2490 SCMARLOO, hoek Snaarmanslaan. ,VB 1 7 TELEFOON 14. Oosterweg 30 - BERGEN - Telefoon 63 per dag en per uur. Ij Dag en nacht verbinding. |j CUISINIER Tennis-, Strand- en Wandelschoenen, Samoa's. Pracht pasvormen in de merken WELF, TIMTUR, NIMCO, ROBINSON, CRES. Voor Uw herstelwerk het eenige adres. De fijnste afwerking en het beste leder. GEDIPLOMEERDSCHOENHERSTELLER Kerkstr. 13 - Tel. 65 - Bergen (N.-H.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Bergensche bad-, duin- en boschbode | 1936 | | pagina 8