A f LUNCHROOM 1 Gebr. HOED, Kunsthandel HeuseveldtN.v. VERGEET NIET Geschenkenhuis Bij HEUSEVELDT N,V. „DE PHILATELIST". TESSELAAR, HUIGBROUWERSTRAAT 10 - ALKMAAR. RADIO en ELECTRICITEIT. J. M. WITTEBROOD NUTRICIA VOEDING. Chocolade en Bonbons VLEESWAREN Wijnen Kempinski. BISCUITS: VRUCHTEN, OLIE en VETTEN. Souvenirs van Bergen: Ruïnelaan 4, Tel. 2585. P. J. BORST. Onze merken zijn U daar een waarborg voor, Gediplomeerd Schoenhersteller A. C. SEEWALD, KERKSTRAAT - Telefoon 2552 - BERGEN. JOH. BAKKER Wz., Woninginrichting. STALHOUDERIJ. BEGRAFENIS-ONDERNEMING. C. F. en G. MEIJER, Hengelsport-artikelen 1 1 T GEZELLIGSTE „ZITJE" VAN ALKMAAR Koude en warme spijzen den ge- Heelen dag. Wij brengen een zéér voor- deelige en uitgebreide collectie DAMES-HEEREN-en KINDER- BAD-ARTIKELEN Verkoop parterre. ALKMAAR TELEF. 3644 (5 lijnen) bij een bezoek aan Alkmaar een kijkje te nemen in de LANGESTRAAT 78, hoek v. d. Boschstraat. Fraai en modern ingericht voor alle Kunstnijverheidsartikelen, Byouterieën, Delfts Blauw, fijn Glaswerk, Porcelein en Plateel, Lederwaren, Koffers, Reisartikelen, enz. enz. SCHITTERENDE COLLECTIE betere Souvenir-artikelen. LANGESTRAAT 24 ACHTERSTRAAT - HOUTTIL vindt U een uitgebreide sortering Strand- en Zomer-artikelen, SPEELGOEDEREN, Luxe- en Huishoudelijke Artikelen. POSTZEGEL-ALBUMHANDEL Lid van den Bond van handelaren. Oldenburglaan 3 - Telef. 2204. Ik heb een revue-girl gekend, die den man, dien ze trouwde, in een minimum van tijd tot mil- lionnair maakte. En hij was zeker een arme bliksem, toen hij trouwde? Neen; hij was eerst multi-millionnair. BABY-VOEDING. Voeding voor lijders aan Suikerziekte. DROSTE, VERKADE, VAN HOUTEN e.a. U kunt bij ons vanaf 19 cent per half pond reeds IETS GOEDS kopen. van de fa. STEGEMAN vanaf 9 cent per ons. Hierin kunnen wij U in alles bedienen. Aan deze afdeling wordt door ons de meeste zorg besteed. Rijn-, Moezel-, Bordeaux- en Zuidelijke Wijnen vanaf 80 ct. per fles. ZOETE MOST. ADVOCAAT, BOERENJONGENS, enz. VERKADE, PAUL KAISER, PATRIA en andere. Hierin zijn wij bizonder ruim gesorteerd, vanaf 25 cent per pond. GEDROOGDE en OP SAP, in blik- en glasverpakking. Holl. en Eng. Jam en Marmelade. APPEL- en PERENSTROOP. SLAOLIEDuyvis, Calvé, Avis. DUYVIS' SALATA en MAYONNAISE. DELFIA, DELFR1TE, EXTRA JUS en DIAMANTVET. Ruïne-Steentjes. Blikjes met foto „R u n e", waarin Koekjes van bizonder fijne samenstelling, per blikje 55 cent. Wij horen en bezorgen te Bergen en Bergen aan Zee zonder prijsverhoging en zorgen voor een goede bediening. Prima kwaliteit waren tegen scherp concurrerende prijzen. Beleefd aanbevelend, MOETEN EXTRA ZOROVOLDKT WORDEN CEREPAREERD Voor Dames en Heeren: WELF, TIMTUR, SWIFT, HOLLANDIA, ROBINSON en CRES. HERSTELWERK naar den e i s c h van uw Schoenen en den stand van uw voeten. Stationsstraat 4, Telef. 2036 BERGEN. Behangerij. Stoffeerderij. SCHARLOO Telef. 2683. ALKMAAR. Verhuizingen p. auto-meubelwagen. BERGPLAATS VOOR INBOEDELS. DORPSSTRAAT 27. BADGASTEN! HIER UW ADRES voor Wij zijn ruim gesorteerd. HISTORISCHE ANECDOTEN. Toen Mark Twain redacteur was van een Ame- rikaansch dagblad, geraakte hij in een scherpe polemiek met een officier. Deze polemiek nam op het laatst zoo'n grooten omvang aan, dat de offi cier den humorist zijn secondanten stuurde en hem uitdaagde tot een duel op de revolver. De voorwaarden waren: drie kogels op een afstand van tien passen. Mark Twain stuurde zijn uitdager den volgen den brief: „WelEd. heer! Ik vind het zeer gevaar lijk om een meeningsverschil te laten beslissen door een duel. Ik zou U kunnen raken en U zou mij kunnen raken. Geen van beide zou ik prettig vinden. Daarom stel ik U het volgende voor: U gaat naar het bosch, zoekt daar een boom uit, die zoowat mijn lengte en omvang heeft, gaat daar op een afstand van tien passen van verwijderd staan en schiet drie maal op den boom. Treft U hem, dan zullen wij aannemen, dat U gelijk hebt gehad. Raakt U hem niet, dan was mijn opinie de juiste". De grillen van Hendrik VIII werden altijd zeer gevreesd. Dikwijls leken zij heel onschuldig en bleken dan zeer gevaarlijk voor het slachtoffer te zijn. Zoo geschiedde het op een dag, dat hij Lord Howard beval oogenblikkelijk bij hem te komen. Hendrik VIII wilde namelijk weten, wie van hen tweeën de grootste was, want hij had gemerkt, dat Lord Howard zoowat zijn grootte had. Lord Howard verscheen direct, doch de diena ren, die zijn maat moesten nemen, slaagden hier niet in, aangezien Lord Howard steeds zijn hoofd in stuiptrekkende bewegingen bewoog. Hendrik VIII werd zeer ongeduldig, doch gelukkig werd zijn aandacht afgeleid, want een zijner hovelingen berichtte hem, dat een Fransch gezant hem wenschte te spreken. De koning verliet 't vertrek. Later vroeg men Lord Howard, waarom hij zich op zoo'n vreemde manier had gedragen. Het ant woord was: Ja, ik wist niet, of Zijne Majesteit grooter of kleiner dan ik wilde zijn, Brahms verdroeg het niet als „tentoonstellings object" beschouwd te worden. Zoo passeerde een professorsvrouw, bij wie hij vaak thuis kwam, de volgende geschiedenis: Ze wilde een grooten Brahms-avond geven schreef een lijst van de gasten, die ze wilde vragen en zond deze aan den meester met het verzoek, de namen te schrappen van de gasten, die hij niet graag mocht. Met de eerstvolgende post kreeg de professorsvrouw de lijst terug. Brahms had zijn eigen naam doorgestreept

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Bergensche bad-, duin- en boschbode | 1938 | | pagina 8