VICTORIA-WATER J. P. KREB HOTEL-PENSION NATUURLIJK BRONWATER Warme Bron 30° C. Diepte400 M. NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ. GEZOND en GENEESKRACHTIG. Opgericht 12 Mei 1887. Pers. De Hoopweg 6. Fam. P. C. Mente, A'dam, 3 Pension „Immortelle", Russenweg 6. Fam. H. Mieghout, A'dam, Fam. Claasen, A'dam, 2 Fam. J. Koel, Weesp, 2 Fam. S. Veffer, A'dam, 3 Fam. Barmes, A'dam, 3 Pension „Ingeborg", Breelaan 14. Dames F. en J. Zondervan, A'dam, 2 Fab. Logeman, Assen, 2 Fam. Leeuweriks, Assen, 2 Fam. Kan, A'dam, 2 Mej. M. v. d. Berg, A'dam, 2 F. Rotteveel Mausfeld, A'dam, 1 Fam. J. Pen, K. a. d. Z., 2 Fam. J. Lanser, A'dam, 2 Mej. Apfel, A'dam, 1 Fam. Schenderen, K. a. d. Z., 4 Fam. Justus, A'dam, 2 Fam. vanPlo, Wormerv., 4 Pension „Iris", Russenplein 3. Fam. S. Baas Cz.n, Westzaan, 3 Fam. J. v. d. Weijden, A'dam, 2 Dames Schoonhagen, Deventer, 2 Pension „Jacoba", J. Oldenburglaan 1416. Fam. J. F. de Mie, Zaandam, 2 Fam. J. L. Abraham, Weesp, Fam. A. vanEyck, A'dam, 3 De Hr. H. Stofberg, A dam, 2 Fam. Dr. K. Spruit, Middelburg, 2 Fam. G. Veldhuizen, Slikkerveer, 4 Fam. S. B. Sietsema, 't Zandt (Gron.) 4 Fam. G. Kool, Appinged., 3 Pension „Johanna", Vinkenbaan 6. Fam. F. Stemmerik, A'dam, 3 Fam. S. Stigter, A'dam, 4 Fam. G. Kuiper, Delft, 4 Fam. H. G. van Velthoven, Delft, 3 Fam. Bosma, R'dam, 3 Pension „Klein Avegoord", Prinsesselaan 22. Fam. H. Zwart, Fam. C. Harff, Mej. I. Godart, Mej. T. Kragter, Dames du Coux, Fam. G. Groenewoudt, Johny de Vries, Max Ziff, A'dam A'dam, Utrecht, Utrecht, R'dam, Enschedé, Apeldoorn, A'dam, Pension „Karperton", Groeneweg 32. Fam. Mevr. IJzeren de Lange, R'dam, De Hr. D. Koekoek en Dame, R'dam, De Hr. A. in't Veld en Dame, R'dam, Fam. Mevr. J. v. IJzeren de Lange, R'dam, M. Ros en Dame, Utrecht, Pension „Klemkerk", Wilhelminalaan 21. Fam. Kraan, Enschedé, Fam. Gaarhuis, Enschedé, Fam. Mevr. O. A. Naald, R'dam, Fam. Boon, Rdam, Mej. Schiper, R'dam, Hotel-Pension J. P. Kreb. Fam. C. J. Helman, Fam. E. Nopper, Fam. Lakemaker, Fam. J. H. Themans, Dames Koper, Frau Wohlfarth, Mrs. Lisach, Fam. B. van Norren, Fam. H. Cohen, Fam. A. D. Barendsen, Fam. E. Th. M. Droge, Fam. N. van Omen, Fam. Benninga, Fam. Dwinger, Fam. Menk, Fam. Hernn Kitschmann, Fam. Sikkema, Fam. Mevr. Switters, Pension „De Krekel", Lijtweg 13. Fam. Chr. Freijer, ^Laren, Pension „Kennemeroord", Breêlaan 47. Bussum, Bussum, A'dam, Hilversum, Naarden, Fr. a. Main, Londen, Busum, A'dam, Soesterb., Winschoten, Leiden, Leeuward., Leeuward., A'dam, Zurich, Groningen, Zeist, Fam. Schmit, Utrecht, Fam. Pistoor, R dam, Fam. Cosee, Hillegersb., Dames Timmerman, R'dam, Fam. Freede en Langenhorst, Amersfoort, Fam. Kooijman, Hillegersb., Fam. Cleij, Groningen, Dames Slier, A.dam, Mevr. Koen, R dam, Fam. Brandsma, Zaandam, Fam. v. Leeuwen, Hillegersb., 4 Karei de Grootelaan 42, Fam. A. Serlui, A dam, 6 J. Vorst, A'dam 1 Fam. Lievendag, Enschedé, 2 S. van Buuren, A dam, E. Meijer, Den Haag, 1 Fam. Asser, £,'j?am' Tromp, Rdam, 1 Pension „De Klopper", Studler v. Surcklaan 17. Fam. Ludriks, A dam, 2 Fam. Mevr. Jansen, Indië, Fam. Mevr. Zwart, A dam, 2 Fam. Mevr. Witmond, Adam, 2 Kogendijk 18. Fam. Ph. v. Tegelaar, Dordrecht, Pension „Kijkduin", Noordlaan 26. Fam. W. Steinhauër, A'dam, Mej. T. Paans, Utrecht, Mej. J. Brinkkemper, Zaandam, Mej. T. Steijger, Zaandam, Fam. H. Steinhauer, A'dam, Pension „Lentebloem", Ruïnelaan 21. Fam. Weering, Groningen, Fam. De Vries, Groningen, Fam. Mevr. v. Welen, Zaandam, Fam. Bouter, Leiden, Leo Gestelweg 8. Fam. J. Hermans, A'dam, Pension „De Leperkoen", Dr. v. Peltlaan 9. Fam. Dr. P. Pel, Kampen, Mej. G. Tonnon, den Haag, De Hr. A. Drechrel, A'dam, Fam. van Gemert, R'dam, Fam. M. D. vanKekem, Gorinchem, Fam. J. Kornaat, Hoogezand, Pension „Lucina", Russenweg 21. Mej, G. Kelderman, A'dam, Dames Th. Ofeigssen, A dam, Mej. M. v. Essen, A dam, Mej. B. v. Essen, A'dam, Pension „Lucie Cornelis", Zuidlaan 4. Fam. Noordhuis, A'dam, Mej. Peters en Verloofde, Adam, Lijtweg 26. Fam. R. den Daas, Utrecht, Pension „Marco", Ruïnelaan 30. Fam. Meijer, £,'4am' Fam. Redeker, Oldenz,, Mej. de Vries, Groningen, Mevr. Krol, Groningen, Les Scholte, Zwolle, Fam. Röters, Dusseldorf, Fam. Vos, Groningen, Pension „Mascotte", Hoflaan 14. Fam. van Alfen, Adam, Fam. Storm, Utrecht, Mej. Taverne en vriendin, Rdam, Mej. Manes v. d. Jagt en vriendin, A'dam, Dames Mul, Gouda, De Hr. Dyseunek, Zaandam, Pension „Michels", Dr. v. Peltlaan 12. Fam. L. W. Tol, A'dam, Dames Vreem, A dam, Fam. C. H. J. v. d. Vorst, R dam, Fam. C, Brinkman, A dam, Dames Smit, A dam, Dames R. Meijer, A dam, Fam. W. Spruijt, A.'dam, Fam. D. Sweers, R'dam, Fam. L. Ruijter, A'dam, Fam. J. Hofman, Dordrecht, Fam. H. de Jong, Hilversum, Pension „Moria", Princesselaan 50. Fam. Bakker, Wormerv., Molenkrocht 5. Fam. J. A. Kullenborn, A'dam, Pension „Myosotos", St. Anthoniestraat 35. Dames Rooker, Harderwijk, Fam. Happee, A dam, Fam. Poescoke, A'dam, Fam. Mijers, R dam, Nesdijk 20. Fam. J. Koks, A dam, Noordlaan 44. Fam. J. Polak, A dam, Pension „Oldehove", Loudelsweg^ 35. Fam. Nijmeijer, A'dam, A'dam, A'dam, Fam. Snel, Mej. S. v. Veen Oosterweg 26. Fam. J. Mogendorf, A dam, Oudburgerweg 14. Fam. Weers, A dam, Fam. Beem, Adam, „Oranje-Hotel". Fam. Cremer, Groningen, J. Bacher, Utrecht, J. P. Th. Makkink, Utrecht, A. Noteboom, Utrecht, Fej. A. J. Warners, Zaandam, Fam. B. Abraham, A'dam, Fam. M. C. Zettels, A'dam, Fam. B. Pronk, A'dam, Fam. Jhr. Hesselt v. Dinter, Pijnacker, Fam. v. d. Ende, A'dam, Mej. H. Kramer, Veendam, Fam. C. L. Coenders, Nijmegen, Fam. VanTijn, Adam, Fam. J. Geritse, Hengelo, Fam. Zagenaar, Utrecht, Fam. Biet, £'dan?i Fam. N. Rusting, Den Haag, Fam. B. Lorei, Leunen, Passanten Pension „De Oude Prins", Breelaan 1. Fam. J. C. Woestenburg, Den Haag, Fam. J. Mertens, Utrecht, Fam. H. Wagenvoort, Deventer, Passanten Pers. HET VANOUDS BEKENDE biedt U een intiem en gezellig zitje. GEKOELD BUFFET. Annex fijne Banketbakkerij. Beleefd aanbevelend, J. P. KREB, Eigenaar. Pension „Parkzicht', Breelaan 24. Fam. J. Jeronimus, Groningen, Mevr. M. G. van Voorthuizen, Wageningen, Fam. Mok, A dam, Fam. Veerkamp, A'dam, Fam. S. Ziekemeijer, A'dam, Pension ,De Roos", Doorntjes 15. Fam. W.J.A. Dekker, A'dam, Fam. J. van Elk, A dam, Fam. D. Verburg, A'dam, Pension „Reigershoek", Breelaan Fam. Wallach, Mej. Press, Mej. Bonnettemaker, Mevr. Katoen, Fam. Pöttgens, De Hr. Chottel, Fam. Hartogs, Fam. Roding, Fam. Bleekveld, Mej. Fransman, Fam. Wolf, Fam. Waterman, Mej. Fürth, Dames de Leeuw Dames Keizer, Fam. Monas, De Hr. de Groot, Fam. Boutelje, A'dam, A'dam, A'dam, A'dam, A'dam, A'dam, A'dam, A'dam, A'dam, A'dam, A'dam, A'dam, A'dam, Wintersw., Utrecht, A'dam, A'dam, A'dam, Pension Roozendaal, Stationsstraat 8. Fam. Abma, Leeuward., Dames Bier, Zaandijk^ De Hr. Ouen en Verloofde, Haren (Gr.) Pension „Rozenoord", Guurtjeslaan 3. Fam. Pitters, A'dam, A'dam, R'dam, Beerta (Gr. A'dam, A'dam, A'dam, A'dam, A'dam, A'dam, A'dam, Zuilen, Fam. Brassum, Fam. Valk, Fam. Schuth, Fam. Ahrents, Fam. Houthuis, Russenplein 1. Fam. T. Koopman, Fam. J. J. F. Meijer, Dames te Nuijl, Fam. Velthoven, Mej. W. Stoel, Fam. A. v. Mourik, Hotel-Pension „Russenweg", Breelaan 26. Fam. G. Peters, A'dam, Fam. B. v. d. Lijn, Drachten, Fam. Neuteboom, Apeldoorn, Fam. Meijer, N.-Niedorp, Dames Bos, Dordrecht, Mevr. Dozel en kind, A'dam, Fam. Mevr. Job—ter Kuile, Maarsen, Fam. W. C. Visser, Zwolle, Fam. Martin, Haarlem, De Hr. H. Martin, Haarlem, Mej. Martin, Haarlem, Fam. Dekker, Schagen, Mej. Veenis en Verl., Schagen, Pansion de Ruijter, Dorpsstraat 46. Fam. Bakker, Zaandam, Fam. Rèè, Zaandam, Pension „Spoorzicht", Breelaan 911. J. J. Gerritsma, Fam. Jurriens, Dames Heemstra, Fam. Veen, Fam. Dirksen, Dames Batteké, Fam. Dirks, Passanten Fam. C. A. Kahmann, Fam. M. Linkenheil, Fam. B, Aasman, Pension „Sunny Home", Ruïneweg 25. Pers. 3 1 4 9 3 4 4 4 3 1 1 1 2 1 4 2 2 1 2 5 1 2 4 2 1 2 3 2 2 4 3 4 4 3 3 5 3 2 8 1 2 6 4 2 4 3 2 3 5 4 1 1 3 2 4 2 Leeuward., 1 Zutfen, 3 Bedum, 4 Utrecht, 2 Utrecht, 2 A'dam, 2 Utrecht, 2 A'dam, 4 A'dam, 2 Haren, 5 Fam. A. Voorthuis, Dames C. en A. Koeman, Fam. K. Kaat, Fam. W. D. de Vries, Fam. Poelenjee, Stroomerlaan 26. Fam. H. de Kok, Laeandam, Zaandam, Haarlem, Zaandam, Zaandam, A'dam,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Bergensche bad-, duin- en boschbode | 1937 | | pagina 10