„Bergensche Bad-, Duin- en Boschbode" VIERDE BLAD. Vervolg Vreemdelingenlijst. is Uw huid gloeierig en pijnlijk rood gebrand door de zon? 29e Jaargang No. 8. van ZATERDAG 23 JULI 1938. Pers. Hotel „Nassau Bergen". Fam. R. F. Moritz, Twisk, 4 Fam. de GruijterVehmeijer, Berlijn, 5 Fam. G. J. Tammes, A'dam, 2 Mevr. Ivens, den Haag, 1 Mr. P. van Regteren Altena, den Haag, 3 Fam. Ed. Muller, Laren, 6 Jhr. E. Quarles van Ufford, Zeist, 2 Fam. N. Brandjes, Nijmegen, 2 Prof. Dr. C. D. de Langen, Utrecht, 2 Fam. J. Bos, Sliedrecht, 3 Mevr. van MarleVos, Schevening., 2 Fam. Mr. H. de Visser, Groningen, 3 Fam. Schultz, A'dam, 2 Fam. A. Touw, Hillegersb., 3 De Hr. P. Mees, Groningen, 2 Fam. W. F. Poel, Haarlem, 3 Fam. Abbing, A'dam, 4 Fam. F. Loeb, A'dam, 6 Fam. C. G. E. Ubbens, Bern, 3 Fam. H. H. Niemeyer, Haren, 8 Dr. W. Sieger, A'dam, 7 Ds. Berendsen, Utrecht, 2 Fam. van Leeuwen Boomkamp, Bussum, 4 „Onder 't Stroodak". Fam. Sterkenburg, A'dam, 3 Fam. mevr. v. Son, Naarden, 4 Fam. v. Voorst v. Zijp, Laren,. 4 Miss Goulden, Londen, 1 Fam. OiférhousBaronesse Engelhardt, Groningen, 4 Fam. van Eeghen, Doorn, 2 Mej. van Lennep, Hilversum, 1 Fam. Heystek, Apeldoorn, 3 Fam. Strick van Linschoten, Zwolle, 4 Hotel „Prins Maurits". Fam. Cote, A'dam, 5 Fam. C. Hartog, A'dam, 4 Fam. Gackstatter, Bremen, 3 Mej. W. J. Schoemaker, Veenend,, 1 Mej. D, ten Brinke, Apeldoorn, 1 Hotel „Stroomer". Fam. J. J. M. van der Hagen, Hilversum, 4 Fam. C. H. Selles, A'dam, 4 Fam. Dr. J. H. Geselschap, Wierden, 3 Fam. J. C. Unger, Delft, 5 Mej. A. B. J. Wissel, Leiden, 1 Mej. A. M. Engelmann, Wagening, 1 Fam. A. J. Schapink, Almelo, 8 Fam. Mevr. I. Janssen Wagemaker, Hengelo, 3 Fam. Mr. R. Pik, R'dam, 4 Fam. Spriethoff, Driehuis, 2 Fam. A. Kraanendonk, Voorburg, 4 De Hr. H. R. Kruize Jr., Hengelo, 1 Fraulein M. Hopf en A. Hopf, Bern, 2 Fraulein M. Zeüch, Bern, 1 Manna Tedermann, Tsjecho Slowakije, 1 Fraur Steinch, Tsjecho Slowakije, 1 Pension „Stormvogel", Julianaplein 14. Fam. de Boer, A dam, 2 Fam. Mevr. v. Dam, A'dam, 2 Fam. Mooser, Schiedam, 2 Dames Jansen, Arnhem, 2 Dames Dalman, Arnhem, 2 Fam. v. Angelen, Leiden, 5 Fam. Koning, A'dam, 4 Hotel „Trianon". Fam. S. Rath, Kempen, 5 Herm. Masses, Eschweilen, 2 Fam. Brennikmeier Keulen, 7 Fam. Broekhuizen Elias, Breda, 7 Fam. Jolles, den Helder, 6 Mevr. C. Steinthal, Crefeld, 1 Mevr. Kempers de Vrieze, Utrecht, 2 Fam. Lissauer, A'dam, 2 Fam. Mares, A'dam, 2 Mevr. Bar. van Heemstra, Amersfoort, 2 Fam. Rath, A'dam, 2 Pension „Wilhelmina", Zeeweg 30. Fam. Dr. Wijers, Groningen, 4 Fam. Scholte, A'dam, 4 Fam. Dr. Wiener, A'dam, 4 Fam. Blüth, A'dam, 2 Fam. v. Schenden, K. a. d. Z„ 4 Dames v. Reekum, A'dam, 2 Fam. Dr. Key, Lent, 3 Fam. Colenbrander, Zeist, 3 Op zichzelf wonenden. „Aan de Zonzij". Mevr. L. BoekeMirandolle, en Familie, Utrecht, 8 „Voor Anker", De Hr. en Mevr, Ir. J. C. Roodenburg, Utrecht, 6 Pers. Pers. „Anna". De Hr. en Mevr, Ir, J, A. Overeinder, Zaandam, 5 „Anna-Marie". De Hr, en Mevr, J. Langeveld, A'dam, 6 „Aquarius", De Hr, en Mevr. W. J, Joachimsthal, A'dam, 7 „De Blinkert". De Hr. en Mevr, F, Bikker Caarten, Bussum, 6 „De Branding". De Hr. en Mevr. J. J. Folkerts, Laren (N.H.), 6 „Corben Keebar". De Hr. en Mevr. C. C, P. Ingwersen, A'dam, 8 „Covente". De Hr. en Mevr. Aug. H. M. Albregts, Hilversum, 5 „Dennenzicht". De Hr. en Mevr, WoltmanHeeringa, Utrecht, 5 „Distel", De Hr. en Mevr. F. J. Dijkstra, Ter Apel, 5 „Dolfijn". Fam. Mevr. Moes, Bussum 8 „Drie Koningen". Jhr. en Mevr. J. Six van Hillegom, A'dam, 8 „Duinhut", De Hr. en Mevr. A. Bergsma, A'dam, 6 „Duinrode". De Hr, en Mevr. M. Levee, A'dam, 6 „Duintop". De Hr. en Mevr. Dr. Ir. R. H. Mees, Groningen, 8 „Duinviooltje". De Hr. en Mevr. W. J. Sehütte, A'dam, 6 „Duinzicht", De Hr. en Mevr. Dr. A. Verhagen, Hengelo (0,), 8 „De Echo", De Hr. en Mevr. A, J. Schlagwein, Oosterbeek, 4 „Elzenhoi". De Hr. en Mevr, Dr. M. J. Göbel, Bussum, 7 „Elzenlaan", De Hr. en Mevr. J. K. I. de Clercq Zubli, A'dam, 6 Mevr. Langenbach, den Haag, 1 „Golfzang", De Hr. en Mevr. Ir. G. C. van der Leek, Hillegersb., 12 v. Hasseltstr. 6. De Hr. en Mevr. H. Merkus, Wormerv., 5 „Herline". De Hr. en Mevr. M. F. Hennus, Hilversum, 9 „Hilda". De Hr. en Mevr. B. Roodhart, Bloemend., 6 „De Hoek". De Hr. en Mevr. G. Versfeld, Hillegersb,, 7 „Hoog Droog". De Hr. en Mevr. M. van Embden, A'dam, 7 Jacob Kalffweg. Mevr. M. E. S. WiesingerCrone, A'dam, 4 „Joke". De Hr. en Mevr, G. Grondsma, Alkmaar, 6 De Hr. en Mevr. P. KromGrondsma, Alkmaar, 2 Kerkstraat 7a. De Hr. en Mevr. G. Duif, Alkmaar, 2 „De Kieviet". De Hr. en Mevr. L. Wezeman, A'dam, 7 „De Kluis". De Hr. en Mevr. BrouwerWiedenbrugge, Laren (N.H.), 4 „De Kokkel". De Hr. en Mevr, C, F. Overhoff, A'dam, 7 „Kooy". De Hr. en Mevr. H. J. de Wit, Groningen, 7 „De Kubus". De Hr. en Mevr. M. Kolthoff, A'dam, 8 „Longroom", De Hr. en Mevr. C. Hischemoller, A'dam, 3 „De Lijster". De Hr. en Mevr. E. J. Weenink, A'dam, 7 „De Magneet". De Hr. en Mevr. Mr. J. Dutilh, R'dam, 10 „Magnolia". De Hr. en Mevr. C. Glerum, Overveen, 5 „Marijke", De Hr. en Mevr. Mr. C. H. de Bruyn, A'dam, 7 „Mei". De Hr. en Mevr, K. Kuipers, den Haag, 6 „Molenbeeke", De Hr. en Mevr. J. H. Schmiedell, Bremen, 4 „De Nachtegaal". De Hr. en Mevr. J. H. P. de l'Ecluse, Oosterbeek, 6 „Noviomagum". Mej, L. Schoggers en kinderen Kaars Sijpesteyn, Beekbergen, 5 „Parnassia". De Hr. en Mevr. Mr. H. T. Asser, Laren (N.H.), 8 „Parkhuis". De Hr. en Mevr. J. C. L. Paul, Apeldoorn, 7 „Paviljoen", Mej. A. Koning, den Haag, 1 Mej. E. Risson, Leeuawrden, 1 Mej. W. Bus, Leeuwarden, 1 Mej. J, v. d. Veen, Leeuwarden, 1 Coert en Nette van Harinxma thoe Slooten, Leeuwarden, 2 „Pax in Terra". De Hr. en Mevr. Dr. H. C. Jelgersma, Oegstgeest, 6 „Pirola". De Hr. en Mevr. C. Krak, Alkmaar, 4 „Primula". Dames van Wely, Geldermals., 2 Dames de Roon, Koemans, de Wit, van Meteren, van Her- melen, Willekes, Klein, van Burk, Drumpt, 8 Dames van Hoeven, te Boek horst, Fox, Timmer Tiel, 4 Mej. A. Th. van der Borch, Buurmalsen, 1 Mej. A. M. Roosenburg, Utrecht, 1 ,,'t Roefje". De Hr. Leo Peltenburg en Fam., Bussum, 5 „De Ruyter". De Hr. en Mevr. Jac. Verkade, Zaandam, 7 „Saenden". Mevr. J. J. Keyzer, Zaandam, 6 „Schelpduin". De Hr. en Mevr. A. A. de Koning, Vlaarding., 7 „De Scholekster", De Hr. en Mevr. Dr. P. van Braam van Vloten, den Haag, 5 De Hr. en Mevr. Jhr. W. Boreel, den Haag, 7 „Shanti". De Hr. en Mevr. Dr. J. de Graaf, Groningen, 4 De Hr. en Mevr. J. Holterman, Dordrecht, 3 „Skopia", Mevr. G. W. M. Kamerlingh OnnesElfring, Bergen, 5 „Spoorklok 1". De Hr. en Mevr. S. Godefroi, A'dam, 4 „Spoorklok II". De Hr. en Mevr. Peiser, A'dam, 4 „Spoorklok III". De Hr. en Mevr. A. J. Madsen, Hilversum, 6 „Sterntje". De Hr. en Mevr. de Sonnaville Arkesteyn, den Haag, 5 „Tine". De Hr. en Mevr. E. Boeker, Dieren, 6 Mej. F. Arkesteyn, den Haag, 1 „De Toog". De Hr. en Mevr. C. de Jongh, Zaandam, 5 „Wernau". De Hr. en Mevr. G. Boekschoten, Hilversum, 4 „Windy-Ridge". De Hr. en Mevr. Ir. F. van den Grinten, Heerlen, 8 „De Wijde Blik". De Hr. en Mevr. Mr. H. J. G. Ivens, A'dam, 4 De Hr. en Mevr. Dr. C. van der Heide, A'dam, 4 „De Zandbak". Mevr. W. Schreuderter Horst, Groningen, 8 „De Zeedroom". De Hr, en Mevr. R. A. Haverkorn van Rijsewijk, R'dam, 6 „De Zeevonk". De Hr. en Mevr. H. Oortman Gerlings, Bussum, 5 „Zonnehuis", De Hr. en Mevr, S. Keizer, A'dam, 5 „Zephyr". De Hr. en Mevr. J. Kruyswijk, A'dam, 6 Bio-Vacantieoord „Russenduin", A'dam, 100 Duitsche Ferienkolonie A'dam, 40 Vacantiehuis „Voor Jong Nederland", A'dam, 66 Vacantiehuis „Het Zeehuis", A'dam, 120 Totaal aanwezig 3575 pers. PREDIKBEURTEN. Ned. Herv. Gem. (Ruïnekerk) te Bergen. Zondag 24 Juli, voorm. 10.30 uur, ds. v d. Kie- boom. Geref. Kerk te Bergen. Zondag 24 Juli, voorm. 10 uur en nam. 3.30 uur, ds. A. H. van Minnen. Kerkje te Bergen aan Zee, Zondag 24 Juli, voorm. 10.30 uur, ds. W. A. Zeydner, van Rotterdam, Liturgische dienst. Evangelisatie „Maranatha". Zondag 24 Juli, voorm. 10.30 uur, ds. Rijnders, van Hilversum. Evang. Luth. Gem., Alkmaar. Zondag 24 Juli, voorm. 10.30 uur, ds. v. d. Woude. Vrije Evang. Gemeente, Geesterweg la, Alkmaar. Zondag 24 Juli, voorm. 10.15 uur en 's avonds 7 uur, ds. Ruys, onderwerp: „De Reur". SCHOORL. Zondag 24 Juli, nam. 4.30 uur (n. t.) hagepreek ds. Ruys, achter de „Roode Leeuw". Heerlijk verzachtend en verkoelend is het dan de verbrande plaatsen te bestrooien met Purolpoeder. Het gloeien der huid houdt dan spoedig op en de zoo pijnlijke en hinderlijke zonnebrand is weer vlug genezen. Purolpoeder is bij alle drogisten ter plaatse verkrijgbaar in royale strooibussen van 1 gld., 60 cent en 40 cent.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Bergensche bad-, duin- en boschbode | 1938 | | pagina 7