BEZOEKT HET CAFE VAN HOTEL „NASSAU-BERGEN" Vischhandel COR HOEBEN, VICTORIA-THEATER, Langestraat, Alkmaar Dedansdesdoods De eerste lijne NIEUWE HARING. MEUBELHUIS Pesie's Natuurbad 'TSm"|""tJz" te BERGEN AAN ZEE. Bloemenmagazijn BLOEMWERK. JOH. VAN BALEN. BOSS ER T, Kaasmarkt-Souvenirs. TENNISBAAN PRINSESSELAAN. HOOGVORST's Vleeschhouwerij biedt U 't beste. LUNCHPAKKETTEN, H. SCHOUTEN, EXPEDITIE en Begrafenisonderneming. Adverteert in dit blad Matthieu de Sain, Jan Kokkes, JAN OLDENBURGLAAN 2 (rechts) - TELEFOON 2326. Bioscoop „Harmonie" - Lombardsteeg, ALKMAAR. Gezellig terras. - Eiken Zaterdag en Zondag Orkest. Stationsstraat 8 - Tel. 2396 HET BESTE ADRES voor Uw K. ROOSENDAAL. DORPSSTRAAT - TELEF. 2135. DAGPRIJZEN. Fijn Brood- en Banketbakkerij Dorpsstraat 80. Telefoon 2259 Ons heerlijk MELKBROOD. verwierf op de Nationale Bakkerij-Tentoon stelling de 1e prijs. Hoogste onderscheiding" HUIGBROUWERSTRAAT 11, - HOEK LAAT, ALKMAAR. GERO-ARTIKELEN. SIERADEN, enz. enz. VRIJE, BESCHUTTE BAAN TE HUUR. Inlichtingen: Sigarenmagazijn JOH. PRINS, Breelaan 30, Telefoon 2021. Vraagt steeds onze Giro 11326 Telefoon 2028. KERKSTRAAT 4. Onze naam waarborgt U kwaliteit. OOSTERWEG - TELEF. 2557 - BERGEN. BREELAAN 27 - TELEF. 2058 - t.o. HOTEL KREB. Behangerij - Stoffeerderij. Vraagt voor het inrichten van uw woning aan ons een vrijblijvende BEOROOTING. Wij zijn voordeelig, vlug en goed. AAN DEN HOOFDWEG BERGEN - ALKMAAR. PROSPECTIE OP AANVRAAG EN BIJ DE V.V.V. TE BERGEN. Het mooiste en meest hygiënische van Nederland. UITSLUITEND BRONWATER. TELEF. 2890. TOT EN MET DONDERDAG de ongekend spannende film: AANVANG 8 UUR LEEFTIJD BOVEN 18 JAAR. Woning- en Bemiddelingsbureau „NOORD-HOLLAND" Kantoor: Doorntjes 41, hoek Verl. Geestweg. BERGEN (N.-H.) Telefoon 2093. Gratis raadgeving en inlichting. Wendt U voor Uw BLOEM WERKEN tot een vakman met artistieken aanleg. Bloemenmagazijn „Floresco", achter de Ruïne, adviseert U met genoegen Door onze markt-connecties zijn wij in staat U dagelijks versche Groenten en Fruit concurreerend te verschaffen. Dagelijks versche Aardbeien, eigen teelt. Uw aardappelen en worteltjes worden schoon afgeleverd. Eigen Pinda-branderij, d u s dagelijks warme Pinda's. Oudste adres ter plaatse. Ruïnelaan 11, BERGEN (N.-H.) Smederij, Rijwielhandel. Huishoudelijke Artikelen. Gas- en Waterfitter. Beveelt zich hiervoor beleefd aan. Tot en met WOENSDAG Als extra actualiteit: Het bezoek van H.M.deKoningin aan België. Aanvang 8 uur. Toegang 18 jaar. Woensdag matiné.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Bergensche bad-, duin- en boschbode | 1939 | | pagina 10