13 RINGERS LUNCHPOOM kersen Donbon Kunsthandel HeuseveldtN.v. S.&P.J. STEKELBOS, Woninginrichting. Gebr. HOED, C. TIEBIE, CAFÉ „HILBRAND" VERGEET NIET Geschenkenhuis Bij HEUSEVELDT N,V. Strand- en Zomer-artikelen, SPEELGOEDEREN. NUTRICIA VOEDING. Chocolade en Bonbons VLEESWAREN OLIE en VETTEN. Wijnen Kempinski. BISCUITS: VRUCHTEN, Souvenirs van Bergen: Ruïnelaan 4, Tel. 2585. P. J. BORST. Onze merken zijn U daar een waarborg voor, Voor Dames en Heeren: „DE PHILATELIST". TESSELAAR, HUIGBROUWERSTRAAT 10 - ALKMAAR. RADIO en ELECTRICITEIT. J. M. WITTEBROOD Bergen aan Zee. - Telef. 2378. GROENTEN en FRUIT. Gediplomeerd Schoenhersteller A. C. SEEWALD, KERKSTRAAT - Telefoon 2552 - BERGEN. JOH. BAKKER Wz, C. F. en G. MEIJER, Hengelsport-artikelen Onze Hollandsche Nieuwen, de haring als zalm Gemoderniseerde zaal voor Vergaderingen en Partijen. VROOMM %DREESMANN 'T GEZELLIGSTE „ZITJE" VAN ALKMAAR Koude en warme spijzen den ge- heelen dag. brengen een zéér voor- deelige en uitgebreide collectie DAMES-HEEREN-enKINDER- B AD-ARTIKELEN Verkoop parterre. ALKMAAR TELEF. 3644 (5 lijnen) p==1 bij een bezoek aan Alkmaar een kijkje te nemen in de LANGESTRAAT 78, hoek v. d. Boschstraat. Fraai en modern ingericht voor alle Kunstnijverheidsartikelen, Byouterieën, Delfts Blauw, fijn Glaswerk, Porcelein en Plateel, Lederwaren, Koffers, Reisartikelen, enz. enz. SCHITTERENDE COLLECTIE betere Souvenir-artikelen. LANGESTRAAT 24 - ACHTERSTRAAT -HOUTTIL vindt U een uitgebreide sortering Luxe- en Huishoudelijke Artikelen. B AS Y-VOEDING. Voeding voor lijders aan Suikerziekte. DROSTE, VERKADE, VAN HOUTEN e.a. U kunt bij ons vanaf 19 cent per half pond reeds IETS GOEDS kopen. van de fa. STEGEMAN vanaf 9 cent per ons. Hierin kunnen wij U in alles bedienen. Aan deze afdeling wordt door ons de meeste zorg besteed. SLAOLIEDuyvis, Calvé, Avis. DUYVIS' SALATA en MAYONNAISE. DELFIA, DELFR1TE, EXTRA JUS en DIAMANTVET. Rijn-, Moezel-, Bordeaux- en Zuidel ijke Wijnen vanaf 80 ct. per fles. ZOETE MOST. ADVOCAAT, BOERENJONGENS, enz. VERKADE, PAUL KAISER, PATRIA en andere. Hierin zijn wij bizonder ruim gesorteerd, vanaf 25 cent per pond. GEDROOGDE en OP SAP, in blik- en glasverpakking. Holl. en Eng. Jam en Marmelade. APPEL- en PERENSTROOP. Ruïne-Steentjes. Blikjes met foto „Ruïne", waarin Koekjes van bizonder fijne samenstelling, per blikje 55 cent. Wij horen en bezorgen te Bergen en Bergen aan Zee zonder prijsverhoging en zorgen voor een goede bediening. Prima kwaliteit waren tegen scherp concurrerende prijzen. Beleefd aanbevelend, MOETEN EXTRA ZORCVULDI? WORDEN CEREPAREERD WELF, TIMTUR, SWIFT, HOLLANDIA, ROBINSON en CRES. HERSTELWERK naar den e i s c h van uw Schoenen en den stand van uw voeten. POSTZEGEL-ALBUMHANDEL Lid van den Bond van handelaren. Oldenburglaan 3 - Telef. 2204. DAGELIjKS VERSCHE AANVOER. Stationsstraat 4, Telef. 2036 BERGEN. Behangerij. Stoffeerderij. SCHARLOO Telef. 2683. ALKMAAR. Verhuizingen p. auto-meubelwagen. STALHOUDERIJ. BEGRAFENIS-ONDERNEMING. BERGPLAATS VOOR INBOEDELS. DORPSSTRAAT 27. BADGASTEN! HIER UW ADRES voor Wij zijn ruim gesorteerd. Reeds jaren lang een algemeen erkende specialiteit Let op den naam Visch- en Wildhandel, St. Anthoniestraat 13 Telef. 2158. DORPSSTRAAT. Uitstekende consumptie. - Billijke tarieven.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Bergensche bad-, duin- en boschbode | 1938 | | pagina 12