BEZOEKT HET CAFE VAN HOTEL „NASSAU-BERGEN" Vergeet niet DINERS TENNISPARK, Kruisweg, Bergen. - Telefoon 217. Bloemen en Spaansche Landschappen. NATUURBAD „KARPERTON" Kunsthandel Heuseveldt n.v. Geschenkenhuis 20 30 cent. Berg en's Warenhuis en Ijzerhandel Tentoonstelling NIC. DE VRIES AND HIS RASCALS. DANCING. Electrische Luxe Brood- en Banketbakkerij 9 HOTEL-PENSION f „BAKHUIS" j J. P. ROSIER. Begrafenis-onderneming van H. SCHOUTEN, te BERGEN AAN ZEE. - Gezellig terras. - Zaterdag- en Zondagavond Muziek. Ie klas Gravelbanen. - Tennisleerares van Eilers-park aanwezig. - Depot Sportartikelen firma Eilers. Voor versche Rivier- en Zeevisch COR HOEBEN, ^StE^S?' AKERBOOMS Brandstoffen handel DAGKAART i 0.25. KINDEREN f 0.20. TIENBADEN-KAART f 2.00. KINDEREN f 1.75. MAANDABONNEMENT f 2.00, (eiken dag ingaand). AUTO- EN RIJWIELPLAATSING GRATIS. GELEGENHEID TOT DIPLOMA-ZWEMMEN iederen eersten Zondag van de maand. Directeur: G. VAN HEMSBERGEN. Oldenburglaan 8 Telefoon 93, bezorgt alle mogelijke BRANDSTOFFEN zonder prijs- verhooging aan huis. Wij garandeeren kwaliteit en kwantum. bij Uw bezoek aan ALKMAAR een kijkje te nemen in den Langestraat 78, hk. v. d. Boschstr. FRAAI EN MODERN INGERICHT voor alle Kunstnijverheidsartikelen, Bijouterieën, Delfts Blauw, Fijn Glaswerk, Porcelein en Plateel, Lederwaren, Koffers, Reisartikelen, enz. enz. I Schitterende collectie betere Souvenir-artikelen. Specialiteit in GERO ZILMETA. - GERO ZILVER. GERO TIN. Oldenburglaan 15-17-19 (bij 't Station) Telefoon 207. Wat „De Bijenkorf" is voor Amsterdam, Rotterdam of den Haag, dat is „Bergen's Warenhuis" voor Bergen. DAAR vindt U alles, èn goed, èn concurreerend. Aanbevelend, J. KWANT. ATELIER LIJTWEG 16A. SCHILDERIJEN v.A.VERKERK en JAAP SAX. TOEGANG VRIJ. BERGEN (N -H.) lederen dag, middag en avond CONCERT. Nergens gezelliger! OUDE PRINSWEG 1 - TELEFOON 55. Specialiteit in Ringers' en Droste's BONBONS. Bekroond op den NATIONALEN VAKWEDSTRIJD 10 October 1929 te Amsterdam. Probeert ons KNEIPP-BROOD. H. H. W. KLEIJBERG. Hotel-Restaurant 77 PROOT", Langestraat 70 - Telefoon 4321 - Alkmaar. GARAGE. Stroomend, warm en koud water. BAD. CENTRALE VERWARMING. Kamer met ontbijt vanaf f 3.—. ©©©®©®®©®@@©©©®®©©@©©©®©©©©@®©®<j Bergen aan Zee - Telefoon 510. DAG EN NACHT VERBINDING. AAN HUIS BEZORGD VANAF f 1.25. CUISINIER: Wil men een nette Begrafenis, laat men deze dan doen uitvoeren door de Oosterweg 30, - Bergen. TELEFOON 63. GRAPJES. Ik zei haar, dat als ik haar jawoord niet kreeg, ik mij zelve van kant zou maken. En wat zei zij toen? Vroeg, of haar broer dan in dat geval mijn betrekking kon krijgen. Geef uw man uitsluitend dierlijk voedsel, zei de dokter tot de oude boerin, over eenige weken kom ik terug. De dokter vond den man als een geraamte zoo mager en den dood nabij. In hemelsnaam, wat heeft U hem toch gege ven, vraagt hij. Gras en klaver en hondenbrood en haver. Tenslotte hebben we het geprobeerd met gehakt stroo, maar niets hielp. Patroon (woedend zijn horloge uit den zak ha lende, tot een laat komende bediende): Meneer het is tien minuten voor half tienl Bediende evenzeer zijn horloge voorden dag halende: U is precies gelijk, meneer. Een boer treedt een kapperswinkel binnen om zijn haar te laten knippen. Hij gaat zitten. De kapper vraagt: Hoe wilt U het, kort of lang? Snijdt er maar voor een dubbeltje af, luidde het bescheid. doet men verstandig zich te wenden tot Hij is concurreerend en levert op den gestelden tijd. Tentoonstelling Schilderijen FILARSKI- HOTEL W. STROOME R, BERGEN AAN ZEE. GROENEWEG (zijweg Bergerweg), BERGEN - Telef. 44 Toegang uitsluitend voor dames en kinderen tot 12 jaar op Maandag, Woensdag en Vrijdag van 9—11.30 uur v.m

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Bergensche bad-, duin- en boschbode | 1937 | | pagina 4