BEZOEKT HET CAFE VAN IE BERGEN HOTEL „NASSAU-BERGEN" »E. B. W. G. LIENESCH, VAMI-ROOMIJS Fiat-Garage A. DAM A Co. A. PLOMP, - Ri Sigarenmagazijn ,,'t Kruispunt" 1 Gezellig terras. - Eiken Zaterdag en Zondag Orkest. (Carlo Margaroli). WAAROM OMDAT DE GRASBOTER „CONCORDIA'' lederen middag en avond Concert - Dancing. Voor Kegelaars M. A. HOPMAN HAVANNA-SIGAREN. aVrdige Zomerjaponnetjes en Mantels hebben wij steeds een groote sorteering. LANGESTRAAT 41-43-45. ALKMAAR, TEL. 2782. DE DROGISTERIJ „HET ZUIDEN" GGZ. ROOS, Beemsterlaan, BorgOn. -i - O N.V. ZUIVELFABRIEK EN MELKINRICHTING „WILHELMINA" Bloemenmagazijn BLOEMWERK. WHITE ASH L. H. GROOTEGOED Het BROOD van H. G. A. BAKKER, H. BOSSERT ZOON, Oldenburglaan 5 - Telef. 2535. J. M. J. Schouten, Woninginrichting M. MEIJER Zn. Electrische Luxe Brood-en Banketbakkerij Bezoekt ons IJs-buffet! DORPSSTRAAT, HOEK RUÏNELAAN. Telefoon 2573. valt toch steeds weer aller oog op de kleine FIAT 500? een FIAT 500 1 Liter benzine verbruikt op 20 K.M. Prijs f 995. Te zien en te beproeven: Scharloo 2-4 - Telef. 2490. hoek Snaarmanslaan 1-3-5. BADGASTEN met Rijksmerk van de N.V. MELKINRICHTING te ALKMAAR, - Telefoon 3185, is voorden fijnproever de begeerde delicatesse en toch niet duurder dan andere natuurboter. Vraagt ze aan Uw winkelier. TE BERGEN ALOM VERKRIJGBAAR. Speciale zaal voor DINERS EN FEESTEN. 3 BANEN ter beschikking. UW ZAAK voor ontspanning. Foto- en Lijstenhandel Gr. Dorpsstraat 14, - Bergen. Van 30 Juli tot 8 Augustus etaleeren wij Schilderijen van JAN VAN DOK. SPECIALITEIT HOLLANDSCHE en GEÏMPORTEERDE DE ZAAK VOOR DE KENNERS VAN KWALITEITS-SIGAREN. levert tegen uiterst billijke prijzen: alle soorten DROGERIJEN, SPECERIJEN, VERBAND- en ZI E K E N VE RP L E GI N GS-ARTIKELEN, Eaux-de-Cologne, Toilet-en Huishoudzeepen, enz. Beleefd aanbevelend Bestelhuis voor OPTIEK der N.V. „Vriesia" te Alkmaar. f; Verkoop-centrale: N.V. Zuivelfabr. en Melkinrichting „Wilhelmina" LEVERT U ALLE MELKPRODUCTEN. Vraagt ze Uwen melkbezorger! Filialen te BERGEN-BINNEN en BERGEN AAN ZEE. Stationsstraat 8 - Tel. 2396 HET BESTE ADRES voor Uw K. ROOSENDAAL. van SMIT TEN HOVE zijn PRIMA! - Alleen bij: Raadhuisstr. t.o. de Ruïne. TELEFOON 2432. Stationsstr. 2, Bergen (N.H.) Tel. 2595, is buitengewoon smakelijk, machinaal gesneden en verpakt. Probeert eens onze CAKE en ons CAKE-BROOD! Huigbrouwerstraat 11, hoek Laat, - Alkmaar. Huishoudelijke- en Weelde-artikelen. Souvenirs van Alkmaar met voorstelling KAASDRAGERS ot STADSWAPEN. Herinneringen aan het 40-jarig Regeerings- beleid van onze Koningin. j IlIJVIIUIIIUIIUUIj HET ADRES voor Uw Radio- of Electriciteits- artikelen is: Stationsstraat 15. Tel. 2196. Radio-distributie Bergensche Radio-Centrale. Abonnement f2.- p. maand. Toestellen in huur. Tevens mooie collectie Reis-souvenirs Langestraat 9-11, Alkmaar. HET ADRES voor: Huis- en Slaapkamermeubelen, Ledikanten, Bedden, Matrassen, Wollen- en Zijden Dekens, Spreien. Tapijten, Karpetten, Linoleum, enz. Vraagt vr ij bi ij vend offerte! Oude Prinsweg 1 Telefoon 2562. Specialiteit in: Ringers' en Droste's BONBONS. Bekroond op den NATIONALEN VAKWEDSTRIJD 10 October 1929 te Amsterdam. H. H. W. KLEIJBERG.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Bergensche bad-, duin- en boschbode | 1938 | | pagina 14