^'Nassau-Tax. iM2 WITCHOC Kennemer Manege s-Tof finer. Schoenen Witchoc. STALLING. G. LEK, P. BOEKMAKER Czn. Prima Rijpaarden. PENSION. Bezoekt het MuSGUITI t© Alkmaar. TENTOONSTELLING Nassau-Tax, - Bergen. Lüüdelswen66 - BERGEN. DIT SEIZOEN WERK VAN Motorboot- en Autodiensten BergenZaanstreek - Amsterdam. M. KLEVERLAAN. W 20-30 ct. J. OTTER HET ADRES voor Uw Radio- en Electriciteits-artikelen is J. M. J. SCHOUTEN, DE GRASBOTER N.V. MELKINRICHTING „CONCORDIA" H. BOSSERT ZOON, H. BLANK, Brood-en Banketbakkerij W. DEN HAAN Chocolaterie en Suikerwerken. Wie bij ONS koopt, komt terug! TELEFOON 534. te Bergen aan Zee. JE KLEINE SPEELGOEDWINKEL". Tennis-, Strand- en Wandelschoenen, Samoa's. Pracht pasvormen in de merken: WELF, TIMTUR, NIMCO, ROBINSON, CRES. A. C. SEEWALD Ingang: Breedstraat (achter het Stadhuis). Geopendwerkdagen 9—12 v.m. en IJ—3J uur n.m. dooven de lichten in het mooie, ruime Openlucht- théater uit en is deze feestdag voorbij. Laten we hopen, dat dan alle toeschouwsters en toeschouwers hoogst voldaan naar bed gaan! Voor verdere bijzonderheden verwijzen wij naar de aanplakbiljetten, de programma's en de in dit nummer voorkomende advertentie. GRAPJES. Bakker, de winkelier van 't dorp, was de trot- sche eigenaar van een nieuw kasregister. Een kennis kwam in zijn winkel en kocht een sigaar van 5 cent. Het viel den klant op, dat hij 't geld in z'n zak stak in plaats van het aan te slaan op z'n kassa. Waarom gebruik je je register niet? Zoo vergeet je het toch! Geen sprake van, maar ik wacht, tot ik op z'n minst een gulden bij mekaar heb. Als je zoo vaak voor al die kleinigheden moet aanslaan, slijt de machine te gauw, begrijp je? Vader: Ik heb dien jongen man, waar je laatst mee danste, eens ten eten gevraagd. Dochter: O, dat is leuk. Vader: Ik heb hem gezegd, dat hij er geen omslag voor behoefde te maken, dat hij gerust in zijn gewoon pak kon komen, dat hij overdag altijd draagt. Dochter: Maar pa, hoe kunt u dat nu doen' Hij is zwemleeraar. Een vader gaf zijn zoon goeden raad. Tenslotte zei hij: Zoo, nu hoop ik, dat je alles wat ik ge zegd heb, goed begrepen hebt! Waarop zoonlief antwoordde: Ja, ik begrijp het nu wel. Als er iets van mij terecht komt, dan heb ik dat overgeëerfd en als misluk, is dat mijn eigen schuld. Advertentiën. BEZOEKT DE van Binnen- en Buitenlandsche Schilderstukken van A. Verkerk en J. Molenaar. BERGEN - LIJTWEG 16a. VRIJ ENTRÉE. DORPSRITTEN 30 cent. Naar buiten 6 cent per K.M Ruime 4- en 6-persoons wagens. - TELEFOON 23 0. - ALKMAARTELEFOON 3545. DOORVERBINDING DAG EN NACHT. Y. f^OSSEM'S is de afkorting van witte Chocolade en bestaat uit sterk geconcentreerde room en melk, suiker en cacaoboter. Verkrijgbaar in Tegeltjes af 0.25 per ons. Tabletjes. a f 0 05 per stuk. ROTTERDAM ALKMAAR Dagelijks geopend van 1012 en 15 uur, behalve Zondags. Telef. AMSTERDAM 43092. Telef. BERGEN 74. ij verzorgen uw goederen van huis tot huis scherp concurreerend. Electr. Limonadefabriek Hoofdagent voor Alkmaar en Omstr. derBEIERSCHE BIERBROUWERIJ „DE AMSTEL". Tel. Intercomm. 14. Agent v. Bergen J. W. SCHOLTEN. DORPSSTRAAT 7. TELEFOON 62. STATIONSSTRAAT 15. TELEFOON 184. Radio-distributie BERGENSCHE RADIO-CENTRALE. Abonnement f 2.p. maand. - Toestellen in huur. Tevens mooie collectie REIS-SOUVENIRS. BADGASTEN mei Rijksmerk, van de Ie ALKMAAR, Telefoon 3185, is voor den fijnproever de begeerde delicatesse en toch niet duurder dan andere natuurboter. Vraagt ze aan uw winhelier. TeBergen alom verkrijgbaar. Huigbrouwerstraat 11, hoek Laat, - ALKMAAR. Huishoudelijke- en Weelde-artikelen. LEPELTJES MET KAASDRAGERS, enz. MEDAILLES voor Tentoonstellingen en takken van sport. SOUVENIRS VAN ALKMAAR. DORPSSTRAAT 13, TELEFOON 6 4. Beëedigd Makelaar en Taxateur in Roerendeen onroerende goederen. BERGEN AAN ZEE. Jongens- en Meisjesboeken. School-, Schrijf-en Teekenbehoeften. MOLENSTRAAT 3, BERGEN (N.-H.) Voor Uw herstelwerk het eenige adres. De fijnste afwerking en het beste leder. GEDIPLOMEERDSCHOENHERSTELLER Kerkstr. 13 - Tel. 65 - Bergen (N.-H.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Bergensche bad-, duin- en boschbode | 1936 | | pagina 15