BEZOEKT HET CAFE VAN TE BERGEN HOTEL „NASSAU-BERGEN" ZEE- B. W. G. LIENESCH, VAMI-ROOMIJS Fiat-Garage A. DAM i Co. A. PLOMP, - Ri Sigarenmagazijn ,,'t Kruispunt" I L I G Gezellig terras. - Eiken Zaterdag en Zondag Orkest. (Carlo Margaroli). WAAROM OMDAT DE GRASBOTER „CONCORDIA" lederen middag en avond Concert - Dancing. Voor Kegelaars Hopman's Lijsten- en Schilderijenhandel aardige Zomerjaponnetjes en Mantels hebben wij steeds een groote sorteering. LANGESTRAAT 41-43-45. ALKMAAR, TEL. 2782. DE DROGISTERIJ „HET ZUIDEN" GeZ. ROOS, Beemsterlaan, B6rgei1. N.V. ZUIVELFABRIEK EN MELKINRICHTING „WILHELMINA" Bloemenmagazijn BLOEMWERK. WHITE ASH L. H. GROOTEGOED Het BROOD van H. G. A. BAKKER, H. BOSSERT ZOON, j mjiviumuMuuij Oldenburglaan 5 - Telef. 2535. J. M. J. Schouten, Woninginrichting M. MEIJER Zn. Electrische Luxe Brood-en Banketbakkerij Bezoekt ons IJs-buffet! DORPSSTRAAT, HOEK RUÏNELAAN. Telefoon 2573. SPECIALITEIT: VOSSEN-, BREUERS-, BERGMAN-, CARELS- en GENTA-S I G A R E N. TABAK VAN LUB. valt toch steeds weer aller oog op de kleine FIAT 500? een FIAT 500 1 Liter benzine verbruikt op 20 K.M. Prijs f 995. Te zien en te beproeven: Scharloo 2-4 - Telef. 2490. hoek Snaarmanslaan 1-3-5. BADGASTEN met Rijksmerk van de N.V. MELKINRICHTING to ALKMAAR, - Telefoon 3185, is voor den fijnproever de begeerde delicatesse en toch niet duurder dan andere natuurboter. Vraagt ze aan Uw winkelier. TE BERGEN ALOM VERKRIJGBAAR. Speciale zaal voor DINERS EN FEESTEN. 3 BANEN ter beschikking. UW ZAAK voor ontspanning. Wij lijsten voor U in de Jubileum-premie 1938 van „De Badbode" voor den specialen prijs van f 3,75. Ziet onze étalages DORPSSTRAAT levert tegen uiterst billijke prijzen: alle soorten DROGERIJEN, SPECERIJEN, VERBAND- en ZI E K E N V E R P L E GI N GS-ARTIKELEN, Eaux-de-Cologne, Toilet-en Huishoudzeepen, enz. Beleefd aanbevelend Bestelhuis voor OPTIEK der N.V. „Vriesia" te Alkmaar. Verkoop-centrale: N.V. Zuivelfabr. en Melkinrichting „Wilhelmina" LEVERT U ALLE MELKPRODUCTEN. Vraagt ze Uwen melkbezorger! Filialen te BERGEN-BINNEN en BERGEN AAN ZEE. Stationsstraat 8 - Tel. 2396 HET BESTE ADRES voor Uw K. ROOSENDAAL. van SMIT TEN HOVE zijn PRIMA! - Alleen bij: Raadhuisstr. t.o. de Ruïne. TELEFOON 2432. Stationsstr. 2, Bergen (N.H.) Tel. 2595, is buitengewoon smakelijk, machinaal gesneden en verpakt. Probeert eens onze CAKE en ons CAKE-BROOD! Huigbrouwerstraat 11, hoek Laat, - Alkmaar. Huishoudelijke- en Weelde-artikelen. Souvenirs van Alkmaar met voorstelling KAASDRAGERS of STADSWAPEN. Herinneringen aan het 40-jarig Regeerings- beleid van onze Koningin. HET ADRES voor Uw Radio- of Electriciteits- artikelen is: Stationsstraat 15. Tel. 2196. Radio-distributie Bergensche Radio-Centrale. Abonnement f2.- p. maand. Toestellen in huur. Tevens mooie collectie Reis-souvenirs Langestraat 9-11, Alkmaar. HET ADRES voor: Huis- en Slaapkamermeubelen, Ledikanten, Bedden, Matrassen, Wollen- en Zijden Dekens, Spreien. Tapijten, Karpetten, Linoleum, enz. Vraagt v r ij bi ij Vend offerte! Oude Prinsweg 1 Telefoon 2562. Specialiteit in: Ringers' en Droste's BONBONS. Bekroond op den NATIONALEN VAKWEDSTRIJD 10 October 1929 te Amsterdam. H. H. W. KLEIJBERG.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Bergensche bad-, duin- en boschbode | 1938 | | pagina 11