Schoenen: S AMSTEL-BIER, DUURZAAM. Woning-inrichting. S. KROM N.V. - ALKMAAR TEEDS RIG. KUNSTNIJVERHEID. J. OTTER Tennis-, Strand- en Wandelschoenen, Samoa's. Pracht pasvormen in de merken: WELF, TIMTUR, NIMCO, ROBINSON, ORES. A. C. SEEWALD Stationsstraat 4 - Telefoon 15 BERGEN. Behangerij - Stoffeerderij. C. F. en G. MEIJER, Hengelsport-artikelen. „DE PHILATELIST". TESSELAAR, S. en P. J. STEKELBOS, Groenten en Fruit. Ververij, Chemische Wasscherij en Wasscherij. Bergensche Kunsthandel Fa. P. Hopman Werken van Bergensche Schilders. N.V. „Cement-Tennisbaan", Prinsesseiaan. VRIJE, BESCHUTTE BAAN TE HUUR IN DE BROUWERIJ GEBOTTELD, DUS Verkrijgbaar bij J. W. SCHOLTEN, Dorpsstraat 3, Bergen (N.-H.) Tel. 62. S. en P. J. STEKELBOS, Bergen aan Zee, Tel. 516. C. HOUTMAN, Bergen aan Zee. GEBAK. IJS. ROOS, Dorpsstraat, Koekjes. Bonbons. m 9 m GRAVEL TENNISBAAN Electr. Limonadefabriek DE GRASBOTER „CONCORDIA" Woninginrichting M. MEIJER Zn HISTORISCHE ANECDOTEN. De beroemde Engelsche schrijver en criticus Bernard Shaw is, zooals men weet, van zeer een voudige afkomst. Iemand vroeg hem eens: Was uw vader geen kleermaker? Jawel, antwoordde Shaw. Waarom bent U dan geen kleermaker ge worden? Shaw antwoordde hem met een vraag: Uw vader was een gentleman, niet waar? Ja zeker, antwoordde de man gevleid. Waarom is U dan geen gentleman gewor den? vervolgde Shaw en ging heen. Stanley had in de Amerikaansche stad Scranton een lezing gehouden. Onder degenen die hem kwamen complementeeren was een rijk fabrikant, Hendrik genaamd, die hem zeide: Mijnheer Stanley, wat mij in uw reisverhaal vooral heeft getroffen is de levende beschrijving van het hongerlijden in „Starvation Champ", maar er is toch iets in, dat ik niet begrijpen kan. Als zij geen eten hadden, waarom gingen zij dan niet visschen? Zij waren zoo dicht bij de rivier? Stanley was met deze vraag verlegen en zeide: Ik geloof niet, dat een van allen daaraan ge dacht heeft. Dit antwoord ontlokte den Amerikaan de aan merking: Meneer Stanley, als gij weer eens op een expeditie uitgaat, neem dan een Yankee mee. Voor Uw herstelwerk het eenige adres. De fijnste afwerking en het beste leder. Gediplomeerd Schoenhersteller. Kerkstraat 13 - Tel. 65 - Bergen (N.-H.) DORPSSTRAAT. Badgasten! HIER UW ADRES voor WIJ ZIJN RUIM GESORTEERD. POSTZEGEL-HANDEL Speciaal Ned. Kol. en Europa-zegels. KA-BE-ALBUMS, Gomstrookjes, enz. LAAT 95, - - - ALKMAAR. BERGEN AAN ZEE, —^TELEFOON 516. Dagelijks versche aanvoer. Telefoon 4041 (3 lijnen). DINSDAGS HALEN. ZATERDAGS TERUG. Kerkstraat, Bergen. Stationsplein, Bergen aan Zee. HET NIEUWSTE OP HET GEBIED VAN per uur, week, maand of seizoen. Inlichtingen Sigarenwinkel JOH. PRINS, Breelaan 3335, Telefoon 147, Bergen. Voor clubs, die separé willen spelen, JE baan. Banketbakkers-Roomijs. Koopt deze artikelen bij een vakman. hoek Kerkstraat. Telefoon 99. «DENNENHEUVEL# Schaduwrijk gelegen aan de KOMLAAN Inlichtingen Sigarenm. ,'t Kruispunt" van H. DE JONGE, a. d. Ruïnelaan, hoek Dorpsstraat. Hoofdagent voor Alkmaar en Omstr. der BEIJERSCHE BIERBROUWERIJ „DE AMSTEL". Tel. Intercomm. 14. Agent voor BergenJ. W. SCHOLTEN. Dorpsstraat 7. Telefoon 62. BADGASTEN! met Rijksmerk van de N.V. MELKINRICHTING te ALKMAAR, - Telefoon 3185, is voorden fijnproever de begeerde delicatesse en toch niet duurder dan andere natuurboter. Vraagt ze aan Uw winkelier. TE BERGEN ALOM VERKRIJGBAAR. Langestraat 9-11, Alkmaar. HET adres voor: Huis- en Slaapkamermeubelen, Ledikanten, Bedden, Matrassen, Wollen- en Zijden Dekens, Spreien. Tapijten, Karpetten, Linoleum, enz. Vraagt vrijblijvend offerte! Ik begrijp niet hoe jij met je kleine salaris iederen avond in 't café kunt zitten en dat nog, terwijl je een vrouw en zeven kinderen hebt. O, maar die laat ik allemaal thuis!

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Bergensche bad-, duin- en boschbode | 1937 | | pagina 3