„De Wolkenkrabber" MOSK. HET SIGNAAL 1 N I IEN NACH r. „Amor in de Pastorie" in HOOGVORSTs Vleesch- en Vleeschwarenbedrijf Bouwterreinen. LANDHUIZEN N.V. van Staal i Co. J. OTTER „De Tabakspijp" Bioscoop „Harmonie", -alkmaIr- RIJPAARDEN per dag en per uur. U is tevreden, wanneer u koopt TE KOOP: TE KOOP OF TE HUUR: Bestelt het reeds nu! Electr, Limonadefabriek Wij slachten uitsluitend Ie kwaliteit Rund-, Kalfs- en Varkensvleesch. D. KONING, Dorpsstraat 52, Tel. 2323, Bergen. J. SMIT Jz., Drogisterij „De Vijzel" Specialiteit in FIJNE SIGAREN 1 en geïmporteerde ,SIGARETTEN. J l aan Zee het bekende Sigarenmagazijn van SYBILLE SCHMITZ. Kennemer Manege - Bergen aan Zee. PENSION. - STALLING. V.V.V. Openlucht-Theater, - Bergen. Bij slecht weer wordt gespeeld in het Paviljoen van „Duinvermaak". B. SANTING, Vraagt mijn GRONINGER KOEK en ROGGEBROOD! Alleen verkrijgbaar in Sigarenm. „SPOORZICHT" GEBAK. IJS. Banketbakkers-Roomijs. ROOS, Dorpsstraat, Koekjes. Bonbons. Voor versche Rivier- en Zeevisch COR HOEBEN, ?3mSS: STEDELIJK MUSEUM ALKMAAR Speciaal op Vriida9en 17 Juni tot en met 2 september: Entrée LANGESTRAAT (bij Stadhuistoren) a 10 cent p p. te BERGEN (N.-H.) in het uitbreidingsplan Oost, aan de Dr. van Peltlaan, Prins Hendrikstr., Nassaulaan, Emma- straat en Waldeck Pyrmontlaan. Inlichtingen bij de H.H. Makelaars aldaar en bij de N.V. Binnenlandsche Exploitatie-Maatschappij van Onroe rende Goederen, Iepenlaan 2 te Bloemendaal, Tel. 22504. Waterdichte Kampeertenten voor 1/3 van den prijs, iets smoezelig (demonstratie). Courante maten, volle garantie. „The Indiana Works". Agentschappen v. Ned. HaarlemDen Bosch Zeilweg 111. Koningsweg 119. In het najaar verschijnt bij te ROTTERDAM, een gezond boek uit Bergen, geschreven door REIN VALKHOFF, geïllustreerd door JAAP MIN. Hoofdagent voor ALKMAAR en Omstr. der BEIJERSCHE BIERBROUWERIJ „DE AM STEL". Tel. Intercomm.2023 Agent voor Bergen: J. W. SCHOLTEN, Dorpsstraat 7. Telefoon 2226. U bekomt dus bij ons alleen het beste tegen concurreerenden prijs. Aanbevelend, Ruïnelaan 11, Bergen (N.-H.) Smederij. Rijwielhandel. Huishoudelijke Artikelen. Gas- en Waterfitter. Beveelt zich hiervoor beleefd aan. is ACCURAAT en BILLIJK. Joha. A. W. C. v. d. Eem I Apothekers Asse< DORPSSTRAAT 18 BERGEN (N.-H.) Telefoon 2383. Van VRIJDAGAVOND al een spannende sensafioneele film met Toegang 18 jaar. ELKEN AVOND 8 UUR. Woensdag- en Zondagmiddag MATINEE. Maandag 18 Juli, 8.30 uur: Blijspel in 3 bedrijven van JAC. BALLINGS, door „DE VEREENIGDE HAAGSCHE SPELERS", - Leider: Pierre Balledux. Entrée 1ste rang f 1.25, 2de rang f 0 85, 3de rang f 0.60. Voorverkoop kaarten f 1.—f 0.75 en f 0.50 aan het bureau V.V.V., dat plaats bewijzen na storting op gironummer 68722 franco toezendt, en bij HAAN's- Boekhandel Aan beide adressen plaatsbespreking a f 0.10. BROOD- EN KOEKBAKKERIJ LOUDELSWEG 59. - TELEFOON 2581. (Geen winkel.) Blanke Kantkoek 17 cent per pond. Aan 't strand, in bosch en duin of hei, Bij de wandeling langs de groene wei, Bij regen of bij zonneschijn, Altijd smaakt een KERACO fijn. iiiiiiiiiiiiii Opgericht 1892 Giro 11326 Telefoon 2028 Kerkstraat 4. KERACO, de lichte sigaar Onze naam waarborgt U kwaliteit. WIJ BEDIENEN REEDS JAREN DE EERSTE FAMILIES TER PLAATSE. BREELAAN 9 t.o. Station. Koopt deze artikelen bij een vakman. hoek Kerkstraat. Telef. 2473. DOET MEN VERSTANDIG ZICH TE WENDEN TOT Hij is concurreerend en levert op den gestelden tijd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Bergensche bad-, duin- en boschbode | 1938 | | pagina 8