„DE BADBODE" Het Bloemencorso. LIJST VAN PERSONAGIËN, GRAAF FLORIS III. Wij deelden reeds eerder mede, dat Dr. Prinsen Geerligs 10 Augustus a.s. aan het bloemencorso een bijzonder cachet zal geven, omdat het dien dag 750 jaar geleden zal zijn, dat graaf Floris III met gevolg Bergen, voor het aanbieden van het Berger wapen, bezocht. Dit historisch gebeuren zal op grootsche wijze worden weergegeven, hetgeen wel blijkt uit de onderstaande lijst voor deelneming, die wij van Dr. Prinsen Geerligs mochten ontvangen. samenstellende de historische groep: Eenige bekroonde nummers uit vorige Bloemencorso's. Floris III, Graaf van Holland en Zeeland, H. C. Prinsen Geerligs Jr. Ada van Schotland, gemalin van Floris III, mej. R. Prinsen Geerligs. Dirk van Holland, de latere Graaf Dirk VII, zoon van Floris III, E. Haitink. Aleida van Cleve, gemalin van Dirk, mej. M. Maschmeijer. Willem van Holland, Heer van Oostfriesland, de latere graaf Willem I, zoon van Floris III, A. Prinsen Geerligs. Aleid van Gelre, gemalin van Willem, Mej. Ch. Prinsen Geerligs. Floris, Prins van Kennemerland, zoon van Floris III, mej. K. Loos. Luitgarda van Bohemen, gemalin van Floris, mej. A. E. de Lange. Floris, Domproost van Utrecht, zoon van Floris III, H. Tengbergen. Lngelbrecht, Graaf van Cleve, schoonzoon van Floris III, H. Haitink. Margariete van Holland, dochter van Floris III, gemalin van Engelbrecht, mej. E. Teng bergen. Elisabeth van Holland, dochter van Floris III, mej. L. Haitink. Beatrijs van Holland, dochter van Floris III, mej. A. Tengbergen. Jonkheer Manfridus van Assendelft, Raadsheer van Floris, die de oorkonde draagt, E. C. Ninaber. Heer Godevaert Meerhout, Benedictijner van St. Adalbertus, Kroniekschrijver, J. Dussel- mann. Wapendrager van Holland, H. Min. Wapendrager van Friesland, J. Apeldoorn. Paardengeleiders, Voerman, Schouten. De stoet wordt voorafgegaan door: Speelluiden, die de oude marschen der Kruis vaarders, Tempelieren en Hospitalieren spelen, muziekgezelschap Harmonie en gevolgd door Geburen van Bergen, die door bloementooi uit drukking geven van hun vreugde. TIEN VEREENIGINGEN. Voorts komen 10 vereenigingen uit, ieder met een grootsch nummer. Wie vorige corso's bijwoon den, weten dat men in Bergen al zeer vindingrijk is. Dit kan men ook concludeeren uit de afbeel dingen van vorige corso's, die wij in dit nummer plaatsen. Een bijzondere deelname wordt de groep van Schermeerbewoners, die uitkomt met oud-Hol- landsche voertuigen, in rijke kleeding uit familie bezit, zooals men dit in 1933 tijdens Schermeer's derde eeuwfeest te zien kreeg. De deelname aan het corso in de verschillende rubrieken is gratis. Tal van belangrijke prijzen worden beschikbaar gesteld. Wij wekken onze gasten op tot deelname. Ook kleine nummertjes, al zijn ze niet kostbaar, kunnen mooi zijn. Een fraai versierde auto kan ook zeer elegant zijn. De deelname is opengesteld voor auto's, groepen, paren en enkelingen. is verkrijgbaar te Bergen-Binnen: lo, in den boekhandel van den heer P. de Haan in de Stationsstraat; 2o. in den Eersten Berger Boekhandel, Oude Prinsweg; 3o. in den boekhandel van den heer G. Schoe- link, Oldenburglaan; 4o. aan het bureau van „Vreemdelingenverkeer" naast het Postkantoor; 5o. in den Bergenschen Kunsthandel van den Heer P. Hopman; 6o. in den boekhandel van den heer Thomas, Dorpsstraat, hoek Kleine Dorpsstraat. Te Bergen aan Zee: lo. in den Kunsthandel van den heer P. Hopman; 2o. in de zaak van den heer A. Passer; 3o. in den boekhandel van den heer Kuitwaard. Aan deze adressen kunnen ook advertenties worden opgegeven, a 15 cent per regel. Voor meermalen plaatsing reductie.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Bergensche bad-, duin- en boschbode | 1938 | | pagina 13