TENNISPARK, Kruisweg, Bergen. - Telefoon 2132. NATUURBAD „DE KARPERTON" Jb. VAN DER ZEE, Ie klas Gravelbanen. - Tennisleerares van Eilers-park aanwezig. - Depót Sportartikelen firma Eilers. Het ideale natuurbad, gelegen aan den weg naar het Militaire Vliegveld. DAGKAARTEN f 0.25. VRIJ PARKEEREN. H. BLANK, „De Bedriegertjes" PORTO PLATA SIGAREN. J. W. SCHOLTEN. SPANDAW Het Kappershuis. Het terras van „De Oude Prins" H. DUS, Smakelijk Brood. UW KAPPER G.J.M.KUYS Aparte Dames- en Heerensalons, GARAGE P. SMIT, VERHUUR. - STALLING. Hotel-Pension „PRINS MAllïS" Overdekte Rijwielstalling. Garage en Reparatie-inrichting. Vertegenwoordiger BUTA-GAS. Groenten- en Fruithandel Auto-transportdiensten BERGEN - ZAANSTREEK - AMSTERDAM. M. KLEVERLAAN Co. J. PASSER, - BERGEN AAN ZEE. Dames- Heerenkapper J. BLOMBERGEN, KUNSTHANDEL, annex POTTENBAKKERIJ HOTEL-PENSION „BAKHUIS" DINERS J. P. ROSIER. W. STROOMER, is VOORDEELIG. RIJWIELSTALLING. W. DEN HAAN, SANITAIRE ARTIKELEN. Bezoekt „DE DUINHOEVE" LANDELIJKE LUNCHROOM. Bergen'sWarenhuis en Ijzerhandel Dames bij Goosen Schild, L. RIJNIERSCE&ZOON. PROSPECTUS o.a. BIJ DE V. V. V. BERGEN. Dorpsstraat 13, Telefoon 2554 Beëedigd Makelaar en Taxateur in Roerende en Onroerende goederen BEZOEKT de Speeltuinen van aan den BERGERWEG te BERGEN. GEHEEL NIEUWE ATTRACTIES. Vermaak voor jong en oud. Als nieuwste attractie: EEN VLIEGEND RAD. Vrij entrée. Verplichte consumptie. VRAAGT DE BEKENDE ALLEEN-VERKOOP: TELEFOON 2226. MOLENSTRAAT 1. FOTOHANDEL OUDE PRINSWEG, naast Bureau V.V.V. nC 7 A A V voorontwikkelen Ut LflflN en afdrukken. ALLE FOTO-ARTIKELEN. DAMES- EN HEERENSALONS. Dorpsstraat 10 - Tel. 2163 - BERGEN (N.H.) Van ouds het meest bekende en vertrouwde adres voor dames en heeren. 1e KLAS BEDIENING. BILLIJK TARIEF. Beleefd aanbevelend, PERMANENT WAVE. C. DUITS. is GEZELLIG! De consumptie prima en niet duur! ELECTRISCHE LUXE BAKKERIJ Dorpsstraat 11, Bergen, - Telef. 2015. is het bekende adres voor Neemt proef met onze Gevulde Koeken. voorheen BEEKMAN, DORPSSTRAAT 21. TELEFOON 2266. Dorpsstraat 18 - Telef. 2529. SHELL gespecialiseerde Smering. Vakkundige reparatie-inrichting. FORD-SERVICE. Bergen aan Zee. - Telefoon 2364. KlfDACnnNIf KLEINE DORPSSTRAAT, VKAoUUNK, TELEFOON 2387. Onze relaties waarborgen U het fijnste Wij komen zonder prijsverhooging dagelijks aan huis. LET OP DEN GROENTEWAGEN MET HET ZWARTE PAARDJE. Telefoon: A m s t e r d a m 43092. Telefoon: Bergen 2129. Wij vervoeren Uw goederen van huis tot huis, scherp concurreerend. TWEKA- en DELANA- Bad- en Strand-artikelen. Strand- en Tennisschoenen tegen de vastgestelde verkoopsprijzen. FOTO-ARTIKELEN. - ONTWIKKELEN VAN FILMS. STATIOHSSTRAAT I - BERGEN (H.-H.) Coiffeur Hotel „Nassau-Bergen", Bergen aan Zee. J. RUYTER - Hoflaan 2 - Bergen. Wij brengeneen schitterende, uitgebreide collectie K u n st n ij v e r h ei d-a rti k e I e n. Aardige Souvenirs. ONS ARTISTIEK BLAUW AARDEWERK. P.S. Voor onze clientèle is het POTTENBAKKERSBEDRIJF gratis te bezichtigen. ®®@®®©©@®©®®®©®®©®©©®@©@©@@©@g Bergen aan Zee. Telefoon 2550. AAN HUIS BEZORGD VANAF f 1,25. CUISINIER: HOTEL PENSION LUNCHROOM BERGEN AAN ZEE. TELEF. 2335, Brood- en Banketbakker, BERGEN AAN ZEE. De SMAAK en KWALITEIT moeten het doen. Wie ONZE KOEKJES heeft geproefd, geeft daaraan de voorkeur. LOODGIETER, Karei de Grootelaan 54 Telefoon 2454. Aanleg van Gas- en Waterleiding. Levert en stelt alle voorkomende BREELAAN 73 BERGEN. PRIMA CONSUMPTIE EN BEDIENING. RIJWIELSTALLING 10 CT. Aanbevelend, P. R. WIERSMA. Oldenburglaan 15-17-19 (bij 'tStation) Telefoon 2152. Wat „De Bijenkorf" is voor Amsterdam, Rotterdam of den Haag, dat is „Bergen's Warenhuis" voor Bergen. DAAR vindt U alles, èn goed, èn concurreerend. Aanbevelend, J. KWANT. Koopt dezen Zomer Uw Japonstofjes, Garneering, Lingerie, Kousen, Wollen Garens, Handwerken, D.M.C.artikelen, enz. enz. Ruïnelaan 12 Telefoon 2532 BERGEN. In Wijnen en Gedistilleerd kunt U bij ons de artikelen betrek ken van de meest bekende Huizen. JAN OLDENBURGLAAN 4. MET SLIJTVERGUNNING.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Bergensche bad-, duin- en boschbode | 1938 | | pagina 14