„Mariken van Nieumeghen" HARDDRAVERIJ J. MOSK. LANDHUIZEN J. OTTER in HOOGVORST's Vleesch- en Vleeschwarenbedrijf V.V.V. - BERGEN. Bouwterreinen. Het grootsche spel JUDITH'' U is tevreden, wanneer u koopt Tentoonstelling. 30 juli23 Aug. Het leven der Zee. Nationale Handicap „De Tabakspijp RIJPAARDEN per dag en per uur. J. SMIT Jz., TE KOOP TE KOOP OF TE HUUR: Electr. Limonadefabriek GEBAK. IJS. ROOS, Dorpsstraat, Koekjes. Bonbons. Alleen verkrijgbaar in Sigarenm. „SPOORZICHT" Voor versche Rivier- en Zeevisch COR HOEBEN, K'S: B. SANTING, Vraagt mijn GRONINGER KOEK en ROGGEBROOD! V.V.V. Openlucht-Theater, - Bergen. Woensdag 3 Augustus 1938: om prijzen van f250,-, f 75,-, f40,- en f10,-. Wij slachten uitsluitend 1e kwaliteit Rund-, Kalfs- en Varkensvleesch. D. KONING, Dorpsstraat 52, Tel. 2323, Bergen. Specialiteit in FIJNE SIGAREN en geïmporteerde SIGARETTEN. Kennemer Manege - Bergen aan Zee. PENSION. - STALLING. Drogisterij „De Vijzel" OTirnnillf Ulioriiy Al If Mil AD Speciaal op Vrijdagen 17 Juni tot en met 2 September: OIlUlUJA IYIUoLUM HLAIYIHHIl. Entrée LANGESTRAAT (bij Stadhuistoren) a 10 cent p. p. te BERGEN (N.-H.) in het uitbreidingsplan Oost, aan de Dr. van Peltlaan, Prins Hendrikstr., Nassaulaan, Emma- straat en Waldeck Pyrmontlaan. Inlichtingen bij de H.H. Makelaars aldaar en bij de N.V. Binnenlandsche Exploitatie-Maatschappij van Onroe rende Goederen, Iepenlaan 2 te Bloemendaal, Tel. 22504. Hoofdagent voor ALKMAAR en Omstr. der BEIJERSCHE BIERBROUWERIJ „DE AM STEL". T el. Intercomm. 2023 Agent voor Bergen: J. W. SCHOLTEN, Dorpsstraat 7. Telefoon 2226. Banketbakkers-Roomijs. Koopt deze artikelen bij een vakman. hoek Kerkstraat. Telef. 2473. Aan 't strand, in bosch en duin of hei, Bij de wandeling langs de groene wei, Bij regen of bij zonneschijn, Altijd smaakt een K E R A C O fijn. KERACO, de lichte sigaar BREELAAN 9 t.o. Station. DOET MEN VERSTANDIG ZICH TE WENDEN TOT Hij is concurreerend en levert op den gestelden tijd. BROOD- EN KOEKBAKKERIJ LOUDELSWEG 59. - TELEFOON 2581. (Geen winkel.) Blanke Kantkoek 17 cent per pond. DINSDAG 2 AUGUSTUS, 8 uur: M1DDELEEUWSCH MYSTERIE-SPEL, door de „VEREENIGDE HAAGSCHE SPELERS". VRIJDAG 5 AUGUSTUS, 8.30 uur door de „HOLLANDSCHE TOONEELGROEP". Entrée: f 1.25, f 0.85 en f 0 60. Voorverkoopkaarten f 1.—, f 0.75 en f0.50 Bureau V.V.V. en Haan's Boekhandel te Bergen. BIJ SLECHT WEER IN HET PAVILJOEN „DUINVERMAAK". Na afloop der voorstelling vervoert de Autobusdienst Alkmaar—Bergen gratis vanaf het terrein bezoekers naar Alkmaar. Opgericht 1892 Giro 11326 Telefoon 2028 Kerkstraat 4. Onze naam waarborgt U kwaliteit. WIJ BEDIENEN REEDS JAREN DE EERSTE FAMILIES TER PLAATSE. Openb. U.L.O. Beemsterlaan, Bergen. (Groote collectie Schelpen, Visschen, Scheepsmodellen, Netten, enz. in de Hoflaan, AANVANG 1.30 UUR. ENTRÉE: f 1.00 en f 0.50. - Kinderen half geld. U bekomt dus bij ons alleen het beste tegen concurreerenden prijs. Aanbevelend, is te Bergen aan Zee het bekende Tabak- en Sigarenmagazijn van Ruïnelaan 11, Bergen (N.-H.) Smederij. Rijwielhandel. Huishoudelijke Artikelen. Gas- en Waterfitter. Beveelt zich hiervoor beleefd aan. is ACCURAAT en BILLIJK. Joha. A. W. C. v. d. Eem Apothekers Asse- DORPSSTRAAT 18 BERGEN (N.-H.) Telefoon 2383.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Bergensche bad-, duin- en boschbode | 1938 | | pagina 13