VAMI-ROOMIJS Stedelijk Museum, Alkmaar. KOFA- Alkmaar. Fotohandel Spandaw L. H. Grootegoed C. JONGENS BANKETBAKKERIJ N. C. BUISMAN, WHITE ASH Ik ga mijn gang „N.V. ALKMAARSCHE WASSCHERIJ", Sneeuwwitte Wasch LAGE PRIJZEN. VRAAGT INLICHTINGEN. Garage P. SMIT, VERHUUR. - STALLING. Vrijdagen en Zaterdagmiddagen 16 Juni-2 Sept. Entree Langestraat (bij Stadhuistoren) a 10 ct. OUDE PRINSWEG (naast Bureau V.V.V.) Rund-, Kalfs- en Varkensvleesch. D. KONING, Dorpsstraat 52, Tel. 2323, Bergen. „De Tabakspijp" j? te Bergen aanZee het bekende 77 F lr labak- en Sigarenmagazijn van Specialiteit in FIJNE SIGAREN I en geïmporteerde SIGARETTEN. J- M V^OIVa UW ADRES! TENTOONSTELLING van SMIT TEN HOVE zijn PRIMA! Alleen bij: RAADHUISSTRAAT t.o. de Ruïne. TELEFOON 2432. |Zj Verkoop-centrale: N.V. Zuivelfabr. en Melkinrichting „Wilhelmina" Vraagt ze Uwen melkbezorger! Filialen te Bergen-Binnen en Bergen aan Zee. want mijn wasch gaat voortaan naar de WESTERWEG ALKMAAR TELEF. 2670. Dorpsstraat 18. Telef. 2529. SHELL gespecialiseerde Smering. Vakkundige reparatie-inrichting. FORD-SERVICE. N.V. ZUIVELFABRIEK EN MELKINRICHTING „WILHELMINA" levert U alle Melkproducten. Alles wat U voor het badseizoen nodig heeft, vindt U bij ons in ruime keuze. De aardigste en nieuwste modellen badpakken in fraaie moderne kleuren, maar alleen de beste kwaliteiten. Alle maten, ook voor kinderen, zijn in voorraad. Verder badmutsen, badschoentjes, badmantels, bad handdoeken en alle bijbehorende artikelen. Van alles het beste tegen de laagste prijzen bij: HF 7AAK voor ONTWIKKELEN en AFDRUKKEN. - ALLE FOTO-ARTIKELEN. Wij slachten uitsluitend eerste kwaliteit U bekomt dus bij ons alleen het beste tegen concurreerenden prijs. Aanbevelend, Voor Levensmiddelen is Lid van den N.K.B. Meer dan 1500 winkels. Stationsstr. 6, Bergen, Telef. 2425. JAN OLDENBURGLAAN 6, TEL. 2018 - BERGEN-BINNEN. Steeds een uitgebreide sorteering Gebakjes. Overheerlijke BOTER- en FANTASIE-KOEKJES. OUD-BERGEN.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Bergensche bad-, duin- en boschbode | 1939 | | pagina 13