Midzomernachtdroom, 't Warenhuis Heuseveldt li Tentoonstelling V.V.V. Openlucht-theater, Bergen. EXPOSITIE VAN Schilders-atelier S c h i I d e r ij e n. Beeldhouwwerk. Gebr. Hoogvorst, j| Zaterdag 17 en Zondag 18 Juli, 8.30 uur: Volledige opvoering, met orkest, van: SHAKESPEARE'S WERKEN VAN F. KAMSTRA in „de Rustende Jager" te Bergen". Warenhuis Heuseveldt NUTRICIA VOEDING. Wijnen Kempinski. Chocolade en Bonbons BISCUITS: VLEESWAREN VRUCHTEN, OLIE en VETTEN. Souvenirs van Bergen: Ruïnelaan 4, Tel. 13. P. J. BORST. Adverientiën. te huur, aan den Loudelsweg, tegen over 't Pensionaat. Te bevragen bij J. APELDOORN, Geesterweg 7, Alkmaar. in het Dorpshuis. JAN PONSTIJN. G. MARREE. Kerkstraat 4 Bergen m TELEFOON 12 =J 3 le Klas Rund-, Kalfs- jl gj en Varkensslagerij m ÜZZz Opgericht 1892 H Moderne Koel-inrichting. J JH Onze naam waarborgt U kwaliteit. Wij bedienen reeds jaren de eerste families ter plaatse. onder leiding van Mevr. ROYAARDS-SANDBERG. 150 Medewerkenden. le Rang f 1.60, 2e Rang fl.25, 3e Rang f0.75. Voorverkoopkaarten f 1.40, f 1. en f 0.60, verkrijgbaar aan het Bureau van deV.V.V., Haan's Boek handel en den Boekhandel Kuitwaard te Bergen aan Zee. PLAATSBESPREKING a 10 cent uitsluitend aan het Bureau van V V.V. DAGELIJKS GEOPEND. Ingang K. de Grootelaan. BEZOEKT te Alkmaar: Alkmaar's best gesorteerd adres voor: Strand- en Zomer-Artikelen, Speelgoederen. O £■2 <D u OljD "5 U O O N c O DC0 OZ C0< Specialiteit in Tuinmeubelen, Tuinparasols, Ligstoelen, Hangmatten, enz. Luxe- en Kunstvoorwerpen. Huish.-Artikelen, GLAS-, PORSELEIN- en AARDEWERK. Langestraat - Achterstraat - Houttil. TELEFOON 4170. BABYVOEDING. Voeding voor lijders aan Suikerziekte. Rijn-, Moezel-, Bordeaux- en Zuidelijke Wijnen vanaf 80 ct. per fles. ZOETE MOST. ADVOCAAT, BOERENJONGENS, enz. DROSTE, VERKADE, VAN HOUTEN e.a. U kunt bij ons vanaf 19 cent per half pond reeds IETS GOEDS kopen. VERKADE, PAUL KAISER, PATRIA en andere. Hierin zijn wij bizonder ruim gesorteerd, vanaf 25 cent per pond. van de fa. STEGEMAN vanaf 8 cent per ons. Hierin kunnen wij U in alles bedienen. Aan deze afdeling wordt door ons de meeste zorg besteed. GEDROOGDE en OP SAP, in blik- en glasverpakking. Holl. en Eng. Jam en Marmelade. APPEL- en PERENSTROOP. SLAOLIEDuyvis, Calvé, Avis. DUYVIS' SALATA en MAYONNAISE. DELFIA, DELFRITE, EXTRA JUS en DIAMANTVET. Ruïne-Steentjes. Blikjes met foto „Ruïne", waarin Koekjes van bizonder fijne samenstelling, per blikje 55 cent. Wij horen en bezorgen te Bergen en Bergen aan Zee zonder prijsverhoging en zorgen voor een GOEDE BEDIENING. PRIMA KWALITEIT WAREN TEGEN SCHERP CONCURRERENDE PRIJZEN. Beleefd aanbevelend, CONCERT in den muziektuin te Bergen op Dinsdag 20 Juli '37, des avonds 8 uur door „Bergen's Harmonie". Beschermheer; de Ed.Achtb. Heer Jac. v. Reenen. Directeur: de Heer P. Pranger. Programma: 1. „Bergen's V. V. V. marsch", Joh. Beekman. 2. Ouverture „Die Prinzessin von Trapezunt", Jac. Offenbach, arr. P. Pranger. 3. „Les Fantoccini" (Ballet-Pantomine) Ch. Lecocq. arr. P. Pranger. 4. „Jeunesse Poudrée", walzer, Pr, Franpois. 5. „With Sword and Lance", marsch, H. Starke. 6. Ouverture „Le Brasseur de Preston", A. Adam. arr. P. Pranger. 7. Fantaisie op motieven van „Mendelssohn", Alb. Floris. 8. Fragmenten uit „La Fille du Régiment", G. Donizetti. 9. Marsch finale. DE SCHOOL IN OUDEN TIJD. In ons vorig nummer publiceerden wij een be schouwing over de school die te Bergen aan 'tWoud gestaan heeft. Wij maakten melding van een paar rekenkundige opgaven die de leerlingen op deze eenmansschool bij een rangexamen kregen op te lossen en uitte de veronderstelling, dat wei nig lezers in staat zouden zijn deze puzzle op te lossen en stelden voor de oplossers 2.50 be schikbaar. Onze veronderstelling is juist gebleken. Voor hen die zich moeite hebben gegeven de oplossing te vinden, laten wij thans de antwoor den volgen. Het antwoord op de le opgave luidt: „de doch ter was 14 en de zoon 17 jaar". Het antwoord op de 2e opgave luidt: „Abraham was 100 jaar". Toen wij het bovenstaande hadden geschreven, kwam Vrijdagmorgen nog een goede oplossing van den heer K. Graftdijk, Hoflaan 10, in ons bezit, die dus nog de gelukkige winnaar van de 2.50 is geworden. PREDIKBEURTEN. Ned. Herv. Gem. (Ruïnekerk) te Bergen. Zondag 18 Juli, 10 uur, ds. v. d. Kieboom. Geref. Kerk te Bergen. Zondag 18 Juli, 10 en 3.30 uur, ds. H. Popma, van Rotterdam, Evangelisatie „Maranatha". Zondag 18 Juli, 10.30 uur, dr. Norel, van Amster dam. Kerkje te Bergen aan Zee. Zondag 18 Juli, 10.15 uur (liturgische dienst), ds. J. C. van Dijk van Bloemendaal. Vrije Evang. Gemeente, Geesterweg la, Alkmaar. Zondag 18 Juli, 10.15 en av. 7 uur ds. Ruys. On derwerp: „Roode, bruine en witte paarden!" Rem. Geref. Gem., Alkmaar. Zondag 18 Juli, 10.30 uur, dr. A. H. Haentjens, van Haarlem. Evang. Luth. Gem., Alkmaar, Zondag 18 Juli, 10.30 uur, ds. v. d. Chijs, van Rotterdam. R. K. Kerk te Bergen. Op Zondagen en verplichte feestdagen de H. Missen in Juli en Augustus 6 uur, 7.30 uur en 10 uur. In de week de H. Missen 7uur en 8 uur. Loven Zondags en Donderdags 7.30 uur. Gelegenheid tot biechten dagelijks. Voor de H. Missen Zaterdags 46 en 79 uur.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Bergensche bad-, duin- en boschbode | 1937 | | pagina 15