RINGERS kersen Donbon OROGISTERIJ „DE VIJZEL" S. P. J. Stekelbos, SCHOENEN VERGEET NIET Kunsthandel HeuseveldtN.v. Geschenkenhuis Bij Heuseveldt N.V. Voor Uw Taxi, bel: KERS, Teiet. 2359 Karei de Grootelaan 9. „DE PHILATELIST". TESSELAAR, BERGEN (N.-HJ, - Dorpsstraat 18, Telef. 2383. ELECTRICITE1T. J. M. Wittebrood H. BLANK, fa. P. Th. YPMA, NUTRICIA VOEDING. Wijnen Kempinski. Chocolade en Bonbons BISCUITS: VLEESWAREN VRUCHTEN, OLIE EN VETTEN. Souvenirs van Bergen: Ruïnelaan 4, Tel. 2585. P. J. BORST. Havana Corona 4 ct. C. F. en G. MEIJER, Hengelsport-artikelen JOH. BAKKER Wz„ Woning inrichting. zijn onze merken: Gediplomeerd Schoenhersteller A. C. SEEWALD, KERKSTRAAT - Telefoon 2552 - BERGEN. SICARENIHACAZIJN JE MAGNEET" Half a Corona. Bergen aan Zee. - Telef. 2378. GROENTEN en FRUIT. Dagelijks versche Champignons. bij een bezoek aan Alkmaar een een kijkje te nemen in de LANGESTRAAT 78, hoek Van den Boschstraat. Fraai en modern ingericht voor alle Kunstnijverheidsartikelen, Byouterieën, Delfts Blauw, fijn Glaswerk, Porcelein en Plateel, Lederwaren, Koffers, Reisartikelen, enz. enz. SCHITTERENDE COLLECTIE betere Souvenir-artikelen. LANGESTRAAT 24 - ACHTERSTRAAT - HOUTTIL vindt U een uitgebreide sortering Strand- en Zomer-artikelen, SPEELGOEDEREN. Luxe- en Huishoudelijke Artikelen. POSTZEGEL-ALBUMHANDEL. NOUVEAUTÉ's. Huigbrouwerstraat 10, Alkmaar. Lid van den Bond van handelaren. Joha. A. W. C. v. d. Eem, Apoth.-assistente. EN Oldenburglaan 3 - Telef. 2204. Dorpsstraat 13, Telefoon 2554 Beëedigd Makelaar en Taxateur in Roerende en Onroerende goederen Op deze plaats kunt U lezen, dat in Alkmaar een winkel is aan de Lange- straat 69 (middenin), waar U te kust en te keur gramofoon- platen kunt koopen of huren en alwaar ook piano's in huur zijn verkrijgbaar voor korteren of langeren tijd. Als U muziek wilt hebben, gaat U naar genoemd adres: Piano's, Orgels. Telef. 2626. Gramofoons. BABY-VOEDING. Voeding voor lijders aan Suikerziekte. Rijn-, Moezel-, Bordeaux- en Zuidelijke Wijnen vanaf 80 ct. per fles. ZOETE MOST. ADVOCAAT, BOERENJONGENS, enz. DROSTE, VERKADE, VAN HOUTEN e.a. U kunt bij ons vanaf 19 cent per half pond reeds IETS GOEDS kopen. VERKADE, PAUL KAISER, PATRIA en andere. Hierin zijn wij bizonder ruim gesorteerd, vanaf 25 cent per pond. van de fa. STEGEMAN vanaf 9 cent per ons. Hierin kunnen wij U in alles bedienen. Aan deze afdeling wordt door ons de meeste zorg besteed. GEDROOGDE en OP SAP, in blik- en glasverpakking. Hoil. en Eng. Jam en Marmelade. APPEL- en PERENSTROOP. SLAOLIEDuyvis, Calvé, Avis. DUYVIS' SALATA en MAYONNAISE. DELFIA, DELFRITE, EXTRA JUS en DIAMANTVET. RUÏNE-STEENTJES. Blikjes met foto „Ruïne", waarin Koekjes van bizonder fijne samenstelling, per blikje 55 cent Wij horen en bezorgen te Bergen en Bergen aan Zèe zonder prijsverhoging en zorgen voor een goede bediening. Prima kwaliteit waren tegen scherp concurrerende prijzen. Beleefd aanbevelend, Reeds jaren lang een algemeen erkende specialiteit Let op den naam een uitblinker onder de 4 ets. sigaren, een betere sigaar voor minder geld! verpakt of los. Droge sigaren bij Bergen, Dorpsstr. 4-4. TfOS. Dorpsstraat 27. BADGASTEN HIER UW ADRES voor Wij zijn ruim gesorteerd. Stationsstraat 4, Telef. 2036 BERGEN. BEHflNQERIJ. - STOFFEERDERIJ. MOETEN EXTRA ZORCVULDIC WORDEN CEREPAREERD NAAR DEN EISCH VAN UW SCHOENEN EN DEN STAND VAN UW VOETEN. Voor Dames-, Heeren- en Kinder- Welf, Timtur, Swift, hollandia, Robinson, Nimco en Cres Breelaan 39, - Bergen. Probeert eens ons SPECIAAL MERK: Aanbevelend, JOH. PRINS.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Bergensche bad-, duin- en boschbode | 1939 | | pagina 12