B. W. G. LIENESCH, WANDELGIDS VAMI-ROOMtJ J. P. KREB Hotel-Restaurant „PROOI", Het Kappershuis AKERBOOM's Brandstoffenhandel, VAN BERGEN EN BERGEN AAN ZEE E 1IL DE DROGISTERIJ „HET ZUIDEN" Gez. ROOS, beemsterlaan, BERGEN. C.V. Cement Tennisbaan Ill® HOTEL PENSION ©llllllll modeuieONTWIKKEL-enAFDRUK-Innchting BANKETBAKKERIJ E. RIJNIERSCE, Bezoekt „DE DUINHOEVE" LANDELIJKE LUNCHROOM. Dames- en Heerenkapper J. BLOMBERGEN, LANGESTRAAT 70 - Telefoon 43 - ALKMAAR. In vlotte, aardige ZOMERJAPONNETJES en MANTELS hebben wij steeds een groote sorteering. LANGESTRAAT 41-43-45. ALKMAAR, TEL. 2782. Reclame-boekje en Pensionlijst gratis HOTEL - PENSION - LUNCHROOM W. STROOMER „WILHELMINA" Bestelhuis voor OPTIEK der N.V. „VRIESIA", Alkmaar. BERGEN-BINNEN te BERGEN (N.-H.) - PRINSESSELAAN BLOEMENMAGAZIJN Fijne Koekjes en Gebak. het vanouds bekende jg biedt U een intiem en gezellig zitje, j| GEKOELD BUFFET. Annexfijne banketbakkerij, m Beleefd aanbevelend, B J. P. K R E B, Eigenaar. jjj Dorpsstraat 10, Telef. 201, Bergen, voor Dames en Heeren. Eerste klas bediening - Billijk tarief. C. DUITS ®(0»CS1>(qDCq1>Cq1Xqï>G>Xq}>C&(qD(3»CqD(qDC31>CqP® 1 SPANDAW's Foto-handel Oude Prinsweg 21 - naast Bureau V.V.V. Oudste speciaalzaak ter plaatse. f- Erkend KODAK-handelaar. Neemtproef metonzeluxevergrootingen. ©C®)(q1>(q1>Cqï>(q1>(qi>(qI>Cqï>Cq2JCqï>Cq1>(qI)(q)J(qD(2l>@ MOLENSTRAAT 3, - BERGEN. Wij zijn specialiteit in: KALFSVLEESCH- CROQUETTEN, SLAATJES, enz. In onze automaat geregeld versch. BREELAAN 73 BERGEN. PRIMA CONSUMPTIE EN BEDIENING. RIJWIELSTALLING 10 CT. Aanbevelend,P. R. WtERSMA. Voor heerlijk Brood en pracht Beschuit Kiest men gewis „VAN BALENuit. Bakkerij Dorpsstraat 80, Telefoon tt3 BERGEN (IV.-H.) OLDENBURGLAAN 8 TELEFOON 93, bezorgt alle mogelijke BRANDSTOFFEN concurreerend zonder prijs- verhooging aan huis. Wij garandeeren kwaliteit en kwantum. Stationsstraat 1, Bergen (N.-H.) Coiffeur Hotel ,,Nassau-Bergen", Bergen aan Zee. GARAGE. Stroomend, warm en koud water. BAD. CENTRALE VERWARMING. Kamer met ontbijt vanaf f 3.—. - 50 cent. Franco per post 60 cent. zendt „Vreemdelingenverkeer" te Bergen (N.-H.) - Tel. 17. Geheel kostelooze inlichtingen geeft ons INFORMATIE-BUREAU, naast 'tPostkantoor. BERGEN AAN ZEE, TELEFOON 505, is voordeeiig. Rijwiel-stalling. Tentoonstelling Bloemstukken W. H. D. Filarski en Germen de Jong. Verkoop-centrale: N.V. Zuivelfabr. en Melkinrichting „Wilhelmina" N.V. Zuivelfabriek en Melkinrichting levert U alle melkproducten. Vraagt ze Uwen melkbezorger Filialen te Bergen-Binnen en Bergen aan Zee. levert tegen uiterst billijke prijzen: alle soorten DROGERIJEN, SPECERIJEN, VERBAND- en ZIEKENVERPLEG1NGSARTIKELEN, Eaux-de-Cologne, Toilet- en Huishoudzeepen, enz. Beleefd aanbevelend, Vrije en beschutte baan te huur per uur, per week, per maand of seizoen. (Voordeelige voorwaarden). INLICHTINGEN te bekomen bij den heer JOH. PRINS, Sigarenwinkelier, Breelaan 33-35, tegenover Russenweg, Telefoon 147. Stationsstraat 8 Telefoon 126. HET BESTE n I I adres voor uw DlOGmWGITK. K ROOSENDAAL. Bezoekt Lunapark „De Bedriegertjes", Bergerweg, te BERGEN. Groote vermakelijkheid voor jong en oud. VRIJ ENTREE. Verplichte consumptie. Alle attracties vrij. Als nieuwste attractie een Oceaangolf-Lach kabinet met Doolhof. DE ONDERNEMER. BROOD-, KOEK-BANKETBAKKERIJ „DE BERGENAAR", is UW ADRES voor: Ook heerlijk Roomijs verkrijgbaar in bekertjes van 5, 10 en 15 cent. Beleefd aanbevelend, J. J. LEIJEN. LOUDELSWEG No. 10. GRAPJES. Een afnemer schreef aan een grossier: Stuur mij per omgaande 5000 eieren, wanneer ze goed zijn, volgt cheque. Het antwoord luidde: Stuur cheque, wan neer deze goed is, volgen eieren.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Bergensche bad-, duin- en boschbode | 1936 | | pagina 14